Helsingin ilmakuviin lupa

Hello:)

I reply shortly. Markku is right about the orthophoto. It’s a joint acquisition by HSY, HSL, Helsinki, Espoo and other municipalities so the right copyright would be Pääkaupunkiseudun ortoilmakuva (C) Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit, Kirkkonummen ja Nurmijärven kunnat sekä HSL ja HSY, 2017. And also the name “HRI Orthophoto” is bit misleading, because HRI don’t own the data.

Henna-Kaisa Stjernberg @HSY, GIS-specialist

Hi Henna-Kaisa and Markku!

I’ve replied at https://github.com/osmlab/editor-layer-index/issues/339#issuecomment-419321409 but will also read replies here if that’s more convenient for you.

Guillaume

Hello all, I’ve now replied at https://github.com/osmlab/editor-layer-index/issues/339#issuecomment-419542765

Thanks Markku Huotari for telling us about this discussion because it seems obvious that there is a need to clarify the role of the HRI and the license used in the datasets released via the HRI service.

At the HRI service you can find the metadata regarding those data sets which have been released as open data by certain public authorities in the Helsinki Metropolitan Area. These public authorities have released their data with Creative Commons BY 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) which means that you can use the data as you will but you have to mention the original data source. This is an only condition but absolute one. I didn´t know that in the OSM platform this BY-condition will be ignored and changed to be something else - and as you can understand this is not allowed to do without getting a separate permit from the data owner. I thought that the original data source will be included at OMS but just learnt that it is not.

This means that those open orthophotos downloaded via the HRI service and published at the OSM platform without separate permits should be removed (“Stereo”, could you do this?). However it is important to have discussion around these licenses and consider the separate permissions if possible. We will organize the Helsinki Loves Developers meetup around OSM and open GIS data on Thursday 4th October – welcome to continue this discussion there – more information here https://www.facebook.com/events/738208189845650/.

Tanja_OSM: Thank you for your feedback to this discussion. Perhaps there is a misunderstanding:

  • OSM does not download the orthophotos and then publish them, and certainly not under a different license. OSM merely keeps a list of URLs and other metadata of various imagery services so that they may be displayed in our map editors, such as JOSM and iD. When an individual user is browsing the imagery from the Helsinki region in one of the OSM editors, that imagery is fetched directly from the WMS service to the user, still under the original CC-BY 4.0 license and nothing else.

  • It is not correct the that BY condition is ignored. The attribution text is displayed in the corner of the screen/window whenever the orthophotos are browsed in the editors. Following input from houtari, this text has been updated to read “© Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit, Kirkkonummen ja Nurmijärven kunnat sekä HSL ja HSY” (pending next release of the iD editor, likely in September; already live in JOSM and other editors). The name of the imagery has also been changed from “HRI orthophoto” to “Helsinki region orthophoto”/“Pääkaupunkiseudun ortoilmakuva” to avoid confusion about who is the owner.

  • OSM users will likely edit the map in OSM based on what they see on the orthophotos, for example creating a new building in OSM by tracing it from the imagery. Those objects are licensed from OSM under the ODbL license. The orthophotos will have been the source (or one of the sources) of these objects, so attribution for that is given by OSM on the landing page for Contributors. This is where attribution is given for all our external contributors, including many other sources with a CC-BY 4.0 license.

Do let us know if you think the wording should be different for the attribution texts.

Thank you for facilitating further discussions with the local OSM community in October and for helping with separate permissions if needed.

Given this clarification, do you still think the orthophotos should be removed now, pending discussions in October?

In my understanding it is ok to keep those orthophotos at the OMS as long as the original data source is mentioned according to the CC BY license in each data layer. In addition the name of the layer should also be correct. We can continue this discussion at the Helsinki Loves Developer & OMS developer meetup on 4th Oct 2018 at Laituri – see you there! :slight_smile:

The name & attribution of the ortophoto should be changed. It’s still wrong at least in ID editor. Furthermore no one has yet asked the true copyright owners this question “We would like to get your confirmation that these datasets may be used by OpenStreetMap”. I think that’s another task that should be dealt with ASAP. I’ll try to make sure it gets done.

btw. there might be some other ortophotos that the OSM community might be interested in eg. https://hri.fi/data/dataset/helsingin-ortokuva-2018 covers only Helsinki but has a resolution of 5cm whereas this “HRI-ortophoto” had a resolution of 20cm.

