Gras en gras

Het ene gras is niet het andere. Er zijn diverse tags mogelijk voor gras, die in de praktijk nogal door elkaar gebruikt worden.
Wellicht herhaal ik een oude discussie, maar toch een poging van mijn kant tot een helder onderscheid.

  1. landuse=grass: grasperken, gemeentelijk gras, dat in de groeitijd meestal wekelijks gemaaid wordt
  2. landuse=meadow: weiland/grasland, dat door vee begraasd wordt, dan wel enkele malen per jaar gemaaid wordt als veevoer
  3. surface=grass: enkel als toevoeging aan een weg of gebied (bv. pitch) om aan te geven dat de ondergrond gras is
  4. natural=grassland: (ruig) grasland dat niet valt onder de eerdere drie categorieën

Goed dat je het zegt; ik denk dat ik tientallen malen landuse=grass heb gemaakt waar natural=grassland beter zou zijn. :frowning:

Kennelijk is dit bij de 3dShapes import mis gegaan. Bijna heel Friesland is meadow, maar is getagt als grass. In de rest van Nederland is het niet anders. Meadow kom ik maar zelden tegen. Grass en Meadow worden overigens hetzelfde gerenderd.

René.

Er is nog meer gras dat is voor de graszaad teelt en dit is meestal een 2 jarig gewas en in de winter / herfst lopen er meestal schapen op dit is goed voor de kwaliteit en groei. Na de tweede oogst gaat de ploeg erin en het veld is weer beschikbaar voor volgend gewas.

Deze velden zijn gewoon akkerbouw net als suikerbieten, aardappelen en andere granen.

Maar hoe kun je weten dat een grasveld met schapen een teelt voor graszaad is?

Het is al lastig genoeg met de vele tags voor gras.
In het lijstje staan lancover=grass en landuse=village_green zelfs nog niet genoemd.

staat dit lijstje met uitleg in het Nederlands al ergens op de osm wiki? Ik heb wel behoefte om dit geheugensteuntje ergens vast te leggen.

En dat heb je ook nog gras in de bermen met kruidachtige.
Wat jaarlijks 1 of 2 keer wordt gemaaid.

Ik heb dat in de praktijk al meerdere malen getagd als natural=grassland (nr. 4 dus). In ons land is natuurlijk helemaal niets meer natural, maar het wordt in elk geval het grootste deel van het jaar met rust gelaten.

In die tijd bestond landuse=meadow wel, maar was toen nog niet zo ingeburgerd.

Hetzelfde geldt voor landuse=farm, wat nu landuse=farmland is geworden. Ik heb op een aantal plekken gekeken en gezien dat er door diverse mappers dit geretagd is, keurig aangegeven in de changeset.

Het groen van de kerkhoven vind ik handig.

ik heb de doorverwijspagina (Engels) https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Grass herzien en duidelijker gemaakt, en kwam daar landcover=grass tegen. Is het in Nederland al gebruikelijk om deze te gebruiken ipv landuse=grass ? Op zich kan ik de redenering goed volgen dat het niet zozeer landgebruik is vergeleken met andere ‘landuse’ values.

landcover=grass wordt hier zeer zelden gebruikt, en dan vaak ook nog eens gedubbeld met landuse=grass omdat het anders niet groen wordt op de standaard kaart.