Hoe een gebouw mappen met 6 etage’s, 1 kelder met 3 gebouwfunctie’s

In Haarlem op de Schipholweg 1 gaat het huidige gebouw gesloopt worden & daarvoor in de plaats komt een gebouw met 6 etage’s & 1 kelder.
Uit allerlei documenten valt te lezen dat: in de kelder een parkeerplaats voor zowel auto’s van appartementeigenaren als ook een fietsenstalling gebouwd gaat worden die een bike & ride functie gaat krijgen voor een nog te bouwen OV-hub in de directe nabijheid.
Op de 6de etage is een restaurant gepland die uitzicht gaat krijgen op de Haarlemse Spaarne rivier. Volgens mij kun je maar tot layer 5 in OSM mappen toch ?

Als het één gebouw is, kun je level gebruiken om aan te geven op welke verdieping een POI zich bevindt.

Ja het is 1 gebouw HenkL, zodra het gebouw staat (na bag import) ga ik dat dan gebruiken. Ter voorbereiding nog effies bouwtekeningen na jagen :slight_smile:
Het gaat om dit toekomstig gebouw: https://schipholweg1.nl/
Met deze toekomstige OV-hub: OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid | Gemeente Haarlem als eerste stap naar nog veel meer veranderingen in deze regio: https://wijkraadvijfhoek-haarlem.nl/wp-content/uploads/2020/10/20200691440-3.-Bijlage-2-Gebiedsverkenning-OV-knooppunt-Haarlem-Nieuw-Zuid.pdf