Tännekin foorumille tiedoksi että vireillä on nyt vielä projekti Helsingin kaupungin 5cm:n pikselikoon ortoilmakuvien saamiseksi ID- ja JOSM-editoreihin. Lisäinfoa … https://github.com/osmlab/editor-layer-index/issues/339#issuecomment-452606004

Onko tässä tapahtunut edistystä? Vermo on muuttunut parissa vuodessa paljon ja se näkyy Helsingin 2019 ilmakuvissa.

Hei

Ainakin JOSMiin nuo uudetkin ilmakuvat saa helposti mukaan itse lisäämällä. JOSMin ilmakuva-valikolle täytyy vain osoittaa oikea WMS-rajapinnan osoite (löytyy helposti Googlaamalla, mutta on esim. täällä).

JOSM osaa lukea tuota XML kuvaustiedostoa ja jopa esittää sen perusteella suoraan valikkoja, joista voi valita mieleisiään taustakuvia.

Muista tosin huomioida eri ilmakuvien eri lisenssit ja OSM:lle lisenssiltään sopivista ilmakuvista tehtyjä muutoksia lähettäessäsi myös mainita lähteenä ilmakuvan julkaisija ja vuosi, ym. vaaditut tiedot.

EDIT: Vuoden 2019 Helsingin ilmakuva-aineisto käsittää vain aivan keskusta-alueen, ja rajautuu lännessä Jätkäsaaren ja Lauttasaaren välille, joten Vermo ei niissä ehkä näy. 2018 aineistossa kyllä varmaan näkyy (kuin myös ehkä uusien rakennusten perustukset/työmaat). GSP-jäljet siis kunniaan! :slight_smile:

Unohtui mainita että WMS on tuttu, mutta lisensseissä menee pää pyörälle ja osaaminen loppui nopeasti. Olen ymmärtänyt että Helsingin ilmakuvat ovat CC-BY-4.0, joka ei ole yhteensopiva OSM lisenssin kanssa. Vaikutti myös siltä että siinä on solmu, jota osaavatkaan eivät ole saaneet auki.
https://blog.openstreetmap.org/2017/03/17/use-of-cc-by-data/

2019 on nykyään koko kaupungin alueella: https://kartta.hel.fi/link/85mggr

Ei kai tuo CC-BY-4.0 estä mitenkään käyttämästä näin lisensoituja ilmakuvia taustakarttana (jos lähde mainitaan niitä käytettäessä), koska itse aineistoa tai siitä muokattuja jälkiperäisiä töitä/teoksia ei oteta osaksi OSMia?

Voisihan OSM-kartan piirtää käyttäen mitä tahansa taustakarttaa ja sitten vain tarkistaa toisella kartalla, että geometriat menivät oikeille paikoilleen.

Disklaimeri: en tosiaankaan ole juristi eikä yllä olevia arvailuitani tule käyttää minkäänlaisen päätöksenteon perusteena.

Hei!

Pahoittelut ensinnäkin Mikko K että reagoin tuohon sinun marraskuussa esittämään kysymykseen näin viiveellä. Helsingin 2018 5cm pikselikoon ortokuvan osalta ollaan edelleen samassa tilassa - umpisolmussa.

  • OSM:n lisenssityöryhmän edustaja (Simon Poole) antaa täällä ohjeen että CCBY40-kuvaa ei sellaisenaan saa tuoda OSM-editorien taustalle ellei aineiston tuottaja ole CCBY40-lisenssoinin lisäksi ole vielä antanut erillistä suostumusta aiheeseen liittyen.
  • Helsingin kaupungista on taas todettu että CCBY40-lisenssointi on kaikki mihin he venyvät. Eivät yksinkertaisesti vain rupea tämän lisäksi mitään erillisiä suostumuksia antamaan.

