highway=crossing, crossing=unmarked

Zoals velen van jullie weten houd ik me al een tijdje bezig met het verbeteren van de kwaliteit van OpenStreetMap om het in een routeplanner te gebruiken. Zodat je bijvoorbeeld op een station indoor navigatie kan doen, en dat je buiten een station ook op een tramhalte kunt komen die in het midden van de weg ligt.

Ik heb vandaag ook kennis gemaakt, met het totaal voor mij onbekende: highway=crossing, crossing=unmarked. En op zich is dat eigenlijk precies wat ik wil, al geeft josm er nog een validatie error op. Een totaal onzichtbare oversteek plaats waar een normaal persoon van zou denken “ja, dat is eigenlijk wel een handige plek om over te steken”.

http://www.openstreetmap.org/changeset/46205520

In de echte wereld zie je ook wel eens dat de “node” tacticle paving heeft.

http://www.openstreetmap.org/changeset/46205636

Misschien is dat gelijk ook wel een goede businesscase om op plekken die er toe doen nette highway=footway, tacticle_paving=yes aan te leggen, in plaats van te vertrouwen op een enkele highway=unclassified of highway=cycleway waar de voetganger planner ze dan overheen stuurt.

Ik ben er nog niet uit of ik een grote zoektocht ga doen naar eilanden met platform=public_transport, of dat ik het op een andere manier ga oplossen, en in de planner de eilanden automatisch ga verbinden. Hoe dan ook, mocht je situaties tegen komen waar je eigenlijk van zou kunnen vaststellen dat er een oversteek zou moeten zijn: dan wordt het als zodanig taggen meer dan gewaardeerd :slight_smile:

Routering, jouw voorbeeld is voetgangers routering.
Daar is nog een grote slag te maken, betreffende het intekenen, als ooit de BGT voor Openstreetmap, dan zouden vele trottoirs ingetekend kunnen worden. Met een schuin oog, hopende dat BGT toch eens vrij komt had ik al eens gekeken, hoe de trottoirs met elkaar te verbinden.
Deze tag combinatie had ik dan al opgeschreven, highway=crossing, crossing=unmarked, omdat wat ik nu zie, footway, de routelijnen over trottoirs tot aan midden van de weg getekend zijn, dit had met highway=crossing, crossing=unmarked goed ingetekend geweest.
In dat kader had ik hier voor trottoir een andere zienswijze geventileerd.
En voor de oversteek had ik highway=crossing, crossing=unmarked in gedachte voor de routelijn.
Daarbij keek ik gelijk naar kerb en de route lijnen vanuit deze randverlagingen. Footway leek mij ongepast, of het kruispunt als vlak voorbeeld area:highway=residential foot=yes.
Logische voetgangers routering is veelal rolstoel routering.
Ook kijkend naar tactile mapping, het van belang, de lengtes van een oversteek.

Als routelijn, dit wegstukje, intekenen vindt ik een goede zaak.
Dit lijntje hoeft niet op de kaart gerendeerd te worden, of nauwelijks zichtbaar, maar voor voetgangers routering belangrijk.

Ik heb mij dan ook de vraag gesteld, hoe steek ik een kruispunt dwars over van lowered kerb naar lowered kerb, hoe teken ik dan de routelijn lijn, hierbij was highway=crossing, crossing=unmarked de enige gevonden oplossing. Loop je een hoekroute of een schuine lijnroute over het kruipunt, wat mag volgens de wet.

Wanneer je kiest voor footway zullen vele renders hele rare constructies geven.

Betreffende jouw voorbeeld zou de lijn verder tot aan het trottoir doorgetekend moeten worden. Het trottoir getekend moeten worden. Je steekt immers het fietspad over. Crossing.

BGT, zou een uitkomst zijn om voetgangers routering goed op de kaart te zetten.

Hoi Stefan,

Anita Graser (https://twitter.com/underdarkGIS) en haar groep in Wenen doen veel met pedestrian routing en OSM. Ik heb ergens van haar een talk/paper gezien waarin ze daar verder op in gaan.

Goed idee om hier aan te werken en het openbaar vervoer ligt inderdaad het meest voor de hand als startpunt. De opmerkingen van Allroads en de discussie waarnaar hij refereert zijn zeker van belang.

