Gebruik van Google Streetview als bron

Als reactie op een onopgeloste opmerking over het ontbreken van een pad/doorgang heb ik de betreffende situatie bekeken met Google Streetview (hierna te noemen: GS) en toevoegingen gedaan. Dit heb ik zo ook gerapporteerd als reactie op de opmerking.
Vervolgens heb ik op de wijzigingenset respons gekregen van iemand die zegt dat dit gebruik van GS mogelijk in strijd is met auteursrechten plus de suggestie dat ik de wijzigingen beter kan terugdraaien.

Voor zover er auteursrechten rusten op het gebruik van GS lijkt het mij dat de grens dan ligt bij het rechtstreekse gebruik van de foto’s: het niet zomaar mogen herpubliceren van de beelden.
Het ten behoeve van OSM vaststellen van een situatie zoals iedereen ter plaatse op de openbare weg kan doen, maar dan vanaf zo’n GS-opname, kan toch onmogelijk inbreuk op auteursrecht zijn? De informatie op de beelden is niet exclusief en de beelden worden ook niet structureel verwerkt tot data. Het valt ook niet of nauwelijks te bewijzen dat je GS daadwerkelijk als (enige) bron hebt gebruikt.

Regels of richtlijnen specifiek over het gebruik van GS ten behoeve van OSM heb ik nergens kunnen vinden. Het wordt volgens mij volop gebruikt.
Mijn eigen idee is dat het uiteraard beter is om te werken op basis van een actuele (eigen) waarneming ter plaatse en er rekening mee te houden dat een afwijking tussen oud beeldmateriaal en de weergave van OSM een gevolg kan zijn van het gedateerd zijn van de beelden (bijv. een weg of huis op beeld dat ontbreekt in OSM omdat het recent is weggehaald/afgebroken). De werkelijke en huidige situatie is altijd het uitgangspunt.

Als er een recente opmerking op de kaart is geplaatst over een situatie waarbij de melder blijkbaar niet zelf kon of wilde aanpassen, en je kunt met GS prima vaststellen wat de melder bedoelt, dan lijkt me dat genoeg reden om ermee aan de slag te gaan. De kans dat de kaart van OSM daarna beter is dan wanneer er niets wordt aangepast is dan groot. Dus liever een poging tot optimalisatie van de kaart met gebruik van GS-beelden van enige jaren geleden als je weet dat de bestaande intekening incorrect of duidelijk incompleet is, dan niets doen.
Uiteraard is het vooral in complexere situaties wenselijk om bij voorkeur actueel beeld van GS te kunnen combineren met eigen waarneming.

Graag lees ik jullie ideeën over het gebruik van GS ten behoeve van OSM en jullie persoonlijke “dos and don’ts”.

Je mag streetview niet als bron opvoeren. Ik ben het helemaal eens met je redenatie en waarschijnlijk heb je gelijk, maar bij omdat het een twijfel geval is kan je het niet als bron opvoeren.

Wel zijn er een hoop grens gevallen te bedenken waarin het aanvaardbaar is om streetview te gebruiken bv.:om te bepalen of Bing imagery nog actueel genoeg is om na te tekenen, of als je iets op streetview ziet dat je op osm wilt zetten en je vervolgens een andere bron zoekt die de zelfde informatie bevat. In beide gevallen kan je een andere bron dan streetview opvoeren.

Laten we hier vooral pragmatisch mee omgaan.

Ik denk dat G geen enkel bezwaar zal hebben als we informatie uit hun beelden gebruiken. Dit is inderdaad iets heel anders dan (massa)downloads uit hun database of overtrekken van kaarten.
Professionele kaartenmakers verstopten vroeger wel eens Easter Eggs in hun materiaal, bijvoorbeeld een niet bestaande straat, om te kijken of deze data door anderen gebruikt was.
Of dat nu nog gebeurt waag ik me te betwijfelen.

Verder weet Google ook heel wat van jou, zonder dat jij hun daar toestemming voor gegeven hebt, al is het maar door het bezoeken van webpagina’s waar Google advertenties op staan. Hier heb je geen toestemming voor verleend.

