Hoe te handelen bij wegopbrekingen

Ik ken een paar belangrijke en langdurige wegopbrekingen bij Amsterdam, die in OSM niet zouden misstaan. O.a. de belangrijkste fietsroute tussen Haarlem en A’dam is opgebroken ter hoogte van Halfweg (waar de Westelijke Randweg wordt aangelegd). Daar loopt ook de LF20 en het fietsknooppuntennetwerk.
Een ander voorbeeld is de Kanaaldijk bij IJburg (belangrijke fietsroute tussen A’dam en Utrecht), die ook een jaar of zo dicht is, vanwege de aanleg van een autoweg van IJburg naar Diemen.

Bestaat er een conventie in het OSM-wezen over hoe om te gaan met (langdurige) wegopbrekingen?

Ik kan er in het forum niks over vinden.

Volgens mij heb ik ooit ergens langer dan 3 maanden gelezen en vind dat zelf ook wel een goede termijn. Had geloof ik ook iets te maken met mensen die kaarten op hun navigatiesysteem zetten, die passen die kaart hoogstens een paar keer per jaar aan.

F.W.I.W. Ik doe het wel als er constructiewerkzaamheden zijn die (kennelijk) langer dan een maand gaan duren en de weg van belang is voor de doorgaande routing (highway=tertiary).

Bijvoorbeeld: in ons dorp werd de hoofdroute van de snelweg afgesloten voor reconstructiewerk in één richting; tegen de tijd dat ik het weer ongedaan wilden maken, was iemand anders me al voor (maar hij pakte de nieuwe tweerichting fietspaden niet mee, dus dat moet nog).
Maar een andere afsluiting van een highway=residential veranderde zo vaak dat ik het maar niet aanpaste (ik had het dagelijks moeten veranderen); dan is de kans te groot dat de gegevens fout zijn als iemand ze gebruikt.

M.a.w. ik denk dat je het vooral praktisch moet benaderen en je eigen verstand gebruiken.

Op de OSM ‘vragen’ website is er advies: http://help.openstreetmap.org/questions/259/temporary-road-works-and-traffic-situations

Dat lijkt me een redelijk basis, al is een maand wel vrij lang.
Het argument dat er gebruikers van de data zijn die niet vaak updaten vind ik persoonlijk geen sterke.

Een punt dat ik in deze discussie nog niet ben tegengekomen, maar dat wel erg belangrijk is, is: is dit ergens waar je zelf vaak komt, of kom je het enkel toevallig tegen? Als je ergens regelmatig langskomt, en het voor langere tijd opgebroken is, kun je het wel opnemen (ikzelf doe dat overigens door de weg naar een ‘in construction’ weg te veranderen). Kom je er toevallig langs, dan liever niet, omdat je het risico loopt dat de tijdelijke situatie nog steeds in OSM staat lang nadat deze alweer is aangepast.

Als een weg opgebroken word, word dat ergens vermeld op het internet, naam weg afsluiting zoeken, daar staat vermeld welke tijde de weg gesloten is.
Is er dan een tag tijdelijke gesloten waarbij je de begindatum en eindatum opgeeft. En dat de tag zich zelf weer verwijdert als, als de datum verlopen is.

Ja, dat zou handig zijn: als je een (al dan niet geschat) eindpunt van een opbreking zou kunnen opgeven, een soort interne kalenderfunctie.
OSM doet voor zover ik zie niets met tijdelijkheid. OSM zou zich misschien met de 4e dimensie moeten bezighouden :slight_smile:

En een POI voor wegopbrekingen, om mensen er op te attenderen, zie ik ook niet.

Het risico van het doorknippen van wegen is dat je het vergeet, en dat niemand het opmerkt, als later zo’n weg weer opengaat.

Er zijn twee dingen te regelen:

  • de staat van de weg zelf (meestal: highway=construction);

  • de toegang (access=no, evt. aangevuld met uitzonderingen)

De status van de weg wordt hier besproken.

Er is nog een voorstel, maar de voordeel van highway=construction en construction=* is de eenvoud (zie de opmerkingen van Cartinus in de Talk/Discussion daar).

Toegang regelen met access=no (d.w.z. geen toegang voor publiek).

Ik denk niet dat de ‘access time restrictions’ momenteel worden gebruikt (zeker niet door de renderers).

Dank voor de tip.

Access = no lijkt me inderdaad de juiste toepassing voor een wegens werkzaamheden afgesloten wegstuk.

Ik heb dit toegepast op http://www.openstreetmap.org/?lat=52.38818&lon=4.76927&zoom=17&layers=M . Die versperring is volgens planning tot maart 2012.

Dat betekent wel dat daar een gat zit in de LF20.
Is het wenselijk om de LF20 om te leggen, of moet je dit gewoon zo laten?

Als een omlegging van de LF20 niet is geregeld ter plaatse (en er dus niets te zien is in het veld), zie ik niet hoe je die zelf kan bepalen. We leggen toch vast wat er waarneembaar is?

Ik neem aan dat het gaat om Way#125479562 (highway=cycleway). Dat is nu getaggd access=no maar toch weer foot=yes, moped=designated. Dat zijn dus uitzonderingen op access=no, en geven voetgangers en brommers toegang.

Als het echt afgesloten is, ook voor voetgangers en brommers, dan moeten die uitzonderingen tijdelijk ook ongedaan gemaakt worden. In een note=* of comment=* moet je wel noteren wat er weggehaald is zodat het straks weer op de way kan worden opgenomen (opnieuw survey ter plaatse als het afgelopen is).

Een fixme=* zorgt ervoor dat het weer opvalt. (Je zou de datum daarin ook kunnen noteren).