Het mappen van trottoirs moet volgens mij worden voorkomen want dat brengt allerlei complicaties met zich mee. Zo kunnen trottoirs lang doorlopen en hoe ver blijf je dan doortekenen om maar te voorkomen dat je een arbitrair / niet aanwezig einde gaat aangeven?
Intuïtief zou je denken dat het voorbeeld van Stefan incompleet is omdat slechts een verbinding tussen platform en weg is gemaakt en geen verbinding naar de overkant van de weg. Die ‘overkant van de weg’ wordt omvat door de over te steken weg zelf. Die weg is een highway=tertiary en dat betekent geen impliciet verbod voor voetgangers en een expliciet verbod (foot=no) is er ook niet. Dan kan deze weg voor routering van voetgangers worden gebruikt.
Maar volgens de wiki is highway=crossing bedoeld voor gebruik op nodes en niet op ways. En het lijntje in het voorbeeld is geen oversteek maar een verbinding tussen platform en weg. Een path of footway is het echter ook niet. Wat is het wel? Een half deel van de breedte van het platform en een half deel van de breedte van de weg…

Lastig… omdat de werkelijkheid van parallel aangrenzende trottoir, weg en platform met ieder hun eigen breedte botst met de lijnenstructuur van OSM.

Een mogelijke oplossing: de Wiki over public_transport=platform suggereert de optie om highway=footway toe te voegen aan een lijnelement public_transport=platform. Deze moet dan weer verbonden zijn aan een andere weg.

In het voorbeeld van Stefan zou de lijn tussen platform en weg dan dus bovengenoemde twee tags krijgen i.p.v. de huidige twee.

Misschien zou je, je niet in alle vormen moeten wringen om de tagging te veranderen, maar juist om het logisch te laten zijn dat highway=crossing gewoon op ways toe te passen. Waarom zou je een fysieke zebra niet met een lijn tekenen?

Ik ben voorlopig tegen het taggen van trottoirs (lees: de stoep direct evenwijdig aan de straat). Als we die gaan mappen met als (mede)doel het routeerbaar te maken moeten we én volledig zijn én bovendien de toegangsrechten voor voetgangers van ALLE aanliggende wegen naar ‘no’ of ‘use_sidepath’ gaan taggen en zorgen dat alle trottoirs bij kruisingen van zijstraten (waar de facto dus geen trottoir is) met een node gaan verbinden.

Een heilloze zaak imho.

Dat zal wel beredeneerd zijn vanuit het rijverkeer. Een node op de weg zal de gemakkelijkste manier zijn om een waarschuwing voor een oversteekplaats in de routering op te nemen.
Bekeken vanuit de voetganger en weergave op de kaart is het logischer om een lijn te maken. Dan wel weer de vraag: moet je die lijn dan niet opknippen als de breedte van het zebra-/ of oversteekgedeelte slechts de helft is van de hele verbinding tussen beide overkanten?
Oké, highway=crossing wordt nu niet gerenderd op de meeste kaarten maar blijft dat zo?

In het voorbeeld gaat het bovendien niet werkelijk om een oversteek. Een lijn ter verbinding van een ov-platform met de naastgelegen weg gaat een verwarrend beeld geven zodra het zichtbaar zou worden.
Dan denk ik dat er eigenlijk één of enkele speciale tags zouden moeten zijn voor verbindingslijntjes die daadwerkelijk uitsluitend bedoeld zijn voor routering.

Er worden al zaken dubbel ingetekend om zowel weergave als routering te laten kloppen, zoals water als vlak én als lijn. Voor voetgangersgebieden lijkt deze praktijk ook in opkomst.
Oversteekplaatsen en andere parallelle verbindingen zijn echter de moeilijkste variant omdat je volledig haaks het ééndimensionale met het tweedimensionale probeert te rijmen.

is dat niet highway=footway;footway=crossing ?
Sommige tekenstylen is JOSM supporteren dit reeds

Bij een zebrapad horen inderdaad de tags highway=footway en footway=crossing.