Verificatie in het veld is natuurlijk altijd het beste en het uitgangspunt, maar een eigen observatie, in 2012 gedaan en verwerkt is nu misschien ook niet meer zo actueel…

Ik ben het met Andries eens dat het pas een auteursrecht-schending kan zijn als het beeldmateriaal wordt gekopieerd of verspreid zonder toestemming van de auteursrechthebbende (Google).
Informatie die je uit de foto’s afleidt (‘hier is een stoplicht’) kan volgens mij onmogelijk een schending van het auteursrecht zijn. Ik heb in een grijs verleden een post-doctoraal auteursrecht gedaan, en een dergelijke vorm van auteursrecht kan ik me niet voorstellen. Als er een land zou zijn met zo’n merkwaardige auteursrechtbescherming, had ik daar toch wel eens van gehoord lijkt me.
Ik weet dat op de forums van OSM de mening circuleert dat ‘we niet zeker weten dat het ergens ter wereld een auteurs-rechtschending is, dus voor de zekerheid denken we maar dat het een auteursrecht-schending is’. Ik vind dat overdreven angstig. Zelfs allerlei kranten gebruiken Google-foto’s bij hun artikelen - kennelijk zonder gevolgen. Terwijl dat volgens mij wel een auteursrecht-schending is, als Google een dergelijk gebruik niet algemeen heeft toegestaan.

Wel is het raadzaam om op te passen met de ouderdom van de foto’s. Het beste lijkt me GS als geheugensteun te gebruiken nadat je eerst hebt gezien dat de situatie inderdaad zo is. Maar dat zijn regels van binnen OSM, niet van Google.

Nee nee NEE!

Google StreetView mag niet gebruikt worden als bron!

Zie hier en hier.
Uit die laatste link:

Het “van mening zijn dat” het geen auteursrechtenschending is als je de afbeeldingen niet deelt is irrelevant. Het gaat niet alleen om auteursrecht en databankrecht, maar er zijn ook gebruiks- en licentievoorwaarden betrokken, in meerdere jurisdicties. Het is een juridisch lastig gebied, en juist daarom, en vanwege de beperkte financiële middelen, wil de OSM community niet eens het risico lopen in een rechtszaak verzeild te raken.

Daarom: Gebruik geen bronnen die geen expliciete toestemming hebben verleend.

De bovenstaande link is het eerste resultaat als je op openstreetmap-wiki zoekt op Steetview.

Dat er massaal te hard gereden wordt maakt het nog niet legaal.

Dan noem je als bron ‘survey’

Bedankt voor de reacties.

Voor de duidelijkheid: ik heb Google Streetview niet als bron vastgelegd, enkel het gebruik ervan gemeld via het dialoogvenster van de opmerking op de kaart. Als daadwerkelijke bron kan net zo goed de gebruiker worden aangemerkt die de melding op de kaart maakte. Op basis daarvan ben ik via Streetview gaan kijken voor de details.
Voortaan zal ik uit voorzorg dan maar helemaal niet meer spreken over het gebruik van deze toepassing. In dit specifieke geval ben ik toch al van plan om binnenkort ter plaatse de situatie te bekijken. Met wat geluk rijdt er dan net een auto van Google Streetview langs die mijn survey komt vastleggen… :wink:

@IIVQ
Die tweede link was zo’n beetje het enige wat ik kon vinden waarin deze kwestie werd besproken. Ook daar uiteenlopende meningen. Het ‘officiële’ advies om geen enkel risico te nemen kun je in de praktijk alsnog op allerlei manieren toepassen, van ‘het gebruik van Google Streetview volledig afzweren zolang je de intentie hebt om OSM te verbeteren’ tot ‘mondje dicht’.
Of wat dacht je van ‘na een nachtje slapen weet ik niet meer of ik de situatie online of ter plaatse heb gezien’ of ‘ik had een visioen’.

