Heeft de "landuse=residential" een bron of speciale betekenis?

Recentelijk heb ik wat uitlijning van oude 3dshapes landuses gedaan.
Later zag ik dat de scope van deze change de hele omtrek van Eindhoven bevat.
image

Dit blijkt de “landuse=residential” omtrek van Eindhoven te zijn.
Die heb ik inderdaad aangepast omdat deze dwars door een blok huizen heen liep.

Nu vroeg ik me af…
Heeft deze omtrek een bepaalde bron (als in; BAG, BGT, etc?) of een specifieke betekenis (gebruiker?)

Of kunnen we deze naar eigen inzicht aanpassen?
De keuze waar deze ligt is soms namelijk best vreemd.

p.s: de wiki zegt er niks over en aangezien de history van dit object niet te laden is via de bovenstaande link, vermoed ik het laatste :wink:

Ik trek de landuse=residential ruwweg om bewoonde gebieden heen. Maar dat betekent bv. ook dat als later wordt gebouwd op de plaats waar jij 2 jaar geleden de grens van die landuse had staan, er nu huizen dwars over die grens, of buiten die grens vallen.
Het is niet de bedoeling dat de gemeentegrens ervoor wordt gebruikt, want ook alle andere landuse in de gemeente valt daarbinnen. Dan krijg je overlappende landuse.
Zie ook nog deze eerdere discussie.

Zelf splits ik landuse residential bij waar de voortuin overgaat naar de stoep. Oftewel landuse residential is privéterrein en leeg laten is gemeenteterrein. En dan uitgeleid met de BGT en DKK-lijnen. Maar dit splitsen kost veel tijd dus op veel plekken wordt er om een hele wijk één landuse residential gebruikt. Of zelfs om de hele stad.

Het opdelen wordt voornamelijk moeilijk in het buitengebied daar zijn de tuinen zo groot dat er al 3dshapes gras ligt. Ik teken dan een enkele landuse residential om de directe tuin en dan een landuse grass voor het gras in de tuin zelf.

edit:
Voor voorbeelden kun je even kijken bij Twello, Deventer en Leeuwarden.
Bij landuse retail/commercial neem ik de stoep wel mee als de stoep benodigd is voor de commerciële activiteiten zoals reclameborden en terrassen dat is in contrast met landuse residential waar de infrastructuur gebruikt word voor transport en niet direct voor wonen.

1 Like

Oftewel: vrij te editen naar eigen inzicht.

Dus in dit geval zou het OK zijn om de grens langs huizen te leggen ipv grote doorgaande wegen (half!) mee te nemen. Of waterplassen die deel uitmaken van de Dommel als residential te beschouwen.

Ik hou globaal genomen de bebouwde kom aan als residential area. De wegen zijn dan ook deel van het bewoonde gebied voor mij.

Als je de kaart al iets uitzoomt wordt het vlak residential zichtbaar ten opzichte van buitengebied. Daar is het erg nuttig voor om het goed tekenen. Heel veel vlakken (voor elk huizenblok eentje bijvoorbeeld) lijkt mij dan minder handig/mooi. Maar dat zijn verschillende doelen op verschillende schaalniveau’s.

1 Like

Ja klopt het ligt er een beetje aan wat je zelf mooier vindt. Zelf vind ik het juist mooi om te laten zien dat een overgang is van niet bebouwd naar helemaal vol gebouwd. Ook heb ik gemerkt dat het los mappen van landuse residential handig is om later makkelijker parking en shrubberies tegen aan te mappen zoals hier:
image

… en ik zou daar de parkings (van die huizen) juist bij de residential gezet hebben.

Arnhem was ook één grote landuse polygon, die heb ik geleidelijk aan in kleinere delen opgesplitst en worden nu begrensd door andere soorten landuse, parken of doorgaande spoor- water- en autowegen.

In Deventer is de landuse residential op plekken nóg kleiner opgedeeld waar op de afzonderlijke delen het type residential nog eens gespecificeerd is

2 Likes

in dat geval had het inderdaad gekunt maar op veel plekken kom je dan raar uit met andere landuses, zoals hier:


https://www.openstreetmap.org/#map=19/52.23234/6.09868
dan zou je natuurlijk kunnen zeggen streetside parking niet in de landuse en parking wel. maar dan zit je weer met het probleem dat of iets streetside of surface parking ook niet altijd even makkelijk te bepalen is.

Voorzover ik weet kun je residential ‘zwevend’ over een bebouwd stadsdeel of dorp tekenen. Andere landuses binnen de residential als grass worden gewoon gerenderd en dienen niet als multipolygoon gemapt te worden.
Persoonlijk vind ik dat wegen binnen die residential daar ook gewoon binnen vallen; het gebied, inclusief de wegen is residential. Om residential op te laten houden bij de stoeprand vind in verre van gewenst en al helemaal niet het vastplakken van de residential aan de highway.

1 Like

Eens met Martin, niet vastplakken.
Ik pas regelmatig landuse-residential aan als ik zie dat het niet (meer) netjes om de bebouwing heen ligt. Ik geef toe dat ik er dan voor zorg dat het netjes overlapt met de omliggende landuse (bv grass) zodat het ook nog eens netjes rendert…

Soms verwijder ik oude geïmporteerde landuse=residential als het er zo uitziet als deze: Way: 6334240 | OpenStreetMap

Dat kijkt me wel terecht ja. :grinning:

Misschien ten overvloede, maar als de landuse=residential kleiner is dan de overlappende landuse=grass dan wordt de residential over het gras heen gerenderd:

Niet het mooiste voorbeeld van de toepassing, met niet gedefinieerd ‘vacuüm’ erin.

Ik het wat aangepast (2014 3dshapes import), maar er moeten nog heel wat sloten ingetekend worden…

Het was zeker niet bedoeld als mooi voorbeeld. :slight_smile:
Dit gebied heeft vrij weinig liefde gekregen sinds de import.
Ook na je wijziging blijft de landuse=residential over het gras heen gerenderd worden.

Ik kon het niet laten toch wat slootjes in te tekenen. :sweat_smile:
De landuse=residential rendert nu ook niet meer over het gras heen.

1 Like