Hoe taggen weg met verkeesbord C09

Welke tags moeten op een weg met verkeersbord C09 “Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen”?

En dan ook nog met onderbord “uitgezonderd tractoren en brommobielen”

Dat wordt nogal een rijtje, denk ik…

Edit: het gaat om dit stukje weg: https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.06276&mlon=4.47183#map=18/52.06276/4.47183
Ik heb voorlopig:

  • bicycle=no
  • mofa=no
  • moped=no
  • horse=no
  • carriage=no
  • agricultural=yes

Nog te doen: vee, voertuigen tot max 25 km/u, gehandicaptenvoertuigen (disabled=no?) en brommobielen.
Nog een vraag: hoe zit het met voetgangers? De betreffende weg is een ‘unclassified’, maar komt uit op een ‘secondary’ hoofdweg, waar voetgangers niet toegestaan zijn (intrinsiek). Er staat op de ‘unclassified’ bij het C09 bord geen aanduiding voor voetgangers.

Het wordt inderdaad een behoorlijk lijstje en is hier in de wiki benoemd met de volgende tags:

moped=no
mofa=no
bicycle=no
horse=no
carriage=no
microcar=no
agricultural=no
disabled_vehicle=no
traffic_sign=NL:C9

Of het bovenstaande lijstje ook correct is durf ik niet met zekerheid te zeggen.

Edit: met het benoemde onderbord wordt het volgens mij wel argicultural=yes / microcar=yes

Ik heb het voorlopig aangepast cf advies @E de Wit. Dank!

Kijk, hebben wij twee lijstjes op de NL-wiki? Ik kende maar dit:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:The_Netherlands_roads_tagging

… wat voor NL:C9 bijna op hetzelfde neerkomt, behalve microcar/carriage/disabled_vehicle

Toch sneu dat wij twee lijstjes hebben, en verschillende ook nog… Wat moeten wij daarmee?

Fietsen, auto’s en voetgangers daar is internationaal natuurlijk wel overeenstemming over, maar brommobiel, speedpedelecs, snorfietsen, moped A en B, enz. en welke regels daarvoor gelden, dat is andere koek.

De betekenis van de sleutels microcar en disabled_vehicle is niet vastgelegd in de wiki. Het lijken niet echt breed aanvaarde/ondersteunde sleutels.
Volgens taginfo.openstreetmap.org worden ze wereldwijd amper gebruikt:
microcar 244 keer
disabled_vehicle 86 keer
Allebei alleen in Nederland, verder nergens ter wereld.

Het zou zomaar een eenmansprojectje kunnen zijn, soms zou je willen dat niet iedereen de wiki kan bewerken :confused:

Op die manier kunnen je natuurlijk ook zelf wel wat tags verzinnen voor onbespannen wagens, begeleiders van vee, en langzame voertuigen: unpulled_carriage, person_escorting_cattle, motorvehicle_not_capable_or_allowed_of_exceeding_25_kmph. Het lijkt me niet nuttig zo gedetailleerd te taggen, niemand gaat dat ooit ondersteunen.

Voor nu lijkt me het vastleggen van het verkeersbord afdoende, als er consensus is over een betere tagging kan het dan eenvoudig aangepast worden.

Die lijstjes zijn allebei voor Nederland, dus eentje is redundant.

Eens mee. Ook al heb ik gisteravond nog het aantal microcar-tags boven de 250 getild :slight_smile: Was onlangs wat onderborden “brommobiel toegestaan” tegengekomen en vroeg me af hoe dat getagd moest worden. Maar ja, wij zullen zo snel geen brommmobiel-router zien…
Los daarvan is disabled_vehicle sowieso een slecht verkozen naam: ik lees dat als “buiten gevecht gezet voertuig”…

Die toevoeging komen van mijn hand.

Waarom, in mijn optiek hoor je het bord volledig te taggen. Ook voor andere groepen, waar je je niet zo betrokken bij voelt.
Micorcar, hier besproken
disabled_vehicle, nodig om een verkeersbord goed te vertalen. Het is een voorzet. Wheelchair is niet toereikend, Wheelchair, OSM term, gaat verder dan alleen rolstoel, maar dan nog is het zelf een onderdeel van een grotere groep, benoemd in wetgeving.
How to map for the needs of people with disabilities
Key:disabled Een Openstreetmap term, Slecht, wat dan? Binnen wetgeving een groep, hoe benoem je zo’n groep in de lijn van hoe Openstreetmap is opgebouwd.

