Haarlem

https://www.openstreetmap.org/user/DaGoshMan/history#map=18/52.37933/4.63470

Deze mapper reageert niet. Verandert gebouwen en adressen. Een deel heb ik al teruggedraaid, maar hij is even niet te stoppen ondanks PB s.
Dit is weer een kluif om terug te draaien.

Dit onder het commentaar Verfijning Kaart
edit 3
waarschijnlijk stel ik de verkeerde vragen… krijgt iemand anders een ingang?

edit: Heeft het zin om het hele blok waar de gebouwen zijn “vernield” opnieuw te importeren? Nu reverten heeft geen zin want mapper gaat gewoon door.

Ik zie geen problemen met die edits.

Nu niet meer want Martin heeft de rest gecorrigeerd middels reverts… :slight_smile:

Ik zag toch echt de naam van de mapper staan bij de wijzigingen op achavi.

De bedoeling van de mapper zal ongetwijfeld goed zijn…maar gebouwen werden opnieuw ingetekend… adresnodes verwijderd… en een reactie onder het mappen kwam niet. Na revert begon hetzelfde opnieuw. k Denk dat mapper niet in de gaten had dat hij mailtjes ontving. Het is dus dan ook “vernieling” tussen aanhalingstekens. Dat is de reden dat ik hier om advies vraag.

Edit… Maar hoe zou jij dat dan aanpakken? Dit zijn best dilemma’s. Iemand wil iets bijdragen… doet begrijpelijkrwijze iets verkeerds… wie niet… regeert vervolgens niet door welke oorzaak ook… en is zo 30 changesets verder.

Ik ben niet ervaren met achavi en ik zou het verkeerd kunnen interpreteren maar zover voor mij duidelijk heeft de mapper in kwestie weliswaar wat incorrecte tags ingevoerd maar niet zeer ernstig terwijl de rest er uitziet als het onschuldige werk van een beginnende mapper.

Dat hoeft geen fout te zijn.

Die heb ik nog niet gevonden. (edit: ik heb nog niet alles bekeken)

De mapper heeft ook bollards toegevoegd en wegen uitgelijnd in aparte changesets en ook die zijn teruggedraaid.

p.s. jouw vorige bericht kruiste het mijne.

Wanneer je wilt terugdraaien in hetzelfde editgebied dan krijg je conflicten als je die niet meeneemt. Met de winkels was ik al bezig die als voorbeeld toe tevoegen, maar ook toen kreeg ik conflicten omdat mapper het tegelijk weer ging veranderen. Je kunt niet samen in een gebied editen. Daarom was ik even gestopt.
Geloof me… reverten doe ik niet zomaar en meestal voeg ik zaken weer toe.

edit. Het gebouw waar Kat en Ko door mij werd toegevoegd als voorbeeld werd al weer gesloopt. Ja dat kun je dan niet uploaden.
Wanneer mapper reageert wordt hij echt wel geholpen.

Tja, ik denk dat de mapper niet weet dat er berichten worden verstuurd. Ik lees epost vaak pas na enkele weken en de geschiedenisknop had ik pas na een jaar gevonden…

Dat is soms een probleem, maar ik heb het idee dat dit bij nieuwe mappers steeds beter gaat. Ik stuur ook altijd een PB met de link naar de changesets Er staat feedback op je changesets ter actie////… enz.
Dan verschijnt er toch echt een 1 tje bovenin tjdens het mappen. .

OK, ik ben de ‘destroyer’ of Haarlem… Kunnen jullie even aangeven waarom jullie een probleem maken en wijzigingen terugdraaien? Ik woon zelf in dat blok, dus vandaar dat ik die wijzigingen doe…

Welkom op dit forum en bijzonder gewaardeerd dat je contact opneemt!

De belangrijkste fouten die je maakte was het wijzigen (van de contouren) van gebouwen die in de BAG ingemeten zijn en vanuit de BAG geïmporteerd. Ga ervanuit dat de BAG contouren juist zijn.

Middels comments op de changesets werd je daar op gewezen, maar blijkbaar las je je e-mailnotifications niet tijdig en je bleef gewoon doorbulldozeren.

Dit heeft er toe geleid dat zo goed en zo kwaad als dat kon je changesets teruggedraaid werden.

Heb je vragen: stel ze hier!

