het begrip 'adres'

Volgens AGIV ;

https://www.agiv.be/producten/crab/meer-info-over-crab/algemeen/wat-is-crab/inhoud-crab

dus is volgens mij het ‘nuttiger’ om NIET het hele gebouw een adresnummer te geven, maar WEL een adres-NODE … dus ; building/house : yes, en daarna een adresnummer-NODE(postcode + huisnummer + straatnaam + eventueel ‘de rest’, als men dat weet) op de plaats binnen dat gebouw/huis/apartement plaatsen, want ;

http://nl.wikipedia.org/wiki/Adres_%28woonplaats%29
dus zou AGIV ook beter een postcode kunnen toevoegen aan een ‘toegewezen adres’ van hun, dan is er geen ‘verwarring’ meer mogelijk dacht ik, doch bij het kadaster ; http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE
kwam ik dit tegen ;
https://smartshare.be/index.php/s/HAjU20Lv6Xi9UMG
:roll_eyes:
Bovendien kom ik tot de vaststelling, dat, als ik bij AGIV informeer, dat ze me daar zeggen, dat de GEMEENTEN de ‘zeggenschap’ hebben, en niet AGIV, wat betreft adressen enzoverder … AGIV, zeggen ze, is enkel een ‘vergaarder’ van data, die ze ‘krijgen’ van gemeenten en enzo …

Nu kom ik ook tot de vaststelling, dat een NISCODE GEEN VAST verband heeft met een ‘ADRES’, en dat ‘administratieve grens’ en ‘kadastrale grens’ 2 verschillende begrippen zijn, want ;
voorbeeld ;
De kadastrale grens loopt dwars door huis met nummer 233, en aldus ligt dat huis(+perceel grond) ‘kadastraal’ voor een groot gedeelte in gemeente Putte, en een deel(tje) in gemeente Heist-op-den-Berg (niscode Putte is 12029, en niscode Heist o/d Berg is 12014) … en toch is dat adres ‘administratief toegewezen’ aan Heist-op-den-Berg volgens GEOPUNT :
https://smartshare.be/index.php/s/fIxKeEzMXCERty7
https://smartshare.be/index.php/s/ZVJfo5ZNYy1yZXY
https://smartshare.be/index.php/s/XvWceileM8pcULU
Lijst van de huidige codes voor de deelgemeenten (NIS-code fusiegemeente + letter) : http://statbel.fgov.be/nl/binaries/anccom_nl%5B1%5D_tcm325-34221.xls

En als ik dit lees, :

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:boundary%3Dpostal_code
is dat niet altijd waar, want een ander voorbeeld is hier, waarbij huisnummer 227 zelfs bijna helemaal op ‘kadastraal’ grondgebied van Putte ligt, en toch ‘administratief toegewezen’ word door GEOPUNT aan Heist-op-den-Berg :
https://smartshare.be/index.php/s/HqVENXMe483nsxv
https://smartshare.be/index.php/s/tA21lMpjb7wsf7A

Er is wel ‘beterschap’ op komst blijkbaar, want ;
In Nederland ;

http://www.kadaster.nl/web/Themas/Themapaginas/dossier/Administratieve-grens.htm

Ook in Belgie ;

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kadaster

Daarom ‘pleit’ ik om de gebouwen en 'adres-nodes/punten afzonderlijk te taggen (dus : gebouw/huis/apartement enz. krijgt een tag als zodanig, en nadien een afzonderlijke ‘node’-tag met de adresgegevens/website/email/telefoon enz.), want ik denk dat de map-renderers met zulke gevallen ‘problemen’ kunnen ondervinden.
Bovendien, heb je met een afzonderlijke adres-tag (meestal) de mogelijkheid om dichter bij de geografische plaats van het eigenlijke ‘adres-punt’ (postbus/ingang gebouw/enz.) te komen.

