Generowanie własnej mapy do wydruku.

MapOSMatic jest serwisem internetowym, bazującym na wolnym oprogramowaniu, który pozwala na tworzenie map miast z wykorzystaniem danych z serwisu OpenStreetMap. Mapa taka składa się z dwóch stron:

* Mapy właściwej, podzielonej na kwadraty w celu łatwego wyszukiwania ulic;
* Indeksu ulic, z odniesieniami do odpowiednich kwadratów na mapie.

Mapy te dostępne są w formatach PNG, PDF oraz SVG i są od razu gotowe do wydruku.

Plik SVG zawiera wektorowy obraz mapy.

Samo generowanie mapy kiedy dany teren mieści się w granicach administracyjnych zajmuje ok 1 minuty.

Jeśli dla danego obszaru nie ma naniesionych granic administracyjnych to trzeba podać współrzędne geograficzne danego obszaru.

Jako że wszystkie dane potrzebne do wytworzenia map pochodzą z serwisu OpenStreetMap, utworzone mapy można dowolnie (na warunkach licencji OpenStreetMap) ponownie wykorzystywać, modyfikować czy też sprzedawać.

Adres: www.maposmatic.org