Map ze!
Martin

DaGoshMan,

Welkom op het forum. Middels PB heb ik e.e.a. uitgelegd.
Naast terugdraaien van de ergste schade heb ik ook wat uit de hand hersteld.
Pand nr 85 ziet er nog wat merkwaardig uit met zo’n gat in het midden. Dat klopt dan ook niet met de info van het kadaster.
Het is nog te herstellen, maar dan zul je even moeten reageren.
Ja en als zaken worden teruggedraaid door een revert gaan de goede edits helaas ook mee.

De BAG-imports zijn bedoeld om OSM vooruit te helpen en niet om OSM te fixeren. Opnieuw in korte tijd zijn actuele gegevens vervangen door minder actuele gegevens.

Dat is niet meer dan een uitgangspunt en op geen enkele manier een reden voor reverts.

Dat was vroeger een voordeel, maar wordt nu niet meer als zodanig ervaren.

Men hoeft zich slechts af te vragen hoe de DWG over deze kwestie zou denken. Ik herinner me iets over “mappers die door de Nederlandse gemeenschap agressief werden benaderd.” Het vernielen van door observatie verkregen gegevens is daar een sprekend voorbeeld van.

Ik heb de titel van het draadje aangepast, want mapper is gewoon prima bezig nu.

Bij de revert zijn er nog andere nuttige gegevens verdwenen, bv. op https://www.openstreetmap.org/node/1955673063/history zijn de openingsuren en de outdoor seating tag nu ook weer weg.

Het is natuurlijk niet eenvoudig om iemand even halt toe te roepen en te informeren dat er sommige dingen mislopen. Het antwoord op de vraag “hoe snel moet je een revert doen”, is ook niet eenduidig te beantwoorden. Daar zijn in het verleden al meerdere discussies over geweest en is nu zelfs een van de vragen aan de kandidaat OSMF-bestuursleden.

En naast “hoe snel” is er natuurlijk ook, “hoe behoud ik de goede stukken en revert ik de slechte stukken” ? Het is allemaal niet zo eenvoudig op te lossen.

Dus ik begrijp Martin dat hij de echte, grote fouten zo snel mogelijk wou herstellen, maar ook DaGoshMan zijn vraag waarom een fietsparking en vuilcontainer zijn verwijderd bij die revert operatie.

Niemand met goede bedoelingen wordt graag “vernieler” genoemd. Woordkeuze is zo belangrijk, maar nieuwkomers zouden ook begrip moeten opbrengen voor het reeds bestaande werk. Waarom is het gebouw op een bepaalde manier in kaart gebracht? Waarom stemt dat niet overeen met wat ik zie of wat ik verwacht ? Pas als dat begrip er is zou men een wijziging moeten doorvoeren.
Ik zou graag van DaGoshMan horen waarom hij dacht dat die gebouwen verkeerd getekend waren ? Is de perceptie, iets van “het zijn maar amateurs, dus het zal wel verkeerd zijn?” Dat kan ons iets leren.

DaGoshMan, hopelijk ben je niet afgeschrikt en mogen we nog lang genieten van goede bijdragen aan OSM.

[Edit: typos]

Dan zou ik de titel weer aanpassen. De titel heeft nog steeds een negatieve bijklanken er zit nog steeds een subjectief oordeel in. Maak er iets van als: Problemen OSM Haarlem, o.i.d.

Ik zal beter opletten met wijzigingen, dank voor de les. Jammer is dat er ook wijzigingen zijn teruggedraaid die wel kloppen. Ik zet ze er wel weer in :roll_eyes:

Ik wist niet dat BAG de gebouwen bepaald. Reden waarom ik ze wijzigde waren (afgesloten) steegjes, muren die er staan en gebouwen die één geheel zijn in plaats van hoe ze er nu opstaan. Daarnaast tuinen die parkeerplaatsen zijn, etc… Een andere reden is dat er bijvoorbeeld een achterhuis staat wat een specifiek adres is. Enz… Wat ook voorkomt is dat een achterhuis toegangkelijk is via een steeg en bijvoorbeeld niet waar het adres nu staat.

Ik zal ze nu stuk-voor-stuk opslaan, zodat niet een aantal wijzigingen sneuvelen.

Ik begrijp de finesses. Ik ga gewoon verder, zal wat beter op het forum zoeken…