Graag mapping advies op 2 objecten

Deze 2 objecten zijn:
Een tijdelijke onsluitingsweg
en een tijdelijke brug.
Tijdelijk betekent in dit geval 2 jaar (de lengte van project herinrichting: zuid Schalkwijker straat te Haarlem):

Iemand met username: Heijmans_NL vraagt aan mij de weg & brug om te zetten naar een operationele weg.

Mijn vraag: wat kan ik het beste doen in ogenschouw nemend dat dit een tijdelijke weg en brug betreft:

  1. Niets aanpassen immers de weg en brug worden nooit onderdeel van het nederlandse wegennet.
  2. Aanpassen als operationele weg en brug met access restrictie’s ?
  3. Andere actie noodzakelijk

Twee jaar is ruim voldoende om in te tekenen. Het wisselt per mapper, maar als een ‘tijdelijke’ situatie langer dan zes maanden bestaat dan kun je die gerust intekenen. Twee jaar zeker.

1 Like

Dan is dat helder
Hoe kan ik omwonende (wijk Haarlem-buiten) wel maar andere weggebruikers geen toegang verlenen op deze weg & brug ?
Welke access-key waarden kan inzetten ?

Is er een beperking met borden aangegeven? Dan access=destination; maar dat hangt van de bebording af. Als er geen borden de toegang beperken, dan is het gewoon een weg waar iedereen overheen mag.

1 Like

Heb deze vraag aan de gebruiker: Heijmans_NL gesteld al maar geen reactie nog op gekregen.
Ik wilde de weg omdat het een niet blijvende weg en brug betreft in ieder geval taggen als highway=service ook omdat het een ontsluiting sweg betreft

Deze lijkt me meer highway=unclassified. Dat hij tijdelijk is, maakt op zich niet uit voor zijn positie in het netwerk. Het is immers raar om hem lager in te schalen dan de weg die hij ontsluit.

1 Like

Ok ook duidelijk

Wacht ik alleen de reactie van Heijmans_NL af om de access waarden goed te krijgen

1 Like

Net via e-mail onderstaande terugkoppeling gekregen van Heijmans_NL op mijn restrictie-vraag m.b.t. tijdelijke ontsluiting- brug en weg:

“ Goedemorgen,
Voor de brug staat een C01 met onderbord 500 meter (het is enkel de ontsluiting voor de wijk tijdens de werkzaamheden, dus geen doorgaande route, momenteel wordt er gewerkt t.h.v. huisnummer 52 waar de weg dus is afgesloten). Ook geldt er een beperking in tonnage van 30 ton.

Groet, Jurgen

On 2023-11-16 16:25:10 UTC Dillen GJ wrote:

Ja dat wil ik best aanpassen maar wel met de juiste toegangsrestricties. Welke restrictie borden & onder borden zijn daar geplaatst kwa verkeersgebruikers ? Ook omdat er aangegeven wordt dat de weg en brug tijdelijk neergezet is voor de bewoners ontsluiting van de recentst gebouwde wijk daar…”

———————————————————-
Naar aanleiding van wat Jurgen van firma Heijmans vermeld heeft verandert er dan wat kwa weg type ?
De juiste weergave van brug & weg is zeeeer belangrijk omdat dat een communicatiemiddel is geworden voor omwonende die ook via de BouwApp: https://debouw.app/v2/feed/projects/zuid-schalkwijkerweg-haarlem nu geïnformeerd gaan worden over de actuele verkeerssituatie daar.

Dat lijkt me dan een unclassified zonder access beperkingen, tot aan hnr 52 waar access=no gaat gelden.

Ok ga ik even proberen dit aan te passen graag ook corrigerende ogen van jullie als iets niet goed staat.
Ik zie dat ik geen tonnage restrictie’s aan kan geven kwa traffic_sign key of zie ik wat over het hoofd ?

Gewichtsrestricties, maxweight denk ik.

Dank je Peter !
Is het niet een idee om bij de NL verkeersborden OSM wiki pagina een verwijzing te maken naar: Key:maxweight - OpenStreetMap Wiki (om zoeken naar verkeersborden te vergemakkelijken) immers dit zijn toch ook restrictie verkeersborden ?

Ik heb hier even in overleg met Dillan GJ wat aangepast met vehicle=destination en een C1 bord.
Ook de almost junction opgelost.

Er staat nog wel bicycle=no, maar dat fietspad met de knooppuntfietsroute schijnt ook buiten gebruik te zijn. Geen idee of fietsers over de tijdelijke brug mogen en hoe die in de nieuwe wijk komen.
Denk dat survey gewoon nodig is.

@ Eggie: Da’s dan iets wat ik wel weet: er is een omweg via de naast liggende fiets/voetgangersbrug gelegd.
traject: Kadijk —> Hommeldijk —> voetgangers/fietsbrug: Schalkwijkerbrug, Cruquius
Info niet door survey maar uit 2 bronnen:

  1. de bouw app project: zuid Schalkwijkerweg
  2. gelezen gemeente stukken over dit project waarin dit als oplossing aangedragen werd.
    Zelf kan ik (door omstandigheden die ik besproken heb met Eggie) niet op pad voorlopig dus als er iemand is die in de buurt woont en voor mij die survey kan doen omdat hij toch toevallig in de buurt komt, ben ik deze OSM-mapper zeer erkentelijk.

En inderdaad heb ik het over het hoofd gezien, de volledige oplossing blijkt te zijn: maxweight=30.0 & traffic_sign=NL:C21[30.0]

1 Like