Gemeente vs Stad

Ik kreeg de volgende vraag in mijn mailbox van iemand die programmatisch met OSM stoeit. Ik kopieer de vraag hieronder. Deze OSM hoek is voor mij nog redelijk onbekend, dus even kijken of / hoe ik er iets mee kan. Bericht:

Vlieland niet in gemeente Vlieland

Misschien omdat grenzen woonplaats en gemeente exact dezelfde zijn?

Als de plaats niet opgenomen is in de relatie dan zal dat voorkomen.
Neem bijvoorbeeld Bronckhorst,
https://www.openstreetmap.org/relation/417454
Daar is Hengelo het bestuurscentrum en deze is opgenomen in de relatie.
role=admin_centre

De geometrie is hetzelfde, het OSM object is dat niet:

Tilburg
https://nominatim.openstreetmap.org/ui/search.html?q=Tilburg

Vlieland
https://nominatim.openstreetmap.org/ui/search.html?q=Vlieland

Als ik deze twee in een venster zet, naast elkaar, open beide de details voor admin_level=10

Verschil:
Vlieland
Search Rank 16
Address Rank 0 (other)

Tilburg
Search Rank 16
Address Rank 16 (city / town / village)

Tilburg heeft een role 'label" verwijzend naar de “place” node in extra tags.
city (linked_place)
Dit heeft Vlieland niet.

Dan vraag je je af wat “Address Rank 0 (other)” voor gevolgen heeft bij Vlieland?

In het address gedeelte zit het verschil.

https://nominatim.org/release-docs/develop/customize/Ranking/

( Heeft de AND import hier ook nog mee te maken, postcodes op de waynode)

Bij de berekening van de address rank

Vlieland heeft bij admin_level 8 (Gemeente) een address rank van 100 bij Tilburg is dat een address rank 14.
Tilburg heeft bij admin_level 10 (Woonplaats) een address rank van 16 bij Vlieland is dat ook 100.

Vlieland (10) 100 bij Vlieland (8) ook 100, dan laat men wellicht 1 keer honderd uitdraai zien, en wordt de tweede niet vernoemd in de lijst (Gemeente)

Is dat de problematiek?

Bij Groningen gaat het wel goed.
https://nominatim.openstreetmap.org/ui/details.html?osmtype=R&osmid=409863&class=boundary

Ik heb een github issue aangemaakt.

**
Label**
role label inzicht;
Rood node waar de role label aan admin_level=10 is toegevoegd.
https://overpass-turbo.eu/s/1hzv

Noord Brabant heeft allemaal labels, Fryslân enkele.

Bedankt heren!, ik kan nog niet alles volgen, maar zal me inlezen in deze (voor mij nieuwe) materie van admin_level en aanverwanten.
Goed te zien dat er iets gevonden is dat tot op github landt.
Nogmaals: thanks!

Net een bericht van Github.