Verder doordenkend over de juiste wijze van mappen en taggen, denk ik dat het voorbeeld van Stefan bij nader inzien wel als correct en geschikt kan worden gezien. Ik kan dan het verhaal van Allroads onderschrijven behalve dat volgens mij het doortekenen van de lijn tot aan het trottoir niet nodig is.
In het voorbeeld geeft het lijntje niet per definitie een oversteek aan maar omdat zoals gezegd de ‘overkant van de weg’ wordt omvat door de over te steken weg zelf kan het wel zo dienst doen. In dit geval is er daadwerkelijk een trottoir aan de overkant. Eventueel zou dit kunnen worden aangegeven door sidewalk=* (left / right / both) toe te voegen aan de over te steken weg.

Bij het in de realiteit ontbreken van een trottoir aan de overkant zou er van een oversteek geen sprake meer zijn. Maar goed, de namen van sleutels en waarden wijken toch al vaak af van het actuele gebruik ervan.
Een eigen tag zou misschien nog het mooiste zijn maar dan ben je afhankelijk van aanpassingen door routers en laat het nut langer op zich wachten. Al moet ik zeggen dat ik geen ervaring heb met routeplanning en routeplanners.

Ik ga eerst eens experimenteren met de opzet van Stefan.

Aan de node highway=crossing en crossing=uncontrolled indien van toepassing ook nog toevoegen: crossing_ref=zebra.

Dat betreft een zebrapad zonder verkeerslichten. Niet van toepassing wanneer je een ongemarkeerde oversteek wilt aangeven.

Ik vind dat nogal een arbitraire tag. Bij mij geldt ie dan voor de hele straat. En eerlijk gezegd voor de hele binnenstad van Groningen. En ongetwijfeld van iedere stad in Nederland. Het is natuurlijk ook niet in lijn met het uitgangspunt ‘taggen wat er is’.

Helemaal mee eens. Een nodeloos ingewikkeld gedoe voor iets waar in de praktijk geen enkel probleem is: tenzij je er niet mag lopen, zoals op een snelweg, mag je overal lopen. Waar op de weg ik loop is afhankelijk van de situatie ter plaatse en in de wet vastgelegd. Het taggen van wegen waar je niet mag loppen is dus genoeg.
Ter illustratie: ga je het wel invoeren dan moet je ook de wegsegmenten 30 meter links en rechts van een zebrapad weer van crossing=no voorzien. Terwijl dat ook al uit de verkeersregels volgt.
Je gaat dus standaard verkeersregels in OSM vastleggen, en dat is fundamenteel fout. Dat is net zoiets als bij iedere gelijkwaardige kruising een tag right_of_way= right zetten …

@noordfiets
Ik begrijp je weerstand want ik had in eerste instantie ook dergelijke bedenkingen.

In mijn eigen dorp had ik deze tags al eens gebruikt op een node en dan niet met het oog op routering maar om compleet te zijn. Dit betreft een oversteek zonder verkeerslichten, borden of zebrapad maar wel ingericht als oversteekplaats. Daar leek het mij voor bedoeld.

Een andere categorie is de oversteek door voetpaden/trottoirs die naar elkaar toelopen al dan niet met verlaagde stoeprand, zoals langs een straat met aan beide kanten een trottoir en aan minimaal één kant een groenstrook ertussen, zoals hier.

Of je hebt een straat met aan beide zijden een direct aanliggend trottoir, zoals hier.
Ja, dan is er helemaal geen oversteekplaats omdat je overal mag oversteken en dan heeft het inderdaad meer met verkeersregels te maken dan met infrastructuur.

Als OSM puur zou bestaan als databank voor het maken van kaarten dan zouden oversteekplaatsen niet zo belangrijk zijn en het aangeven van een oversteek waar die niet expliciet en zelfs niet impliciet bestaat niet aan de orde zijn.
OSM is er echter óók voor routeplanning.

Daarom belangrijk:

  • zeker niet algemeen gaan gebruiken, alleen waar het echt meerwaarde heeft, bijv. in de directe omgeving van veel gebruikte voorzieningen zoals die van het openbaar vervoer en in stadscentra.
  • het ontwikkelen van duidelijke richtlijnen; daarom eerst kleinschalig experimenteren om de diverse mogelijkheden en problemen helder te krijgen.
  • bij voorkeur afstemming met mappers in andere landen en liefst speciale tags voor routering afspreken.

Misschien is dat wel de clou: als wandelaar steek ik ook daar over waar ik wil, het gras is niet verboden immers … :wink: Ik ben gewoon teveel wandelaar om me met strikte routering bezig te houden.