Hoe taggen alleen rechtuit op een kruising?

https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.04615&mlon=4.50238#map=18/52.04615/4.50238&layers=N
Een fietspad - weliswaar nog in aanleg - kruist een weg (residential of unclassified, ook nog in aanleg). Fietsers mogen in beide richtingen alleen rechtuit oversteken, aangegeven door borden aan weerszijden van de te kruisen weg.
Ik heb dat voorlopig getagd als ‘restriction:forward=only_straight_on’, resp. ‘restriction:backward=only_straight-on’ op twee aparte nodes aan weerszijden van de te kruisen weg. Bron: wiki.

Het komt mij nogal complex over zo en ik vraag me af of het niet simpeler kan, bijvoorbeeld een enkele tag op de kruispunt-node? De weg en kruisend fietspad(je) zijn vermoedelijk volgende week gereed - vrijdag j.l. is alles geasfalteerd.

Ik ken het alleen als relatie en je krijgt dan 2 relaties in dit geval

Zie voor een voorbeeld:
https://www.openstreetmap.org/relation/1021233#map=19/52.40205/6.31035&layers=N

Een residential zal het niet zijn als fietsers er niet op mogen, het lijkt hier te gaan om óf een privé service-weg óf een unclassified of service voor gemotoriseerd verkeer. Dat zullen de borden aan de Rokkeveenseweg straks toelichten.

Als deze weg straks helemaal geen fietsverkeer toestaat, wat aannemelijk is, dan hoef je niets anders te doen dan deze Waterzuiveringsweg met bicycle=no taggen (en waarschijnlijk meer) of (afhankelijk van de borden) access=private of zoiets.

Situaties waar een fietser wel op de kruisende weg mag fietsen, maar er niet naar mag afslaan bestaan volgens mij niet in Nederland. Bij gemotoriseerd verkeer hebben we dat wel, en passen we een restriction-relatie toe.

Als je trouwens wil weten hoe zoiets gaat worden nog voordat het klaar is, dan kun je dit soort verkeersbesluiten altijd terugvinden via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ .

In dit geval:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-24635.html

Ik heb gezocht op publicaties van de gemeente Zoetermeer waarin Rokkeveenseweg voorkomt.

De weg die de fietsers kruisen krijgt een C15, dus die tag je straks met tags waardoor fietsers er niet op mogen. Je kan die tags nu al toevoegen.

Dat er straks borden op het fietspad staan die je verplichten rechtdoor te rijden hoef je verder niet expliciet aan te geven (het kan wel met de traffic_sign=NL:D4 tag, maar is voor de routering niet nodig). De tags die uit de C15 voortvloeien maken legaal afslaan immers al onmogelijk.

Dank Dick, Jeroen voor het meedenken en de leerstof. In de wiki vond ik ook dat ‘only_straight_on’ eigenlijk niet in Nederland voorkomt, maar wel in de USA, etc.
Ik zal de Waterzuiveringsweg voorlopig voorzien van een C15 en de restrictie-nodes weer verwijderen. Ik dacht al dat het simpeler kon… :wink:

Graag gedaan!

Op een paar specifieke situaties na niet, maar we hebben ze wel hoor. Bij kruisingen van agrarisch verkeer met een hoofdweg komt het nog wel voor. Het bord D4 verbiedt afslaan, maar alleen als het overstekende verkeer ook op de kruisende mag rijden is die specifieke relation ook in OSM nodig (bij fietsers en voetgangers is dat nooit zo).

Waar staat dat? Ik ga het onmiddelijk wissen.
In iD is het een fluitje van een cent om zo’n “alleen rechtdoor” te maken. Je klikt de node aan en dan kun je in het linker scherm allerlei leuke dingen doen :stuck_out_tongue:
Ik heb meteen deze kruising aangepakt. Dat is secondenwerk in iD.

Bv deze https://www.openstreetmap.org/#map=18/52.47648/6.61717 met D04 op beide wegen en B07 op de zijwegen. Opengesteld voor alle verkeer.

Dat was een interpretatie van mij. Er werd een hele rij landen genoemd waar deze tag wel wordt gebruikt - NL stond daar niet bij.
"restriction=only_straight_on Used in Italy, Russia, in Ukraine and in the UK; usually seen just before a junction or on the approach to a junction.

In the US you’ll see the text “NO TURNS” in a white square (R3-3; R3-5a is usually used only in the case where one lane on a multi-lane road must turn). "

Hmm, ik ken het bord wel degelijk uit het wild.
Een van de makkelijkste verplicht-borden vind ik. Volg de pijl en het komt goed.
Ik heb de wikipagina aangepast.