Tarkempia yksityiskohtia ja perusteluja olen joutunut jo niin monesti esittämään etten nyt enää lähde niitä tähän avaamaan, jos asia kiinnostaa enemmän niin kehoitan tutustumaan tarkemmin ja osallistumaan tähän github-keskusteluun.
Ketjun alussa oli ensin pientä säätöä näiden mainittujen suostumusten kysymisen ja attribuointien kanssa, kun ei oikein mennyt kerralla oikein tuo arvaus kenen data on kyseessä, eli keneltä lupaa pitää kysyä ja mitä sinne attribuointitietoihin oikein pitää merkitä. Ketjun loppupuolella päästään kuitenkin hieman tarkemmin tähän mainittuun lisenssointiongelmaan.

OSM:n ohjeiden mukaan tässä siis menetellään kun kysytään vielä erikseen CCBY40-lisenssoiduilta taustakartta-aineiston tuottajalta lupaa ennenkuin tuodaan aineisto OSM-editorin taustalla. Simon Poolen sanoin “it boils down to territorial legislation etc. if the use of imagery to derive geometries is use covered by copyright or not.”. Itse tulkitsen tuon niin että viimekädessä asian ratkaisee paikallinen lainsäädäntö, mutta koska OSM toimii käytännössä vapaaehtoisvoimin niin heillä ei ole resursseja antaa kaikenkattavia ohjeita. Kuulisin mielelläni jonkun lakia lukeneen näkemyksen tästä tilanteesta Suomen osalta. Itse en katso olevani pätevä ottamaan asiaan tarkempaa kantaa lainsäädännöllisestä näkökulmasta ja niin kauan kun ei tule tarkempia ohjeita niin noudatan OSM:n lisenssityöryhmän suosituksia.

t. Markku

PS. Kuten tuolla github-linkin takaa löytyvässä keskustelussa loppupäässä totean niin pk-seudulta olisi nyt tarjolla uusi HSY:n 2019 ortokuva 20cm:n pikseleillä. Koetan edistää sen saamista OSM-editoreihin kunhan saan siihen taas aikaa irrotettua.

Lakimies en ole mutta tiedon kerääminen, etsiminen ja yhdistely on tuttua. Vastaan tänne enkä githubiin koska en tästä englanniksi osaa kirjoittaa. Aiheesta löytyi mm. Helsingin yliopiston professorin kirjoitus jossa asia puhutaan suoraan karttojen tekemisestä ilmakuvan pohjalta.

Tiivistettynä, karttojen tekijänoikeudet ovat kartan tekijällä, lähtötietojen käyttöoikeudet eivät vaikuta syntyvän teoksen tekijänoikeuksiin.

Ilmakuvat ja muuta vastaavaa tietoa on suojattu lähioikeuksilla, jos niiden tekeminen vaatii merkittävää panostusta:
“Lausuntopyynnössä tarkoitettuun ilmavalokuvaan voi tekijänoikeussuojansijaan kohdistua TekijäL:n 49 a §:n mukainen suoja edellyttäen, että valokuvan suoja-aika ei ole päättynyt.”

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:12
https://minedu.fi/documents/1410845/3928989/Lausunto+2008-12+Tekij%C3%A4noikeus+ilmavalokuvaan

Lähioikeuksista on säädetty mm.
"49 a § (24.3.1995/446)
Valokuvaaja (22.5.2015/607)
Sillä, joka on valmistanut

  1. luettelon, taulukon, ohjelman tai muun sellaisen työn, jossa on yhdisteltynä suuri määrä tietoja, taikka
  2. tietokannan, jonka sisällön kerääminen, varmistaminen tai esittäminen on edellyttänyt huomattavaa panostusta,
    on yksinomainen oikeus määrätä työn koko sisällöstä tai sen laadullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaisesta osasta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin."

