Grootschalige landschaps-hervormingen in kader van natuurherstel.

In dit gebied (Vughtse Gement) vindt in het kader van natuurherstel al geruime tijd een hervorming plaats van boerenland (landuse=farmland) en graslanden (landuse=grass) naar het oorspronkelijk, zeer vochtige landschap dat meestal wordt getagd met natural=wetland.

Ik heb mapillary beelden langs de route waarop je dat kunt zien:
Deuterse straat
Kijk daar ook wat verder (met mapillary) in dat gebied om te zien wat ik bedoel.
De oorspronkelijke landuses ter plekke zijn allemaal 3dShape imports die op dit moment geen enkele waarheid meer bevatten (qua landuse én qua perceelgrens), zoals je op die foto’s kunt zien.
Ik zou natuurlijk ieder stukje apart kunnen aanmerken als natural=wetland, maar dan krijg je een ratjetoe aan perceeltjes die geen enkele relatie meer hebben met de werkelijkheid, omdat al de grond nu in eigendom is van bv. de provincie.
Mijn voorkeur gaat uit naar verwijderen van de huidige landuses en daar het nieuwe, veel grotere gebied voor in de plaats te leggen.

Soortgelijke natuur-herstelprojecten vinden ook plaats in de Loonse en Drunense Duinen, en hier zie je een voorbeeld:

http://www.openstreetmap.org/#map=16/51.6451/5.1724

Ook te zien op Mapillary. Ik heb daar de landuse al wel aangepast.

Op de recente (2016) luchtfotos is een aantal van deze veranderingen al terug te vinden, maar het gaat heel snel momenteel, dus die lopen soms al weer flink achter.

Dat lijkt me een prima aanpak. Beter vanaf de basis een goede mapping toepassen. Hoewel niet doorslaggevend is het bovendien zo dat je geen werk van een eerdere mapper weghaalt.

Telkens als ik ergens een landuse aanpas/verschuif haal ik de tag source=3dShapes weg. Zonder die import zou de kaart een heel stuk kaler zijn dan nu maar er zijn vele landuses waar nooit handmatig iets aan is gedaan. Dat geeft wel aan dat er nog genoeg ruimte is om OSM op dat gebied verder te verbeteren.

Volkomen mee eens.
Ik knip, schuif en plak er ook lustig op los in zulke gevallen.
Zowiezo raakt de 3d shapes verouderd ook qua landuse, maar ook in perceel verdeling.

3dshapes is inmiddels zeer verouderd en een vergelijking met de nieuwe PDOK foto’s laat dit aantoonbaar zien.
Perceelgrenzen (zijn dat overigens echt perceelgrenzen?) voegen imho niets toe in OSM en creëren bovendien vaak een niet getagd ‘vacuüm’ tussen die ‘percelen’. En we hebben toch besloten om niet op kadasterniveau te gaan mappen? (herinner de mapping-praktijken uit Staphorst en daar zijn andere on-line kaarten als van het kadaster voor).

Dus zeker in gebieden die massief op de schop gegaan zijn is het wissen van de landuse data en herinrichten middels PDOK-foto’s makkelijker. Ik durf te stellen dat de verschillen met recente PDOK foto’s vergeleken met die tussen antieke 3dshapes aanzienlijk kleiner zijn.

Maar ik kan het mishebben…

Zolang er een fysieke scheiding tussen de percelen ligt voeg ik ze niet samen. En bij bijvoorbeeld bosgebied is de landuse vaak gesplitst waar een pad loopt. Als het pad al is ingetekend is het wel zo netjes om van het bos een geheel te maken, maar anders laten staan tot iemand een survey voor een eventueel pad heeft gedaan.

Daar is natuurlijk wat voor te zeggen, alhoewel het mij niet duidelijk is wat je precies met ‘fysieke scheiding’ bedoelt. Een hek?
Tegelijkertijd zijn er in veel natuurgebieden hectarengewijs bomen/bossen verdwenen en vervangen door heide, wat inmiddels ook op de veel recentere (vergeleken met de 3dshapes import) topografische kaarten te zien is en natuurlijk op de recente PDOK luchtfoto’s.
Het vervangen van bos door heide lijkt mij hier wel geoorloofd.

En ik durf te veronderstellen dat als je op deze foto kijkt er zeer waarschijnlijk geen fysieke grenzen zijn?
bos

Ik heb veel bos in heide veranderd uit de 3shapes import. Ik heb de indruk dat een natuurgebied van een combinatie heide+bos alleen als bos was ingetekend. Of misschien was er bij 3shapes import helemaal geen heide.

Al die heidestukjes zijn als bos geïmporteerd. Al vele hectaren omgetagd. Aan de andere kant zijn ze vaak ook vanzelf dichtgegroeid dus corrigeert de kaart zichzelf. :slight_smile: