Hoe C12 + "uitgezonderd ontheffingshouders" te taggen?

Ik kwam recent deze borden tegen:

Excuus voor de vaagheid, ik heb al fietsend gefotografeerd. Het is een C12 bord, met OB55 als onderbord, en nog een “Uitgezonderd ontheffingshouders” onderbord.

Het gaat om deze weg, die ik nu gemapped heb als;

traffic_sign=C12,OB55,OB "uitgezonderd ontheffingshouders"
motor_vehicle=no
agricultural=yes
mofa=yes
moped=yes
permit=yes

Mijn vraag gaat over dat laatste onderbord, dat ik op de wiki niet terugvind. Ik heb twee vragen:

  1. Hoe zet je onderborden zonder bekend id in de traffic_sign tag? In taginfo zie ik verschillende aanpakken, zoals C12,"uitgezonderd ontheffinghouders", C12,uitgezonderd ontheffinghouders, C12,OB["uitgezonderd ontheffinghouders"], C12,OB "uitgezonderd ontheffinghouders", maar niets komt zo vaak voor dat er concensus lijkt (en ik kan op de wiki ook geen aanbevelingen vinden). Ik ben nu maar voor de laatste optie gegaan, ,aar ik zie dat bijv in België vrij consistent de aanpak met blokhaken (GIV[uitgezonderd xxx]) gebruikt wordt.
  2. Hoe vertaal je “uitgezonderd ontheffinghouders” in access tags? Ik ben nu voor permit=yes gegaan (hoewel een ontheffing en een vergunning natuurlijk niet precies hetzelfde zijn, is het voor dit doel denk ik afdoende). Ik heb ook access=permit overwogen (omdat die op de wiki gedocumenteerd is), maar permit=yes is consistenter met bijv agricultural=yes voor het andere onderbord (maar key:permit bestaat op de wiki niet, hij wordt volgens taginfo wel 16 keer gebruikt).

Onderborden hebben een code die begint met “OB” (edit: ik zie dat je dit al had gevonden) maar ik ken geen onderborden voor ontheffinghouders.

“permit=yes” is een fout die in de database is geslopen, het betekent zoiets als “permissie is toegestaan.”

Access=permit lijkt mij dus de correcte tag.

Zelf voeg ik dat niet toe, de informatie is volledig overbodig.
De ontheffingshouders weten zelf wel dat ze daar mogen rijden en zullen die informatie uit OSM of een navigatie-app niet gebruiken om een route te berekenen.

Alle andere verkeersdeelnemers hebben voldoende informatie met de overige access-tags en hebben met de toevoeging access=permit geen bruikbare informatie.

In dergelijke gevallen : [vervoerswijze]=no

Dat onderbord verandert hier niets aan het verbod op het hoofdbord (de C12).
Het geeft alleen een uitleg van de wettelijke systematiek die ook zonder dat onderbord al geldt.

Het is immers bij wet vastgelegd dat voor dergelijke hoofdborden ontheffingen kunnen worden worden ontleend in RVV artikel 87, ook zonder dat er zo´n onderbord is geplaatst
(houd bij het lezen van het lijstje met borden in dat artikel ook in gedachten dat veel van de RVV-artikelen waarnaar wordt verwezen op hun beurt ook weer verwijzen naar verkeersborden zoals de blauwe fietspadborden).

Naar de reden dat zo’n onderbord is geplaatst kunnen we vooral gissen. Misschien traden fietsers op als onbezoldigd veldwachters tegen de paar automobilisten die daar legaal rijden met een ontheffing.

Naast wegen met zo’n onderbord en weinig ontheffingshouders zijn er ook wegen zonder zo’n onderbord en veel ontheffingshouders. Neem bijvoorbeeld deze brede ontheffing die alle speed-pedelec eigenaren lijken te kunnen aanvragen voor gebruik van het G11/G13 fietspad in meerdere gemeenten tegelijk

PS

Kende je de taginfo-site specifiek voor Nederland al ?
https://taginfo.geofabrik.de/europe/netherlands/keys/traffic_sign#values

(je kan ook OB invullen in het onderste zoekvenster om values te selecteren)

Links naar meer varianten (per provincie of specifieke landen) zijn hier te vinden
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Taginfo

En als je wilt weten welke teksten er buiten op straat zoal voorkomen (in OSM is maar een heel klein deel gemapt, en de meest voorkomende waarde alleen met een OB -code ) , dan kan de geopackage download van het NDW-bordenbestand van @PeeWee32 erg handig zijn :
https://community.openstreetmap.org/t/ndw-verkeersborden-geopackage-qgis/7594

Dit is niet juist.
Dit zou inhouden, dat bijvoorbeeld ook voor bicycle permit geldt. Dat is niet zo.

De ontheffing is specifiek voor bovenstaand verkeersbord, hier dus de C12. Dus mogelijk alleen bij die vervoersvormen taggen.

( Anders zou je voor elke andere vervoersvorm, tegenovergesteld mee moeten taggen, wat niet gewenst is)

1 Like

Het wordt getagd als
traffic_sign=NL: C12,OB55
Dus met NL: zodat je weet dat het een Nederlands verkeersbord is.

OB55 is in de loop der tijd gebruikelijk, wegens veelvuldig gebruik.

,OB[uitgezonderd ontheffinghouders]
zou dan de tekstwaarde op het bord zijn.

example uit traffic_sign page
Waar ook een tekstwaarde wordt weergegeven.
afbeelding
Dat men in Belgie dit gebruikt kon wel eens meer correct zijn dan de varianten in Nederland toegepast.