Zie (nogmaals) hier een voorbeeld , waarbij AGIV/GRB ook (volgens mij ) de ‘verkeerde’ methode gebruikt, om een ‘geheel’ gebouw(= woonhuis + bijgebouwen ) te taggen, en aldus komt de eigenlijke huisnr./postbus/ingang/adresnr. ergens in het ‘gemiddelde’ van de totale oppervlakte van gebouw met huisnummer 1 , ‘ver’ weg van de eigenlijke ingang/adres-huisnr./postbus , wat toch niet de bedoeling is he :roll_eyes:

En dan nog iets …
DE JUISTE ADRESGEGEVENS … want er is iemand(weeral ‘achter me gat’) , die de huisnummering verkeerd ,met punt/komma “;” tussen de nummers in plaats van streepje “-” invuld/veranderd.
Volgens BPOST :

de lodde ‘kan het ni laten’ he … http://www.openstreetmap.org/way/138467776

Als je het huisnummer enkel op een punt binnen een gebouw zet, heb je problemen als je wil weten wat het adres van het gebouw is, of niet ? Stel ik wil alle beschermde gebouwen te weten komen met hun adres, hoe doe je dat als het adres punt niet op de contour staat ?

Ik geef doe dat voor navigatie tot aan de juiste voordeur, het beter zou zijn dat in sommige gevallen (grote gebouwen met meerdere ingangen) het adrespunt samenvalt met een node met entrance=yes/main/… Maar voor gewone huizen is er geen enkel probleem om het huisnummer of de contour te zetten.

Er is geen enkel bezwaar om huisnummer nodes te gebruiken in het geval van grote gebouwen. Of zelfs om ze te herhalen op individuele POIs binnen het gebouw.

Wat is de betekenis van bv. 250-254 ? Zijn de oneven nummers er ook bij ? 250A ? De notatie met “;” is explicieter. Dan som je gewoon alles op wat er moet zijn. Ik denk ook dat bv. Nominatim niet overweg kan met de streepjes notatie. Als je gedetailleerder gaat werken kan je dan huisnode nummers maken en die op de ingang mappen. Wat bpost wil in dit geval is irrelevant.

Volledig mee eens, en zo doe ik het ook, maar nummers 1 en 2 in bovenstaand geval zijn aldus ‘uitzonderingen’ die een aparte node nummer (die ik correct op de plaats had gezet) prefereren.

250-254 wil volgens mij zeggen ; van 250 tot en met 254 (met alles wat er mogelijks tussenkomt) en als je op een groot appartement of zo, alle nummers afzonderlijk zou gaan mappen, zou dat gebouw ‘bedolven’ worden van die nummers, vandaar …

Hou het kadaster alsjeblieft buiten adressen. Dat maakt het alleen moeilijker. Het heeft ook geen enkele juridische waarde. Uiteindelijk is het de gemeente die beslist waar een adres ligt. In principe is in geval van twijfel de positie van de brievenbus doorslaggevend. In lastige gevallen is het in CRAB (de Vlaamse adressendatabase van AGIV) zelfs mogelijk dat punt exact aan te geven. Het is best mogelijk dat dat punt dan niet binnen de geometrie van de bijhorende postcode valt, maar dat is niet relevant in hun datamodel.

CRAB heeft initieel geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat de combinatie gemeente+straat+huisnummer geen unieke identificatie is. In een gemeente als Antwerpen geeft dat problemen. Pakweg de Kerkstraat kan een keer of drie voorkomen. Dat is opgelost door drie keer een ding met de naam Kerkstraat toe te voegen, waarbij die ergens een extra naam krijgt als Kerkstraat_WI om aan te geven in welk district die straat ligt.

Een adresnode van AGIV is inderdaad een onafhankelijk ding. De gemeenten kunnen dat punt leggen waar ze willen. Dikwijls de centroid van het perceel of het gebouw. Maar soms ook eerder de voorgevel, of de deur, of…

Bij één gebouw kunnen meerdere adressen horen. En bij één adres kunnen meerdere gebouwen horen. Het is dus op zich, zoals je zegt, onlogisch om in OSM gebouwen adresgegevens te geven. In Nederland hebben ze het zo gedaan. In de praktijk heeft 95% van de adressen maar één gebouw en 95% van de gebouwen maar één adres. Omdat het, zoals Marc zegt, in de praktijk wel bijzonder handig is om adresgegevens aan het gebouw zelf te hangen, lijkt het mij daarom zeker niet slecht om in die 95% van de gevallen dat wel te doen, ook al is het inherent onlogisch.