Ergens moet je beginnen, het opbouwen van een database, ook voor de kleinere groepen, je bent er nu toch en je kent de situatie.
Een preset bij een bord zou daarom behulpzaam zijn, maar dan moet alles eerst wel beter uitgewerkt worden en de hiaten binnen Openstreetmap opgelost worden, zoals bij de personen auto, motorcar=, double_tracked_motor_vehicle.
Wat bespreekbaar is gemaakt bij Talk, gevolg is dat ander de motorcar wiki hebben aangepast, https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:motorcar
Het is namelijk een probleem, dat je het onderscheid niet kan maken.
Een ander probleem is dat, bepaalde tags dan tegenovergesteld moet taggen
motor_vehicle=no, dus daar moet dan weer mofa=yes tegenover gezet worden, wat weer vergeten wordt, ten nadelen van die groep, bijv mofa
Wat je met double_tracked_motor_vehicle op lost.

Zo is er ook discussie over bicycle=no, wat volgens vele zegt, je kan verder lopen met de fiets aan de hand (lees op mofa/moped/motorcycle), er moet dus een tagcombinatie komen om het uit te drukken, dat je ook niet met de fiets aan de hand mag komen. Routers, gebruiken deze wijze van routeren, als tagger wil je ook expliciet kunnen taggen.

Beter gelijk de tags goed zetten, dan achteraf verbeteren, op basis van het aangegeven bord, want dat is dan gelijk weer een mechanical, daar is weer weerstand tegen. Dan is eenvoudig, toch weer niet zo eenvoudig.
Beter met zijn alle die verkeerbordenpagina op orde krijgen.

En niet enkele, die zich dieper in de materie verdiepen de label geven “eenmansprojectje”, hoe is immers Openstreetmap ontstaan.
Zie mijn inbreng, in het belang van Openstreetmap. Vele zaken ontstaan in Openstreetmap door individuele inzet.

Het begon ooit hier, betreffende verkeersborden.
https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=22239
Afvragend, wat is nu een onverplicht fietspad tagcombinatie, elke keer die vertaalslag maken ( voor vele misschien herkenbaar, goede wiki?), gevolg is dat we nu de traffic_sign op een way taggen, herkenbaarheid, gevolg Sander H heeft een style gemaakt met een herkenbaar plaatje en het is controleerbaarder geworden.

Die discussie heeft geleidt, dat enkele deze pagina hebben voortgezet om alle borden te benoemen.
De discussie heeft ook geleidt, dat het gebruik van forward/backward in de string onder de aandacht is gekomen en op deze pagina is ingevoegd.
NL:Overzicht Nederlandse Verkeersborden
Die andere pagina is niet geschikt om alle verkeersborden te gaan uitbeelden. Wellicht moet je op die pagina, de sectie verkeersborden schrappen en of verwijzen naar.
Bij verdere uitwerking krijg je te maken wat wel/niet/half benoemd is. Zoekend naar oplossingen.

Voor een goede vertaal slag met onderborden. Want immers elke keer de gehele combinatie uitdenken is haast niet te doen.
Was ik begonnen met een template
NL:Ontwikkeling verkeersbord met onderborden pagina’s
Dan pas kan je een goede preset ontwikkelen en controle uitvoeren.
Dat bracht mij ook bij het volgende.
Er was laatst een discussie, waar men traffic_sign besprak, hoeveel borden er in Openstreetmap stonden, Nederland en zijn fietspadborden, wat niet klopt, zoveel borden staan er niet. Er zijn dan geen goede kengetallen te halen uit Openstreetmap, we zouden dus op de way (met al zijn knippen, knip is een bord) eigenlijk source:traffic_sign=NL:G11 moeten gebruiken.

Over topic start:
Uitgezonderd tractoren en brommobiel

Het trekkersymbool, wat betekend dat nu in de RVV en Openstreetmap
RVV Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h
agricultural=* (agricultural motor vehicles; e.g., tractors) that have additional restrictions; e.g., a 25 km/h speed limit)
Wat is het verschil tussen deze twee.

We kennen , landbouwverkeer en landbouwvoertuigen, OB, wat zijn dan tractoren? Een onderdeel daarvan, we noemen het gemakshalve maar agricultural, maar eigenlijk klopt het niet.

Waarom kiest een verkeerskundige niet voor Uitgezonderd ?

bicycle=no, zegt voor vele je kan verder lopen met de fiets aan de hand, dus ook met mofa/moped/motorcycle in Nederland.

Wil je over een onderwerp verder discussiëren, haak dan aan bij bestaande topics of open een nieuwe.

Ik heb zo’n preset in elkaar getimmerd, trouwens. Sinds een dikke maand gebruik ik hem zelf. Hier staat hij, nu met microcar=no bij C9:
https://github.com/smootheFiets/OneClickNL/blob/master/Presets_OneClickNL-preset.xml

Niet verspreiden, graag, want hij is zeker nog aan iets testen / discussie toe. Graag hoor ik wat jullie ervan vinden.

PS over disabled_vehicle: Wikipedia vertaald gehandicaptenvoertuig naar https://en.wikipedia.org/wiki/Cars_for_wheelchair_users Iets te lang voor een tag, vrees ik… wheelchair_car? :roll_eyes:

1 Like