Ontheffinghouders zullen zelf een OSM lijst met ways bij moeten houden, waar ze ontheffing hebben.
Een kaartrendering en/of navigatie programma moeten kiezen, waar ze gebruik van kunnen maken.
De ontheffingsdata zelf moeten omzetten en controleren, als OSM mappers wegen opknippen.

Deze weg ligt wel in twee Gemeenten en er zullen twee verkeersbesluiten zijn.
Zag alleen die van Het Goor, daarom staat op de overgang ook een verkeersbord.

Opmerkelijk in het verkeersbesluit, dat men het OB55 onderbord met trekkersymbool uit legt als, uitgezonderd landbouwverkeer en niet de omschrijving bij aan geeft behorende bij symbool op een C8
afbeelding uit de R.V.V.

Gesloten voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines

BABW uitvoering

2 a. Op onderborden worden waar mogelijk de afbeeldingen gebruikt zoals die voorkomen op de borden van bijlage 1 van het RVV 1990.

Verkeersbesluit Het Goor, Boekel.

Besluiten:

1.    Het instellen van een geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer in beide richtingen op Het Goor tussen de aansluiting met de Grimmekamp en de gemeentegrens met Uden;
2.    De geslotenverklaring wordt aangeduid door het plaatsen van het verkeersbord C12 (geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen), onderbord OB55 (**uitgezonderd landbouwverkeer**) en een onderbord met de tekst ‘uitgezonderd ontheffingshouders’ overeenkomstig bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
3.    Het opheffen van het verkeersbesluit ‘wegafsluiting Het Goor spitsuren’ d.d. 27 augustus 2013 te Boekel.

Het kon nog wel eens zijn dat deel van de Knokerdweg, helemaal geen afsluiting geldt op basis van verkeersbesluit, geen verkeersbesluit Gemeente Maashorst, daar eigenlijk nog een onderbord onder zou moeten staan van over x meter. OB401
Het zou me niet verbazen als Gemeente Boekel een bord op grond Gemeente Maashorst heeft neergezet, al in 2013.

Het is jammer, dat er geen aandacht is voor de brommobiel, die daar niet het probleem vormt betreffende sluipverkeer, en rustig daar langs zou kunnen rijden.
Een probleem ook aangegeven in dit topic:

Bedankt voor de gedetailleerde reacties, allemaal erg behulpzaam!

Ah, ik zie wat je bedoelt, die zal ik dus weghalen.

Ook logisch, ik zal dus geen access=permit toevoegen. Op zich lijkt me de aanwezigheid van het onderbord documenteren in traffic_sign nog wel zinnig, dus die zal ik laten staan.

Nee, bedankt voor de link. Bookmarkje gemaakt, handig!

Oh, dat wist ik, maar ben ik bij het taggen vergeten. Heb ik inmiddels gecorrigeerd.

Ja, die OB[...] syntax zou ik zelf ook wel logisch vinden, gezien het voorbeeld dat je noemt, dus ik heb hem ook maar meteen toegepast.

Enige is dat de gedocumenteerde syntax gaat over een tekst-parameter voor een specifiek bord, en OB geen gedocumenteerd bord-id is. Misschien goed om de OB[...] syntax op NL:Overzicht Nederlandse Verkeersborden - OpenStreetMap Wiki te documenteren als optie of aanbeveling?

En misschien ook goed om daar ook expliciet het bord “uitgezonderd ontheffingshouders” even te noemen, en aan te geven dat access=permit oid niet echt nodig is (evt met verwijzing naar dit topic)?

Ik wil die wijzigingen op de wiki wel maken, maar weet niet precies hoeveel consensus daar voor nodig is? Of zal ik anders hier even een tekstvoorstel doen?

Herhaling, hier geef ik aan dat dat fout is om te gebruiken.

wiki:
Er staat al uitgezonderd landbouwverkeer en landbouwvoertuigen. Waar ook geen OB ID voor is.
Daar zal het dan ook voor gelden. Nu had ik daar een note notitie neergezet.

Willen we het vermelden als OB[text] of en ook als een note:text ter informatie.?

Ik heb een wiki ontheffingshouders regel aangemaakt.

Ja, het was dus mijn suggestie om op de wiki te zetten dat het niet nodig/correct is om access=permit te gebruiken. Misschien heb je mijn bericht niet goed gelezen? :slight_smile:

Maar dat is toch gewoon OB55 volgens NL:Overzicht Nederlandse Verkeersborden - OpenStreetMap Wiki ?

Mij lijkt OB[text] in traffic_sign me logischer dan een aparte note:text, omdat traffic_sign de aanwezige borden zou moeten beschrijven?

Nee, OB55 is met het trekkersymbool van C8

De groep is dus anders dan:
landbouwverkeer
landbouwvoertuigen

hier meer uitleg in een ouder topic begin van de discussie

niet echt nodig, kan je lezen/inschatten als, het is niet nodig om de reden van dat enkele personen/rechtspersonen het specifiek kunnen gebruiken, maar het mag wel.

Het wel gebruiken is niet correct. Vandaar mijn reactie.

Het komt er op neer dat *=permit beter niet kan gebruiken in dit geval van “uitgezonderd ontheffinghouders”
Ik weet nog niet of dit er bij moet.