Highway route numbers / Номери маршрутів шосе

Hello! The Apple team recently had a conversation with user kMeeT (https://www.openstreetmap.org/changeset/82662854) and we learned there may be some discrepancies between the OSM Wiki pages regarding highway route refs, specifically the Territorial Public Roads (Т-##-##). There appear to be multiple sources, which do not provide consistent information, and we want to be sure we are referencing the same resources as the rest of the Ukrainian mapping community.

The most up-to-date and complete page appears to be the Highways of Ukraine of National Importance (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Uk:Автомобільні_шляхи_України_державного_значення); however, the first sentence indicates this page needs updating, and the most recent government decree (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2019-п) should be referenced instead. We have also found pages specific to each Oblast, but these seem to be outdated as well (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/T-02_Вінницька_область, https://wiki.openstreetmap.org/wiki/T-26_Чернівецька_область)).

My question is, if a ref is no longer valid according to the latest government decree, what is the preferred tagging scheme? It seems as though some of these routes have been retained with “old_ref” tags on ways and relations. Does that seem like an appropriate solution? If so, should the “old_ref” be considered when deciding highway classifications? I know the Ukrainian key:highway page determines highway classifications based on “ref” tags, but should “old_ref” tags be considered at all?

Thanks,
Andrew

Автоматичний переклад:

Привіт! Нещодавно команда Apple провела розмову з користувачем kMeeT (https://www.openstreetmap.org/changeset/82662854), і ми дізналися, що можуть існувати розбіжності між сторінками Вікі OSM щодо перегляду маршрутів на шосе, зокрема Територіальних громадських доріг (Т - ## - ##). Здається, є декілька джерел, які не дають послідовної інформації, і ми хочемо бути впевненими, що ми посилаємось на ті самі ресурси, що й на решту українського картографічного співтовариства.

Найновішою та найповнішою сторінкою вважаються Шляхи України національного значення (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Uk:Автомобільні_шляхі_України_державного_значення); однак, у першому реченні вказано, що ця сторінка потребує оновлення, і на неї слід посилатися на останню постанову уряду (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2019-п). Ми також знайшли сторінки, характерні для кожної області, але вони також видаються застарілими (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/T-02_Вінницька_область, https://wiki.openstreetmap.org/wiki/T-26_Чернівецька_область ).

Моє запитання полягає в тому, що якщо згідно з останньою урядовою постановою, відповідна заявка більше не діє, яка є кращою схемою тегування? Здається, що деякі з цих маршрутів були збережені з тегами “old_ref” про шляхи та відносини. Це здається відповідним рішенням? Якщо так, то чи слід враховувати “old_ref” при вирішенні класифікацій шосе? Я знаю український ключ: сторінка шосе визначає класифікації шосе на основі тегів “ref”, але чи варто взагалі враховувати теги “old_ref”?

Дякую.

Andrew

Ни ref, ни тем более old_ref, не являются истиной в последней инстанции при определении класса дороги.
В каких-то случаях приходится класс дороги повышать или понижать, исходя из реального, а не бюрократического, положения дел. Поэтому old_ref так же может приниматься в расчет при определении значения тега highway.

Thanks. I am referring to the ref number, not the road classification – is there a correct and up to date list of those? It seems like the various OSM wiki pages disagree about which system of ref numbers is correct.

Спасибо. Я имею в виду номер ссылки, а не классификацию дорог - есть ли правильный и актуальный список из них? Похоже, что различные страницы вики OSM расходятся во мнениях относительно того, какая система ссылок является правильной.

Актуальный перечень автодорог https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2019-п (Документ 55-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.01.2019. Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.02.2019.)

Классификация автодорог: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Uk:Вікіпроект_Україна/Класифікація_доріг_(голосування)
Также информация по классификации есть тут: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Uk:Вікіпроект_Україна/Класифікація_доріг но некоторые изменения между этой ссылкой и предыдущей могли быть внесены без обсуждения сообщества.

Ни ref, ни old_ref не учитываются при определении класса highway=* автодороги. При определении класса учитывается соответствие, принятых сообществом, описаний классов автодорог (или описаний классов дорог в пределах населённых пунктов) конкретной автодороге.

Hi, Andrew

As it was mentioned the Decree of Cabinet of Minister’s https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2019-п is the most recent and authoritative source of ref numbers.

Also, you may take a look at https://kmplus.org.ua/ua - this site helps to identify some roads and their location.

Thanks Andrey and all!