Gruyterpassage Arnhem loopt na verbouwing dwars door winkel maar staat nog in BAG

Is het wenselijk dat een in de BAG staande straat dwars door een winkelpand loopt? En zo niet (als we kiezen voor inderdaad verwijderen), hoe gaan we dan om met adressen waar geen straat aan gerelateerd is?

Begin april is de Gruyterpassage in Arnhem heropend na een grondige verbouwing.

Hierbij zijn negen winkelpanden samengevoegd tot één grote.

Het kwam dan ook wat vreemd op mij over toen begin april de pedestrian highway werd verwijderd met als changeset comment “passage gesloten”

Immers de Gruyterpassage staat, samen met bijbehorende adressen, nog altijd in de BAG.

Ook in de lokale pers werd niet gesproken over sluiting van de Gruyterpassage:

Uiteindelijk wordt de nieuwe winkel “New Yorker” gevestigd op adres Gruyterpassage 8 (volgens Google Gruyterpassage 2-27

Dit was voor mij toch reden om deze verwijdering ongedaan te maken en heb dit voorzien van een uitgebreid commentaar over hoe met dit soort situaties om te gaan en welke stappen er verder genomen moeten worden.

Betreffende gebruiker was het hier niet mee eens met discussie tot gevolg:

Inmiddels heb ik een survey gedaan met de volgende bevindingen:

  • Voorheen was de Gruyterpassage een echte passage met aan weerszijden winkels
  • De samenvoeging bleek méér te zijn dan enkel de negen winkels: Ook de passage zélf is bij de winkelruimte getrokken
  • De oude ingangen zitten nog op dezelfde plek (aan één kant versmald) en men kan de oude route van de passage in een rechte lijn nog steeds volgen
  • Straat en alle adressen staan nog in de BAG, zelfs het straatnaambord hangt er nog steeds.

Dit levert mijns inziens een bijzondere catch22 op:

  • Een pedestrian highway dwars door een winkelpand is inderdaad wat vreemd.
  • Echter verwijdering impliceert dat er adressen achterblijven zonder bijbehorende straat.

Reden om dit eens aan de community voor te leggen. Hoe gaan we deze verbouwing correct doorvoeren?

Foto's situatie vóór verbouwing

Foto's situatie na verbouwing

1 Like

Is die ‘building passage’ toegankelijk als de winkel dicht is? Geeft de indruk van nu een corridor geworden te zijn.

Is inderdaad niet toegankelijk buiten winkelopeningstijden. Ik betwijfel of corridor een goede tagging is.

1 Like

Op zijn minst de naam voor de nazaten bewaren onder old_name of historic_name OID (Osmose gaat gegarandeerd klagen met een …_name tag als er geen nieuwe naam aan hangt) maar dan kan je op ignore drukken.

corridor highway=corridor - OpenStreetMap Wiki

Corridor is indoor tagging en daar gaat deze vraag nu niet over. Evenmin gaat de vraag over benaming (die is bekend)

De centrale vraag is:

Is het wenselijk dat een in de BAG staande straat dwars door een winkelpand loopt? En zo niet (als we kiezen voor inderdaad verwijderen), hoe gaan we dan om met adressen waar geen straat aan gerelateerd is?

Is BAG al na de verbouwing bijgewerkt?

1 Like

Is gedeeltelijk bijgewerkt.

Met het risico dat ik niks nieuws vertel:
De straat staat inderdaad nog in de BAG als openbare ruimte, maar die heeft nooit een geometrie dus loopt niet door de winkel.
Wél is er dezelfde straat in de BGT mét geometrie en ja die loopt er vooralsnog wel doorheen.
Maar dat is niet meer de werkelijke situatie: een openbare ruimte bevindt zich niet in een winkel, dat spreekt elkaar tegen.

Ik denk zelf dat de oplossing is om een stukje van De Gruyterpassage bij de ingang buiten de panden te behouden. De rest kan dan geheel verwijderd worden.

PS nu vind je met Nominatim alleen de gelijknamige straat in Den Bosch, dat lijkt me niet ok.

Dit is inderdaad het kernprobleem. Ik heb ook - tevergeefs - gezocht naar verkeersbesluiten oid waarin de Gruyterpassage aan het wegenbestand onttrokken wordt of zal worden.

Alleen de stukjes bij de uitgang behouden was inderdaad ook één van mijn gedachten.

Het niet-vindbaar zijn in Nominatum was inderdaad een voorname reden waarom ik verwijdering voorbarig vond.

Dat lijkt mij een goede oplossing.

Iets soortgelijks doet zich voor bij adressen die bestaan uit de naam van een gebouw en huisnummer.
Een klein stukje voetpad naar de voordeur is al genoeg om als drager te dienen voor de straatnaam.

1 Like

Waarom niet de passage intekenen als highway=footway met name en indoor=yes of zoiets? Die naam hoort bij die passage, of die nou permanent publiek toegankelijk is, of met openingstijden en eventuele andere beperkingen.

In Leeuwarden heb ik dat met de Bilgaardpassage (ook met adressen van alle winkels).

Utrecht heeft natuurlijk Hoog Catharijne, wat ook zo’n situatie is. Daar is overigens wel een highway=pedestrian gebruikt, maar dat zou ik zelf niet doen. Een routeerbare way met name uiteraard wel.

Of de straat in de BAG staat of niet of openbare ruimte is of niet is verder niet zo relevant voor OpenStreetMap. Als het ter plekke Gruyterpassage heet, en de adressen die daar aan zitten ook overeenkomen, dan is er dus iets van een highway=* met name=Gruyterpassage (met eventuele beperkingen qua toegangstijden en toegang).

2 Likes

Dit was ook mijn idee. Restricties zullen dan de winkelopeningstijden worden in combinatie met access=customers