Hoe tag je de path en track in dit gebied

test

Ik ben wegens 461 wvs geneigd te beginnen met een access=no en dan aan te geven wat wel mag.
foot:conditional=yes @(sunrise-sunset)

En op de ruiterpaden een
horse:conditional=yes @ (sunrise-sunset) of omdat het aangegeven ruiterroutes zijn (knooppunten) horse:conditional=designated @ (sunrise-sunset)

De fietspaden vallen volgens mij buiten de werking van dit bord (getagd als cycleway) want dat zijn (zover ik weet) allen G13 en daar mag je volgens mij gewoon ook 's nachts fietsen. Dus geen afwijkende tagging door dit bord volgens mij.

Voor de honden lijkt me niet nodig iets bijzonders te taggen omdat die in principe altijd aangelijnd moeten zijn mits anders aangegeven. Wellicht ipv yes een permissive maar daar heb ik het niet zo op omdat dit voor alle privé gebieden geldt en het tov yes niets toevoegt mbt access en routering.

Is dat zo OK?

[Edit: conditional aangepast]

Hoi,

Ik zou dit (als het specifieke pad niet is aangegeven als fiets- / ruiterpad) taggen als:


highway = path / track
access:conditional = no @ (sunset - sunrise)
foot = permissive
dog = leashed
vehicle = no
horse =no

Het is een eigen weg (*=private), dat onder voorwaarden toegankelijk is, en geen totaal afgesloten overheids- / militair gebied, zoals de Wiki veronderstelt bij gebruik van de specifieke combinatie access=no:

De artikel 461 WvS geldt voor alle *niet door het bord toegestane * activiteiten.
Het gebied is dus niet geheel afgesloten, maar de verwijzing naar dit artikel wordt gehanteerd om te voorkomen dat de weg door verjaring openbaar kan worden. Toegang is hier dan ook permissive (Open to general traffic until such time as the owner revokes the permission which they are legally allowed to do at any time in the future.) en niet yes (legally-enshrined right of access; i.e., it’s a right of way; oftewel openbare weg).

Zie ook onderstaande artikelen / jurisprudentie over het verschil tussen openbare wegen (yes) en eigen wegen die onder voorwaarden voor het publiek zijn opengesteld (permissive) en wegen die helemaal zijn gesloten voor het publiek, tenzij je op individuele basis toestemming krijgt (private)
https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/hoe-sluit-je-een-weg-af-ter-voorkoming-van-de-openbaarheid/
https://www.advocaatwegen.nl/openbare-weg/

Bijkomend nadeel van de constructie met tegenstrijdige tags (algemene access=no icm specifieke xx=yes…) is dat dataverwerkers bij complexe waarden zoals conditionals de foot=* helemaal niet kunnen lezen, maar de algemene access=no/private wel, waardoor eventuele handige defaults buiten werking worden gezet en alles onbedoeld op slot gaat.

Zie dit dit voorbeeld , waarbij een pad over het strand -dat toegankelijk zou moeten zijn, wordt gezien als niet toegankelijk door meerdere grote dataverwerkers:


highway=footway
access=no
access:conditional=permissive @ (sunrise-sunset)

OSM.org / Graphopper -Te voet
Brouter Hiking
openrouteservice
Rendering Standard Carto

Sluiting van natuurgebieden in de avonduren is zo algemeen dat ik zelf niet altijd tag in de foot/bicycle-tags, maar elders (als ik het al tag), zoals in de algemene access:conditional (of eventueel opening_hours)
Stel dat je op een (bepaald niet standaard) path mag fietsen en je maakt daar bicycle:conditional=permissive @ … van.
Dan zullen routers dat doorgaans niet herkennen en terugvallen op hun eigen defaults. En zoals we hebben gezien kan dat in de praktijk -bij veelgebruikte fietskaarten ook betekenen dat ze het pad dan behandelen als een voetpad.

Dog=* is dan wel weer onderscheidend: het algemene aanlijngebod is in de meeste APV’s geregeld voor openbare wegen in de bebouwde kom. Wegen in natuurgebieden zijn doorgaans geen openbare wegen en liggen buiten de bebouwde kom. Je komt in de praktijk van alles tegen: helemaal niet, loslopen, aangelijnd, datumspecieke regimes. Dus zeker het taggen waard, kan je mensen blij mee maken, ik kreeg ook al eens een verzoek om een kaartje dat daar inzicht in geeft (-:

Dank voor je uitgebreide reactie. Helder verhaal.

Ik zit dan alleen nog met de ruiterpaden waar je wel mag rijden met een paard en wagen. Volgens dit schema valt een wagen onder de groep vehicle. Ik kan de ruiterpaden (die voorzien zijn van knooppunt nummers en paaltjes) een vehicle=no geven (net als die andere path) aangevuld met een horse=designated en carriage=designated . Is dat de manier of is er een betere?