highway="tag"

Hallo allemaal,

Ik ben ook pas net begonnen met OSM, toen ik het ondekte heb ik meteen een Garmin Vista HCX gekocht omdat ik dit geweldig handig vind voor mijn wandel en fietstochten. Maar nu ik ook zo mijn bijdrage wil leveren stuit is steeds weer op het grote aantal mogelijkheden om paden te taggen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de Amsterdamse Waterleidingduinen (een gebied waar ik veel kom) dan worden paden op veel verschillende manieren weergegeven. Ik kom tegen highway=track, highway=footway en highway=pedestrian voor volkomen gelijkwaardige paden, als ik op de wiki kijk wordt er ook veel gesproken over highway=path, maar die mogelijkheid kan ik niet kiezen met Potlatch.
Ik weet zo langzamerhand niet meer wat te kiezen, in de AWD is zeker iets te zeggen voor highway=footway omdat fietsen daar niet toegestaan is. Wat me ook opvalt is dat de paden highway=track eerder (minder ver ingezoomed) op de kaart verschijnen, wat weer een voordeel is voor die tag. Ik ben al een paar keer omgefietst over bospaadjes omdat een prachtig mooi geasfalteerd fietspad nog niet op de kaart verscheen (niet ver genoeg ingezoomed dus).
Ik ben heel nieuwsgierig wat de mening van andere hierover is en ik heb de neiging om maar te kiezen wat het meest gangbaar is om in ieder geval iets van uniformiteit te krijgen in OSM.

Welkom bij de club en gefeliciteerd met je VistaHCx, is ook mijn keus.

“Tagging” wegen highways is een onderwerp van constante discussie. We hebben al heel veel discussie gehad over cycleways (en die zal nog wel even doorgaan) en wegen die vooral voor voetgangers zijn komen kennelijk nu aan bod.

Een aantal van je verwarringen in AWD komen waarschijnlijk bij mij vandaan.

Even een waarschuwing: hoe de wegen gerendered worden op de kaart moet je NIET als leidraad nemen.

De eerste indeling kun je vinden op de pagina “Mapfeatures” http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features#Highway.

Mijn interpretatie is als volgt:
highway=pedestrian : vrijwel altijd in de bebouwde gebieden (voetgangers gebieden in de binnenstad)
highway=footway : smalle paden in bossen, heide etc.
highway=path : brede, onverharde wegen buiten de bebouwde kom die gebruikt kunnen (misschien niet altijd mogen) worden door allerlei soorten vervoersmiddelen
highway=track : zelfde als path maar dan als er een duidelijk doel is, bijvoorbeeld weg die voor en door een landbouwer gebruikt wordt

Er blijft heel wat te interpreteren over,

Succes en misschien treffen we elkaar in de AWD, Hugo

Ik ben het niet helemaal met Hugo eens, vooral de interpretatie van path en footway :slight_smile:

Mijn interpretatie is als volgt:
highway=pedestrian : vrijwel altijd in de bebouwde gebieden (voetgangers gebieden in de binnenstad)
highway=footway : vrijwel altijd in bebouwde gebieden. Paden aangeduid met een blauw bord met daarop een voetganger of overduidelijk alleen geschikt voor voetgangers.
highway=path : onverharde paden waar meestal meerdere gebruikers overheen mogen (bijv. voetganger, mtb, paard) maar waar fysiek geen landbouwvoertuig/boswachter/brandweer truck overheen kan (single tracks dus).
highway=track : zelfde als path maar dan als er een duidelijk doel is, bijvoorbeeld weg die voor en door een landbouwer/boswachter/brandweer gebruikt wordt. Geen toegang voor auto’s en/of motoren.
highway=unsurfaced: een openbare weg zonder verharding, maar die kun je ook taggen met bijv. highway=tertiary;surface=unpaved

De mappers die al wat langer mee gaan (of die geen Duitser zijn) gebruiken vaak highway=path niet omdat die ook samengesteld kan worden door highway=track of footway/cycleway/bridleway plus access regels. Er is zowieso enorm veel discussie over de path vs footway/cycleway/bridleway tags. Een breed ondersteunde consensus zal misschien wel nooit onstaan. Punt is dus dat deze tags elkaar gedeeltelijk overlappen waardoor elke keuze eigenlijk goed is.

