Grenzen van Suriname

Waar kan ik terecht voor een update van de grens van suriname?
De westgrens is gedefinieerd door de westelijke oever van de rivier Corantijn maar die is verder naar het zuiden belabberd uitgevoerd.
https://www.openstreetmap.org/#map=12/4.7776/-57.8966
NB het ligt ook nog internationaal politiek gevoelig

MI-GLIS is waarschijnlijk de organisatie die de betreffende data onderhoud:

https://miglis.sr/contact/

Grenzen gedefinieerd door rivieren zijn problematisch omdat deze meanderen, zie bv Servie-Croatie

GLSC kan mogelijk de data voor Guyana aanleveren:

https://glsc.gov.gy/contactus/

De gisdata is niet het probleem omdat het gewoon de reeds gemapte linkeroever van de Corantijn is. De schaal van de wijzigingen wel omdat het ook erg ingrijpend is op relaties en bestaande (landsdekkende) polygonen, ik ben niet bekend met tools die dit zonder kleerscheuren kunnen doen omdat ik normaal zeer ingezoomd osm edit.

Als je de grens in OSM verbeterd wilt zien, kan je contact opnemen met eerder genoemde organisaties en vragen om GML of shapefile bestanden van hun langsgrens, die kan je vervolgens met ogr2osm naar OSM formaat converteren en gebruiken in JOSM om de ways mee bij te werken (e.g. met de Replace geometry functie van UtilsPlugin2). Er van uitgaande dat de data vrij gelicenseerd is om dergelijk gebruik toe te staan, zie ODbL License Compatibility.

Voor Nederland bestaat de Bestuurlijke Grenzen dataset met gemeente-, provincie-, en rijksgrenzen. Deze data gebruikt de public-domain (CC0) licentie en kan zodoende in OSM opgenomen worden. Voor Suriname of Guyana bestaan waarschijnlijk soortgelijke datasets, maar mogelijk niet zo vrij gelicenseerd.

Je snapt het niet

Ik denk dat @sebastic het wel snapt, het is een gedetailleerde beschrijving van hoe het zou kunnen gedaan worden, maar Hans wil “gewoon de reeds gemapte linkeroever van de Corantijn” gebruiken.

Of dat een goed idee is vraag ik me af, wie zegt dat de gemapte linkeroever juist is en zeker als het ook nog internationaal politiek gevoelig ligt zou ik het goed vinden als officiële data gebruikt wordt.

Precies. Zie het geschil met de Donau, is het de linker oever vandaag de dag of op de dag dat het verdrag gesloten werd (of zelfs iets anders)? Daar verschillen landen snel over van mening, in dat geval kan je niet af met een enkele grens in OSM als je beide partijen tevreden wilt houden (zoals bijvoorbeeld gedaan wordt met de grenzen van Nederland en Duitsland voor het Dollart dispuut). Het heeft ook flink wat jaren geduurd voordat een verdrag was gesloten over de grensaanpassing tussen Nederland en België bij de Maas.

Administratieve grenzen kan je niet intekenen op basis van satellietbeelden zoals wegen en gebouwen. De nationale organisaties zijn de aangewezen partij om hun autoritatieve data bij op te vragen om OSM mee bij te werken. Voor landsgrenzen zijn meer dan een organisatie verantwoordelijk. Als er geen duidelijk verdrag tussen de aangrenzende landen is zal hun data ook afwijken, en moet een lastige afweging gemaakt worden welke in OSM te verwerken.

Los van of het de huidige of een historische oever is, moet je ook opletten welke waterstand er in de oeverdefinitie gebruikt wordt.