8.7.1961/404 Tekijänoikeuslaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404#L5P49

Kartalla taas on lähtökohtiasesti tekijänoikeussuoja, joka on ilmaisun muodon, ei tiedon suoja:

”Suomessa on yleensä katsottu, että kartat ovat suojattuja tekijänoikeuslain 1 §:n mukaan. Tähän korkein oikeus päätyi tapauksessa 1978 II 48:
“A ja B olivat kumpikin julkaisseet Suomen paikannuskartan. Kartat oli varustettu luettelolla paikannimistä, juoksevasti numeroidulla ympyrän kehällä ja liikuteltavalla, karttaan kiinnitetyllä osoittimella, joita käyttäen paikannimet voitiin löytää kartalta. A:n kartta, jonka julkaiseminen oli aloitettu huomattavasti B:n karttaa aikaisemmin, katsot-tiin tosin tekijänoikeuslain suojaamaksi teokseksi mutta B:n uudempaa karttaa oli pidettävä siihen verrattuna itsenäisenä. Tekijänoikeuden loukkaamisen nojalla annettu kanne hylättiin.”

Paikkatietojen tekijänoikeudet, Niklas Bruun
http://www.maankaytto.fi/arkisto/mk200/mk200_481_bruun.pdf

Ja myös:
Myös tekijänoikeusneuvoston käytännössä on yleensä päädytty siihen, että kartta on suojattu teoksena. Olennaista on kuitenkin huomata, että suojan ulottuvuus ei välttämättä ole kovinkaan laaja. ”

Paikkatietojen tekijänoikeudet, Niklas Bruun
http://www.maankaytto.fi/arkisto/mk200/mk200_481_bruun.pdf

Erityisesti satelliittikuvien jäljentämisestä on todettu, että tekijä on se, joka tekee uutta:
”Voidaan päätyä pohtimaan sitä, onko esimerkiksi satelliitin ottamiin kuviin perustuva kartta ihmisen luovan panostuksen aikaansaannosta ja sitä, mitä tietokoneavusteinen kartan valmistaminen ylipäänsä merkitsee lain vaatiman luovuuden näkökulmasta. Tällöin tekijä lienee lähinnä se, joka käyttää tietokonetta ja ohjelmistoa hyväkseen uutta tehdessään.”

Karttojen tekijänoikeussuojasta, Rainer Oesch, Defensor Legis N:o 3/2013
https://tuhat.helsinki.fi/ws/portalfiles/portal/96758036/10438.pdf

Lähtötietietojen käyttöoikeudet eivät vaikuta kartan tekijänoikeuksiin. Lähtötietietojen käyttöoikeudet eivät vaikuta kartan tekijänoikeuksiin. Kaupallisesti käyttöön ostettavasta tiedosta on kirjoitettu:
” Hyvän kartan laatiminen vaatii tarkat ja yksityiskohtaiset tiedot. Tarvittava tietomäärä on laaja ja niin rekisterinpitäjätkuin kartan laatijatkin haluavat tietenkin taloudellisesti hyödyntää aikaansaannoksiaan. Tästä onkin erikseen säädetty laissa maanmittauslaitoksesta § 5, jossa todetaan, että laitos voi periä maksuperustelain mukaisia maksuja suoritteistaan. Erikseen on asetuksessa (1631/93) säädetty, että Maanmittauslaitoksentuottamaa karttaa tai muuta aineistoa, johon Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeuslaissa tarkoitettu tekijänoikeus tai jota koskee sanotun lain 49 §:ssä tarkoitettu suoja, saadaan käyttää liike- tai muussa toiminnassa suorittamalla siitä maksu, josta säädetään erikseen. Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa? Asiassa ei nähdäkseni voida tyytyä seuraavaan toteamukseen: ”Eräisiin paikkatietoihin kuten karttatietoihin liittyy tekijänoikeus. Tekijänoikeus antaa sen omistajalle varsin vapaat kädet määrätä teoksen käytöstä”

Paikkatietojen tekijänoikeudet, Niklas Bruun
http://www.maankaytto.fi/arkisto/mk200/mk200_481_bruun.pdf