Als een key of value in een editor niet beschikbaar is als preset dan wil dat natuurlijk nog niet zeggen dat zo’n key/value verkeerd is. De wiki is een handreiking om iets van standaardisatie te krijgen maar in feite is zelfs bladie=blah een goede tagging. Er is geen zwart maar ook geen wit in OSM tagging.

Dank voor je reactie Hugo, het viel me toevallig net op dat veel paden in de AWD van jou waren. Ik had de Map_Features pagina al bekeken maar juist door de ruime keuze blijft er (te) veel te interpreteren over. Ik vraag me af of het niet beter was geweest het keuzeaanbod simpeler te houden (is een path en een track echt nodig, ik vind path zoiezo niet zo handig omdat je die niet kan kiezen in Potlatch en dus zullen veel mensen die niet gebruiken).
Je hebt vaak footway gebruikt en in het zuiden heeft ook iemand vaak footway gebruikt dus ik denk erover om de onverharde paden in de awd als footway te classificeren. Alleen weet ik nog niet echt wat het beste is voor de verharde paden (zou http://www.openstreetmap.org/browse/way/7411022 en http://www.openstreetmap.org/browse/way/7411032 trouwens niet hetzelfde moeten zijn? beide harde paden) Misschien dat ik unclassified wel de beste keuze daarvoor zou vinden. Tertiary roads vind ik persoonlijk niet op zijn plaats in de AWD, net zoals ik het onzin vind dat sommige bossen als park staan aangegeven.
Wie weet tot ziens in de AWD
Rudi

rudi007: wellicht interessant voor jou om naar de Amsterdamse babbel bijeenkomst te gaan? http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=3524

Dank je Lambertus, 2 reacties en 2 meningen :slight_smile: ik moet zeggen dat ik de interpretaie van Lambertus iets beter vind kloppen met de foto’s bij de Map_Features pagina.

Jippie! Wat heb ik nu gewonnen? :stuck_out_tongue:

Dan voeg ik ook nog mijn interpretatie toe. Daarbij merk ik vooraf op dat ik veel in Duitsland map, en dus vooral de Duitstalige wiki pagina’s bekeken heb, omdat ik me houden wil aan wat daar gebruikelijk is. Maar het komt vrij aardig overeen met de post van Lambertus, maar met de volgende aanvullingen:

highway=pedestrian : voetgangerszone (brede straat waar tijdens winkelopeningstijden geen verkeer toegestaan is), dus niet gebruiken voor voetpaden in de bebouwde kom.

highway=track+tracktype=grade1 : verharde smalle wegen die breed genoeg zijn voor auto’s. Dus ook voor wegen waar auto’s wel degelijk toegestaan zijn.

highway=track+tracktype=grade2 : onverharde smalle wegen die breed genoeg zijn voor auto’s.
(grade3 en lager vind ik niet geschikt om te fietsen met mijn stadsfiets)

highway=unsurfaced : ken(de) ik niet, ik gebruik hier dus track icm een tracktype.

(ik zie dat ik te langzaam getypt heb om met de wedstrijd mee te kunnen doen :wink: )

@Lambertus
Een jaar lang geen geklooi van mij op jouw werk :slight_smile:

:smiley: Daarvoor doe ik graag aan een wedstrijdje mee

Jammer Wimmel, je doet voor spek en bonen mee ! Bovendien is de wiki toch redelijk duidelijk over track:

Dat lijkt met toch echt niet voor openbare wegen… En ik mag het een heel klein beetje weten want ik heb track en tracktype samen met de de Engelse user Ben deze tag ‘verzonnen’ omdat wij zo’n beetje de enigen waren die veel aan bospaden mappen deden begin 2007 :sunglasses:

Zoals gezegd, ik lees de Duitstalige wikipagina’s die is iets genuanceerder: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Tag:highway%3Dunclassified en in het duitstalige gedeelte van dit forum heb ik het nog iets duidelijker gelezen. Maar dat ga ik denk ik niet zo makkelijk terugvinden.