Zolang het geen exclusieve data betreft zal er mijns inziens nooit een probleem kunnen zijn, zeker zolang je zwijgt over het gebruik van Streetview als hulpmiddel. Voor het geval Google nu meeleest: oh ik ben van mening veranderd en gebruik Streetview nooit meer ten behoeve van OSM en al mijn wijzigingen doe ik op basis van surveys en vrije bronnen… en nog bedankt voor die leuke foto van mij zichtbaar in mijn eigen huis.

Dus als niemand het ziet mag je gewoon €10 uit de portemonnaie van een collega pakken?

Ik geef toe, ook ik ben niet roomser dan de paus, maar het gebruik van GSV als bron mag niet zonder licentieovereenkomst. En die hebben we niet.
Bing mag, met bronvermelding.

Ik beschouw het stelen van €10 uit iemands portemonnee als iets anders dan het gebruiken van data uit GSV.

Natuurlijk heeft Google ook een verdienmodel waarvan de data van GM en GSV deel van uitmaakt. Hoe dat verdienmodel er uit ziet zullen we nooit weten. Net zo goed als hoe ze verdienen aan de diverse advertenties die jij op verschillende websites tegenkomt die het gevolg zijn van hoe Google grotendeels ongewenst en onbespeurd jouw web- en zoekhistorie nagaat en gebruikt.

Feit is dat Google, of je het wilt of niet, aan jou verdient.

Voor wat hoort wat en zolang het niet om massale import gaat vind ik het allemaal nogal onschuldig.

Maar ik kan het mishebben.

Vergelijkende voorbeelden proberen te maken is leuk en heb ik ook geprobeerd. Het probleem is dat het al gauw een drogreden is. Die €10 is een tastbaar eigendom dat je van iemand afneemt, terwijl kennis of weergave van de infrastructurele inrichting van de openbare weg een niet-fysiek gegeven is en geen eigendom van Google.

Een betere vergelijking is volgens mij: dat je de tv-uitzending van een sportwedstrijd vaak niet mag streamen, maakt het niet illegaal om op basis van die beelden op internet te rapporteren wat de gebeurtenissen binnen die sportwedstrijd zijn.

Stel dat ik besluit om wijzigingen die ik heb gedaan op basis van GSV-beelden terug te draaien om ze na eigen bezichtiging ter plaatse (survey) opnieuw door te voeren. Wat is jouw mening hierover?

A. Ik heb de beelden van GSV gezien vóór de survey en ben daardoor niet en nooit meer gerechtigd om wijzigingen m.b.t. die plek door te voeren.
B. Ik mag de wijzigingen doorvoeren nadat ik fysiek ter plekke ben geweest.
C. Ik mag de wijzigingen doorvoeren nadat ik fysiek ter plekke ben geweest met ogen open.
D. Ik mag de wijzigingen doorvoeren nadat ik fysiek ter plekke ben geweest en me bewust heb ingespannen om de situatie grondig te bestuderen tot voorbij het niveau dat GSV aanbiedt.
E. Anders, namelijk…

Als je eigendomclaims of gebruiksrechten van Google strikt interpreteert en wilt volgen kun je formeel en ethisch vinden dat je volgens D hoort te handelen. Juridisch gezien doet het er niet toe als ik GSV simpelweg niet als bron claim. Wat betreft formaliteit en ethiek ben ik (als groot voorstander van eigendomsrecht) van mening dat voor zover intellectueel eigendom al rechtmatig kan zijn dat hier niet van toepassing is. En dan is er eventueel nog Fair Use als buffer/tussenweg.

@Martin Borsje: wat is een massale import ? wat als iedere van de + 1.000.000 geregistreerde mappers (of zelfs de 300.000 “regelmatige” mappers) 1 ding copieren, is dat een massale import ? Voor mij wel.

@AndriesWijma: gebruik Mapillary ipv van Google StreetView. Of laat de note gewoon staan als niet opgelost als je er niet wil langsgaan. Als het feature vandaag niet verbeterd is in OSM, dan is morgen ook goed.

