Godtycklig vägklassificering?

Blir inte klok på hur folk klassificerar vägar i OSM vad gäller Riksväg, Primär länsväg, Sekundär länsväg och Tertiär länsväg.
Ska man följa trafikverkets regelverk så är det ju:
Riksväg…(vägnummer 1-99)
Primär länsväg…(vägnummer 100-499)
Sekundär länsväg…(vägnummer 500+)
Tertiär länsväg…(vägnummer 500+)

Tittar man runt i kartan så är det många riksvägar som är klassificerad som primära länsvägar och därmed primära länsvägar som klassas ner till sekundära vägar. Man får känslan av att klassificeringen sker ganska godtyckligt baserat på förklaringen i http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway.
Effekten jag har märkt av är att vissa vägar som borde klassas som sekundära enligt trafikverket väljs bort av vissa navigationsappar pga det är klassade som tertiära och ger mig därmed omvägar.

Antingen har jag missat någon information vad gäller detta eller så är det väldigt många fel i kartan. Om ingen har någon vettig förklaring till detta så borde detta korrigeras. Det enda frågetecknet jag ställer mig är klassificeringen av sekundär och tertiär länsväg då båda delar vägnummer 500+ vilket blir en godtycklig fråga. Personligen så använder jag tumregeln att två lastbilar kan passera varandra problemfritt för att klassa vägen som sekundär.

Någon med åsikter?

Jag tror detta handlar mycket om hur man upplever vägen samt att vissa anpassar sin mappning efter den visuella renderingen.

Jag kände inte till den officiella klassningen men ska ta till mig den informationen inför framtida redigering!

joda. vissa helt normala landsväger bli till och med “tracks grade 2” bara för att dom har grus. Men jag upplever ochså att det är väldigt många som inte bor permanent som bidra till OSM här i Sverige under semestern - vi har ju alldels för manga helt “vita” omeraden. Och det är ju bra så. Om du har bra källor (kopera inte) är det ju bara bra om du korrigera det saker som inte är riktigt. kartan lever ju från ständiga förbättringar.

Noterade att denna klassificeringskarta fanns på svenska wiki-artikeln för “Map Features” under rubriken Vägar:

"En väg märks efter hur viktig den är. Då det inte finns något exakt mått på vilka vägar som är “viktigast”, så utgår man från att en europaväg är viktigare än en riksväg som är viktigare än en länsväg som i sin tur är viktigare än övriga vägar. Där man känner att just för den här vägen blir det alldeles för låg klass är det dock tillåtet att flytta upp den. Exempelvis vägen från E 4 in till kommunhuvudorten Robertsfors är inte ens länsväg, men då den förutom E 4 är en av de viktigaste vägarna i kommunen kan den därför ändå sättas till primary. "

Efter det följer en fin tabell på rekommenderad klassificering i alla fall! Så framtida besökare till denna tråd kan kika på wikin.