Voor die 5% van de andere gevallen, zou ik absoluut wel opteren voor adresnodes. Dat laat dan bijvoorbeeld gemakkelijk toe om de ingangen te markeren met het juiste adres. Voor een adres met meerdere gebouwen kan je dan eventueel een relatie maken.
Als er toch voor geopteerd wordt om meerdere adressen aan één gebouw te hangen, dan is een opsomming van alle adressen met ; de minst slechte oplossing. Je kan er niet zomaar van uitgaan dat 240-246 alle tussenliggende nummers bevat. In de ene gemeente (of voormalige deelgemeente) zal dat alle even nummers impliceren, soms alle nummers. De enige manier om zeker te zijn is alles opsommen. Dat is ook de reden waarom in CRAB dit soort constructies niet mogelijk is. In Geopunt wordt het wel zo gevisualiseerd, maar dat is niet hoe de data in elkaar zit. Tenzij als de gemeente het verkeerd gedaan heeft natuurlijk :slight_smile:

Overigens: als je graag de data ziet ipv de visualisatie, maak dan een account om in Lara te kunnen ( https://crab.agiv.be/Lara/ ). Daar kan je onmiddellijk meldingen doen ook. Het is een geweldig onhandig programma helaas. Maar het kan wel alles wet je nodig hebt.

De adressen die nu met ; geïmporteerd worden met de tool van Glenn zijn overigens oude CRAB-adressen. In de download van de gebouwen in het GRB die Glenn gebruikt zitten adressen. Maar dat zijn (volgens mijn bronnen) gewoon al de adresnodes die toevallig binnen dat gebouw vielen op een moment ergens in het verleden.

Dus dat zijn niet alleen in logisch opzicht een beetje mottige adressen om mee te werken, ze zijn ook verouderd. CRAB is een levend bestand, en wordt zeer snel beter. Je wil dus zo recent mogelijke data. Bovendien mag je enkel de data van gevalideerde gemeenten gebruiken (zie https://www.agiv.be/producten/crab/meer-info-over-crab/afgeleide-producten-onderdelen/initiele-validatie)), de rest is sowieso te slecht. Ook in de gevalideerde gemeenten zit overigens nog wel wat CRAP. Maar je kan dus niet eenvoudig te weten komen of de adressen die in het GRB opgeladen zijn van voor of na de validatie van zo’n gemeente zijn.

(note: ik werk bij Stad Antwerpen en gebruik daar regelmatig CRAB voor statistische doeleinden, en ben zelf ook adressen-kuiser. Maar mijn kennis is verre van perfect. Mijn Gentse collega’s zijn beter op de hoogte, en idealiter zou iemand van AGIV zelf zich in deze discussie moeten mengen)

Van LARA heb ik ‘mijn buik van vol’ :slight_smile:

heb eens een mail gestuurd naar geoloket Antwerpen, daar ik enkel met ubuntu linux werk, en M$ winblowz al lang ‘buitengezwierd’ heb ;

mail terug gehad van Steven Van Audekercke op datum 23-02-2015 ;

In Antwerpen doen ze dan toch hun best :slight_smile:http://geoloket.provincieantwerpen.be/HTML5_253_Ext/?viewer=extern&LayerTheme=2

Stad Antwerpen en provincie Antwerpen hebben bijzonder weinig met elkaar te maken. Overheid: we gaan niet over 't muurke kijken, hé zeg. Zo al werk genoeg.

Voor de geodata van Stad Antwerpen moet je het stadsplan hebben ( https://www.antwerpen.be/nl/stadsplan/stadslagen ) of de open data website ( http://opendata.antwerpen.be/ ) . Van die laatste heeft Kay een simpel viewertje met downloadfunctie gemaakt: http://warrieka.github.io/geoplus/

Zou beter WEL over muurke kijken , en als de gemeenten OOK meer over muurke zouden kijken, dan was de bullshit van straatnamen met verschillende namen misschien opgelost. :stuck_out_tongue: