Hantera felaktig slityta vid import från NVDB

Jag håller på med NVDB-import av vägar från NVDB. Värdet på vägbeläggning (surface) ingår i det data som läggs in från NVDB. Ibland har jag varit lite fundersam om det är korrekt värde på ytbeläggningen. Speciellt när vägar inom tättbebyggda områden är satta som “Grus”.

Jag håller nu på Eskilstuna kommun, och specifikt med Torshälla norr om Eskilstuna. Om man tittar på det området i NVDB-Slitlager, ser man att mycket norr om Torshälla är markerat som grusväg. Jag blev nyfiken på detta och titta med StreetView på motsvarande vägar, och ser då många av dessa “grusvägar” är asfalterade! Många av dessa vägar har inte tidigare något värde på surface, och kommer då i många fall bli felmärkta som grusväg, trotts att de är belagda (med asfalt). Det korrekta vore naturligtvis att kontrollera alla dessa vägar på plats. Användning av StreetView som referens är ju inte tillåtet pga. licensproblem.

Jag skrivit och frågat NVDB varför det är på detta viset, och väntar på svar fortfarande. Jag misstänker att NVDB som default sätter “Grus” om kommunen(?) inte har rapporterat aktuellt värde på slitlagret. Återstå att se om det är fallet.

Ovanstående ställer dock till problem med mappningen. Ovanstående vägar saknar i många fall tidigare värde på surface, och vid importen kommer de automatisk i många fall få felaktigt värde. Men att veta när det blir rätt eller fel, blir mycket arbetsamt. Ett annat alternativ är att ta bort värde på surface, men att veta på vilka det ska göras, är inte heller enkelt.

Jag har även kontrollerat detta i min hemkommun (Arboga) och där verkar värde på slitlager i NVDB i huvudsak vara korrekt. Så problemet verkar finns i Eskilstuna kommun.

Inget svar på frågan, men jag har noterat att i NVDB’s webbkarta finns det två olika attribut för slitlager.

  • Slitlager (har bara två värden, “grus” eller “belagd”)
  • VV-slitlager (har massor med olika värden)

Ser det ut på samma sätt i filerna från lastkajen? Jag har inte tittat själv.

Jag antar att det senare är trafikverkets egen data (VV=vägverket?), och att den förra är “andra” vägar där trafikverket förlitar sig på att kommunerna ska rapportera. Åtminstone så har trafikingenjörerna i min kommun inga imponerande ambitionsnivåer gällande att rapportera förändringar till NVBD. Det kanske inte enbart är nåt lokalt fenomen… :frowning:

I lagret “VV-slitlager” är endast större vägar inlagda. På vägar som jag refererar, är dessa satta till “Uppgift saknas”.

När det gäller inrapportering till NVDB, är nog ambition olika från kommun till kommun. I min hemkommun (Arboga) verkar man vilja ha NVDB uppdaterat, medans exempelvis I vår grannkommun Kungsör så finns det tydliga brister, som jag med lokalkännedom kan se.

Fick idag svar från NVDB:

När det gäller slitlager i NVDB så är det lite olika aktörer som har ansvaret. De statliga vägarna ansvarar vi själva på Trafikverket för och de kommunala är ju naturligtvis kommunerna som ansvarar för, men sen är det lite blandat. Varje kommun har ansvar för enskilda vägar inom sina utpekade leveransområden (oftast tätorterna och dess omedelbara omgivning) och utanför dessa leveransområden så är det Lantmäteriet som ansvarar för de enskilda vägarna och dess uppgifter.

Så det hänger lite på var dessa vägar ligger. Som jag ser det så ligger de utanför Eskilstuna kommuns leveransområde i Torshälla och då är det Lantmäteriet som ansvarar.

Vi har inte någon standardschablon där vi sätter grus om inget annat är rapporterat utan vi försöker alltid röna ut vad det ska vara innan vi registrerar. Sen kan det vara äldre vägar och äldre uppgifter som inte har uppdaterats med åren, att man exempelvis har haft vägarna som grus och sen asfalterat men inte rapporterat detta. Det kan också vara så att vi har ”forcerat” in vägarna, dvs att vi samlade in dem en gång i tiden för att registrera många vägar på en gång i NVDB och att vi då hade en schablon som användes. Jag har inte hela historiken av NVDB och förfarandet i alla situationer men det kan ha många förklaringar.

Om man stöter på felaktiga uppgifter i NVDB så får man jättegärna rapportera detta i NVDB på webb i en avvikelserapport, så tar vi om hand att ändra eller dubbelkolla med ansvarig organisation om de har bättre info än vi har i NVDB i dagsläget på de aktuella platserna.

Bara du inte mappar “grus” till “gravel” i importen :smiley: “compacted” please!

Om väg har gravel och så ändra jag det fine_gravel i de fall jag ändrar.

Fine gravel är ju sånt som ligger på gångvägar genom kyrkogårdar. Skillnaden mellan gravel och compacted är ju om det ligger löst eller sammanpackat. Nästan alla unpaved bilvägar i Sverige är surface=compacted Tag:surface=compacted - OpenStreetMap Wiki

Ja du kan har rätt. Helt klart är väl att gravel är väldigt fel i de flesta fallen för grusvägar med biltrafik i Sverige. En grusväg kan ju dock ha olika lös yta. Exempelvis när den har plogats, så är hela vägen mer eller mindre lös. Den övergår snart till två fasta spår, med mer eller mindre lös grus i mitten och på sidorna.
Men trotts det kan nog compacted vara bättre än fine_gravel. Det trista är dock att en majoritet av svenska grusvägar har gravel. Jag tror också många fortsätter att sätt gravel, och inte tar reda på bättre alternativ.

Ganska lätt att tagga om i stor skala dock. Bara att söka upp alla vägar med gravel och ändra. Det är ju inget man måste kolla på plats så länge det inte är snack om driveways och dylikt.