Waar iedereen het wel zo’n beetje over eens is is hoe highway=pedestrian te gebruiken. Wanneer gebruiken jullie dan highway=cycleway? Dat zal wel iets zijn dat in Nederland meer speelt dan in andere landen.

Ik doe dat zo:

highway=cycleway : verplicht fietspad (rond blauw bord)
highway=path + bicycle=yes : niet-verplicht fietspad (rechthoekig bord met opschrift “fietspad” of geen bord, maar je mag er wel fietsen)

Mede-mappers,

leuk om te zien dat er uit een voorzet gescoord kan worden. Neem aan dat jullie Rudy en mij wel bedanken voor de mooie assist :wink:

Aanleiding dat ik dit graag zie gebeuren is ook omdat we niet goed zijn in het vastleggen van de uitkomst. Ik vind het prima om zo’n uitkomst te gebruiken. We moeten echter wel de Wiki bij houden anders hebben we deze discussie over een paar maanden weer (en Wimmel maakt duidelijk dat de uitkomst in een Forum niet eenvoudig terug te vinden is).

Rest ons dus dit in de Wiki bij te werken.

Voor de vraag van Rudy over de cycleways heb ik enige tijd geleden de NL: cycleways pagaina bijgewerkt: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Cycleway

Aanvullen van de wijsheid hier over is ernstig gewenst.

PS: zelfde pagina waar Lambertus in July 2008 van zei dat hij hen zou bijwerken. Dus grijp nu je kans, :sunglasses:

Hugo

Al met al heb ik het volgende besloten:

  • ik hou met voorlopig hoofdzakelijk met de AWD bezig, daar staan nog best veel paden niet op de kaart.
  • de niet verharde paden tag ik met highway=track, daar alle paden vrij breed zijn, niet echt single-track, en niet in de bebouwde kom liggen.
  • de verharde paden aan te duiden met highway=unclassified, vaak zal highway=track met tracktype=grade1 een goed alternatief zijn maar je moet iets kiezen.
  • ieder die vind dat ik het bij het verkeerde eind heb moet mij maar verbeteren (Hugo, jij bent een veel meer ervaren mapper in de AWD), het gaat mij namelijk ook om het domweg in kaart brengen van de paden in de AWD en ook het toevoegen van kanaaltjes die er nog niet in staan en oversteekpunten over die kanaaltjes (en kanalen die er al wel instaan maar waar de oversteekpunten ontbreken).

Heb ik dat gezegd? En zeker niet gedaan… typisch :stuck_out_tongue:

Als je denkt die wiki pagina beter te kunnen maken: altijd doen!

Ik ben me wat in wiki-editing aan het verdiepen en ik zou eigenlijk deze regel aan de zojuist aangehaalde alinea willen toevoegen:

“Op de Keep Right website worden die situaties eenvoudig gedetecteerd en getoond en kan eenvoudig met JOSM of Potlatch de verbinding worden gelegd, na eventueel de situatie ter plekke gecontroleerd te hebben.”

Is dat een goed idee of is er een reden om dat niet te doen?

voorstel van Hans toegevoegd

Ik had intussen de tekst aangepast waardoor het niet helemaal meer klopte. Dit heb ik verbeterd dus hopelijk is het nu duidelijk.

Onverplichte fietspaden tag ik als highway=cycleway, het zijn namelijk toch fietspaden. Zo heb ik het ook op http://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:The_Netherlands_roads_tagging vermeld. Bordloze paden zou ik alleen als cycleway taggen als het om de een of andere reden duidelijk een fietspad is, bijvoorbeeld omdat het naar een oversteekpunt leidt en aan de overkant van de weg een fietspad begint.