En in de gaten houden of het later weer ongedaan gemaakt wordt, als niemand je voor is! :slight_smile:

Ook de plaats van afsluiting is een vraag. Komt dat overeen met de huidige eindpunten van Way#125479562? (Neem aan van wel, omdat je het zelf hebt aangemaakt.)

Maar, nogmaals, is er niets geregeld voor fietsers en bromfietsers (en wandelaars)?

Update:
Kennelijk niet!
http://www.fietsfaq.nl/melding/brettenroute-tot-maart-2012-afgesloten

Ik weet niet zeker wat de consequentie voor routingsoftware is van access=no op een highway=cycleway.

Default voor highway=cycleway is automatisch bicycle=yes. Ik neem aan dat access=no, zonder verdere uitzonderingen, een fietspad ook voor fietsers afsluit.

Misschien kan Ligfietser zeggen hoe zijn Garmin kaart het doet voor de zekerheid.

Dank voor het commentaar.

Access=no overrulet de daarmee strijdige eigenschappen dus blijkbaar niet, zoals bv. foot=yes… En er is blijkbaar geen fout-controle in de OSM-database(?).

Ik heb foot=no en moped=no ingevuld.

Ik heb daar wel een vraag bij: zou een renderer bij aantreffen van access=no en foot=yes wel de conclusie moeten trekken ‘Het is niet toegankelijk, maar wel voor voetgangers’? Je zou nl. ook de conclusie andersom kunnen trekken ‘Weliswaar is foot=yes aangegegeven, maar aangezien de gehele toegang onmogelijk is, is dit toch niet toegankelijk voor voetgangers’?

Je zou ook kunnen zeggen dat de relatie naar de LF20 dan (tijdelijk) weg moet.

Op http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:fixme vind ik een toelichting ‘fixme is only to express that the mapper thinks there is an error’. Note=* lijkt me meer van toepassing. Toch?

In ieder geval heb ik dat ingevuld.
En ik heb dat ingevuld met het ‘advanced’ formulier in Potlatch, omdat ik het in de ‘simple’ menustructuur van Potlatch niet kan vinden. Evenmin als moped, trouwens. In het ‘advanced’ formulier lijk je alle waarden in te kunnen vullen die je wilt. Er lijkt geen controle op te zitten.

De plaatsen van de afsluiting heb ik met GPS bepaald, aan beide kanten, dus die zijn correct.

Er is door de wegbeheerder wel een omleiding aangegeven, maar niet specifiek voor de LF20. En overigens ook niet voor het knooppuntennetwerk, dat daar ook loopt, maar dat op OSM niet is ingevuld.

access=no en foot=yes en/of bicycle=yes op een fietspad of unclassified highway gaan prima samen ook op mijn kaart.
Voetgangers en/of fietsers worden dan wel gerouteerd over die weg, overig verkeer niet.
Alleen access=no gaat niet werken, want dan wordt al het verkeer geblokkeerd over deze weg (bijv. bij wegonderbrekingen).

In dit geval werkt het prima (fietspad is inderdaad --tijdelijk-- helemaal afgesloten). Ik wilden alleen zeker weten dat access=no op een highway=cycleway inderdaad alles blokkeert (wat bij nader inziens toch wel logisch is :/).

Zeker weten en Garmin gaan nooit samen, ook al zet je foot=no of bicycle=no op een autoweg dan nog heb je kans dat de GPS je er toch nog over heen stuurt.
Enige remedie was autosnelwegen helemaal niet routerend te maken (mede daardoor zijn mijn kaarten ook niet geschikt voor autonavigatie) :rage:

Zoals ik het begrijp, is de werkwijze : access=no en dan verder aangeven bij uitzondering wie dan wel, b.v. access=no;psv=yes voor een weg waar alleen openbaar vervoer mag komen, enz. (maar over de access tags is er nogal wat discussie c.q.controverse). “Fout-controle” is niet nodig (er is geen fout).

Dat hoeft niet; als je de twee tags weghaalt (en noteert wat je doet) zal access=no de toegang voor alles blokkeren.

Maar als er geen omleiding is, hoeft dat niet. De LF20 loopt daar wel; je kunt er alleen niet overheen. :confused:
Wat betreft fixme=*: het wordt ook gebruikt als de gegevens niet ‘fout’ zijn, maar een weg is b.v. onaf. Maar volgens taginfo ook weleens voor tijdelijke veranderingen.

Voordeel van fixme=* over note=* enz is dat het op Keepright enz. te zien is, en dus attentie krijgt. JOSM heeft ook een Validator test voor fixme=. Met note= enz. moet je per toeval er op stuiten.

Moped=* lijkt inderdaad (nog) niet in de presets van de editors.

Je kunt inderdaad in Potlatch ieder waarde invullen. (Zoals Richard Fairchild zegt: Potlatch is niet bedoeld als een “simple” editor, i.t.t. wat men weleens hier en elders suggereert!).

Slordig. Maar ik merk dat het knooppuntennetwerk inderdaad vaak niet wordt aangepast als men met constructiewerk bezig is.

Dank voor de commentaren. Ik leer hier veel… Keepright is een ook een handige site, zeg.

Ik heb ‘note’ toch maar vervangen door ‘fixme’, want inderdaad is het handig dat het dan op Keepright zichtbaar wordt.

En ik laat de LF20 maar liggen waar hij ligt; bij de routeplanner van de Fietsersbond ben ik gewend dat als een gat in een LF-route te zien, die dan met een omleiding moet worden gefixt.

( @ligfietser: ik heb deze week openfietsmap.nl ontdekt, en het geinstalleerd op m’n Oregon 300. Ben er heel blij mee! Het is een mooie vervanging voor de Onroute-kaart, en een stimulans om ook eens wat op OSM te doen).