Avoimien paikkatietojen tietoa hyödyntävien karttojen tekijänoikeudet ovat kartan tekijällä. Poikkeuksia on, jos lähtötiedolla on tekijänoikeussuoja tai uusi kartta ei tekijänoikeussuojaa saa:
” Paikkatietolainsäädännön myötä on alkanut tiettyjen aineistojen vapautumisen prosessi, jossa julkisen vallan toimesta aikaansaatuja aineistoja annetaan aiempaa helpommin muiden käyttöön. Näitä uudelleen muokkaavat useimmiten yksityiset yritykset, tai julkiset organisaatiot, jotka saavat yleensä tekijänoikeudetkin ja joiden kanssa sitten loppukäyttäjät kuten kuluttajat tekevät käyttöoikeussopimuksensa”

Karttojen tekijänoikeussuojasta, Rainer Oesch, Defensor Legis N:o 3/2013
https://tuhat.helsinki.fi/ws/portalfiles/portal/96758036/10438.pdf

Ja vielä tekijänoikeuden määritelmä:

“1 §
Tekijänoikeuden kohde (22.5.2015/607)
Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla. (24.3.1995/446)
Kirjallisena teoksena pidetään myös karttaa sekä muuta selittävää piirustusta tai graafista taikka plastillisesti muotoiltua teosta sekä tietokoneohjelmaa. (11.1.1991/34)”

8.7.1961/404 Tekijänoikeuslaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404#L5P49

Yritin tässä käyttää JOSMissa valmiiksi tarjolla olevaa Helsinki Region Orthophotoa kartan taustana ja tuli aika pitkä virheilmoitus. Osaisiko joku auttaa? Java on jo päivitetty ja JOSM ajantasalla. Alla näkyviin tuleva virheteksti:

Näyttää olevan sertifikaattivirhe, joka voi johtua esimerkiksi siitä, että ortokuvia lähettävän palvelimen varmenne on päässyt vanhenemaan. Siinä tapauksessa ongelma poistuu aikanaan itsestään, kunhan palvelimen ylläpitäjä korjaa palvelunsa. Toinen vaihtoehto on, että palvelimen puolen varmenne on kunnossa, mutta sinun koneellasi oleva Java ei luota varmenteen myöntäjään. Jotta luottamus syntyisi niin sinun pitäisi ladata kyseinen varmenne ja lisätä se Javan keystoreen https://www.baeldung.com/java-import-cer-certificate-into-keystore.

Mistähän osoitteesta Helsinki Region Orthophoto oikein tulee?

Itse tiedän näistä asioista hyvin vähän. Osaatko sanoa, että jos tuo luottamus varmenteeseen pitää itse tehdä, niin miten se käytännössä tehtäisiin? Vähän googlailin asiaa ja näin kyllä vastaavia asioita pohditun, mutta ei osunut silmään sellaista ohjetta, jonka olisin ymmärtänyt. Tänäänkään ei vaikuta tuo ilmakuva toimivan, sitä en tiedä, mistä osoitteesta se tulee.

HSY:n (kartta.hsy.fi) rajapinnastahan se luetaan. Tarkempi vastaus löytyy täältä … https://osmlab.github.io/editor-layer-index/

Sertifikaatti on uusittu joulukuussa 2020 ja on kunnossa, ehkä Java ei sitten tunne sen myöntäjää (Entrust, Inc.). Mikä Java-versio mahtaa olla kyseessä? Minä kokeilin versiolla OpenJDK 1.8.0_252, ei ollut ongelmia ainakaan nyt.

On toiminut nyt minullakin jo pitkään. Unohdin jo koko viestin, kun sitä ei hyväksytty foorumille pitkiin aikoihin. Alkoi toimia jo melko pian toisen viestin alkuperäisen lähettämisen jälkeen ilman selvää syytä. Vähän aiheen ohi, mutta onko tuohon joku systeemi, että pääsee sellaiseksi foorumin jäseneksi, etteivät viestit vaadi erillistä hyväksyntää, kun jotkut muut ovat ainakin saaneet viestejä nopeammin läpi kuin minä?

Entä onko vuoden 2020 ilmakuva-aineisto jossain vaiheessa tulossa saataville, kun se on tuota nykyistä laadukkaampi?