Hoe knoop je wegen precies aan elkaar vast in een editor?

Ik heb zelf niet alle nieuwe wegen in dat gebied ingetekend, dus ik ga er even vanuit, (controle moet even weer op zich laten wachten) dat het maar juist is. Alhoewel ik het niet raar zou vinden als dat fietspad inderdaad iets naar het oosten moet.

Bij het corrigeren van de straatnamen e.d. is wel de hooiweide nu weggevallen, die haaks op de Moerweide staat (zuidelijke richting)
Het deel in noordelijke richting sloot wel aan op de Oudeweg. Je kan daar nog wel naar toe maar is nu een doodlopende weg geworden. Je kan met een auto en fiets niet meer daarvan op de Oudeweg komen.

Bedankt voor de correcties.