Als je die ene note in het geheel van foutieve/ontbrekende data in OSM bekijkt, is die het echt niet waard om je enkel op GSV te baseren. Neem rustig je tijd, maak er een uitstapje van, ga ter plekke kijken, maak wat foto’s, vind wat andere foutjes en los die allemaal op. Dat is het basis idee achter OSM. Er is niemand die eist dat tegen vrijdagavond alle notes uit jouw gebied moeten verdwenen zijn. Het heeft bv. 6 jaar geduurd eer alle straten in Duitsland in OSM zaten.

Als je echt een sluitend antwoord wil op je vraag, huur dan een advokaat in, die die voorwaarden van Google test tegen alle wetgevingen. Als je dat niet wil doen (OSM wil dit ook niet doen), hou je dan aan de eenvoudige regel: map wat je terplaatse hebt gezien en nota van gemaakt hebt (op papier op GSM op foto op …)

nog veel map plezier

We zullen er nooit volledig uitkomen. Ik rijd op de fiets langs een restaurant. Ik wil het thuis mappen. Was het nou “De flauwe hap”, of “De rauwe hap”?

Het regent en was 50 km ver weg.

GSV geeft mij “De flauwe hap”

Wie is/was nu de bron?

Niet alles kun je in lettertjes opschrijven, zelfs niet in kleine.

In dat geval zoek ik op het internet. :slight_smile: Hopelijk vind ik dan de website en kan ik die ook vermelden (wel de website van het eethuis, niet FourSquare, Google’s ad, Openhours.com, enz)

Let wel er zijn ook puristen die vinden dan je met zoekopdrachten de “databank” van Google gebruikt en dus moet rekening houden met het databank recht.

Dankzij de diverse reacties en daarna mijn eigen overpeinzingen heb ik nu voor mezelf helder gekregen hoe ik hier in het vervolg mee wil omgaan. Ik ben een paar keer in de verleiding gekomen om een onopgeloste opmerking te lezen, Streetview erop los te laten en aanpassingen te doen. Dan is het niet slechts een hulpmiddel maar toch wel een bron. Dat ga ik niet meer doen, dus voortaan de verleiding weerstaan en ofwel (eerst) een survey doen of een andere bron vinden ofwel het laten voor wat het is.
De aanpassing waarop ik de reactie kreeg heb ik vandaag ‘gelegaliseerd’ door er alsnog een survey te doen.

Streetview blijf ik inzetten als hulpmiddel. Dat kan zijn als verkenning vóór een survey om beter voorbereid te zijn, of achteraf om de situatie gemakkelijker terug in herinnering te brengen. Maar wel zorgen dat het niet een 50/50 wordt, dus heb ik iets ter plaatse echt niet goed heb opgemerkt dan liever de survey herhalen of een andere bron raadplegen. En dat dan weer zonder al te krampachtig te doen. :wink:

Af en en toe een survey is een leuke toevoeging aan de vele kilometers die ik maak op mijn racefiets. Mochten er verzoeken zijn voor het hoge noorden dan weten jullie me nu te vinden…

Ik gebruik ook wel eens Streetview om iets te checken waar ik fysiek niet zo gemakkelijk bij kan komen. Verder ook ‘Afbeeldingen’ bij een Google zoekopdracht (foto’s, bouwtekeningen, plankaarten), webcams (steeds vaker cams bij bouwprojecten), YouTube (filmpjes met drones gemaakt). Een en ander voor zover het recent materiaal is.
Vooral combineren geeft vaak zeer exacte info. Aangezien het dan niet een ‘kopie’ is van één specifieke bron, benoem ik niet alle bronnen specifiek. Het is een ‘survey’, het resultaat van een gedegen onderzoek.

Henk & Andries, n goede lijn zie deze boodschap van de Q&A site,
Location on Geolocation.ws redacted because it includes Google map and aerial images.
It’s mostly like a barrier:cycle_barrier, except that it is used to block cars, not bikes.
barrier edit|close|report (0)|more ▼mark as community wiki
asked 13 Jun '13, 10:11
Al even terug, maar kwam het op een zoektocht naar een barrier tegen en sluit mooi aan op de discussie en ondersteund jullie opinie. Google leuk maar niet in combi met of als bron voor OSM.