Gebruik rwn voor langeafstandspaden

Nu de knooppuntenroutes ook op een andere manier dan de tag network=rwn/rcn kunnen worden onderscheiden, zijn enkele nwn-routes overgezet naar rwn. Hierbij lijkt echter vrij willekeurig een onderverdeling te zijn gemaakt. Er wordt vooral gekeken naar provinciegrenzen, in plaats van het karakter van een route. Daardoor zou een korte route door meerdere provincies wel nationaal zijn, maar een lange route die pas op het einde een provinciegrens over gaat, regionaal.

De discussie begon bij het Hertogenpad, een 237 km lange route tussen Breda en Roermond, twee steden die toch duidelijk in verschillende regio’s liggen. Deze route loopt van de westelijke helft van Nederland naar de oostgrens. Daarbij doet de route meerdere streken aan en je bent ongeveer een week aan het wandelen. Toch is het omgetagd naar regionaal, omdat de route grotendeels door Noord-Brabant loopt en pas aan het einde de grens met Limburg over gaat.

Het Overijssels Havezatenpad tussen de Kop van Overijssel en Twente (308 km volgens Waymarkedtrails) wordt om dezelfde reden regionaal gezien, naar mijn mening onterecht.

Het lijkt me goed om een consistentere indeling te maken. LAW als nwn en Streekpad als rwn lijkt mij persoonlijk logisch, omdat dit een indeling van een beheerder is, die duidelijk buiten te zien is (wit-rood vs geel-rood). De oude indeling was meerdaagse route = nationaal, knooppuntenroute = regionaal en enkeldaagse route = lokaal, waarbij de grens tussen meer- en enkeldaags rond de 40 km lag. Dat was in ieder geval een duidelijke indeling. Nu lijkt het willekeur te worden, doordat één enkele mapper het onderscheid maakt en daarbij uitgaat van zijn eigen mening.

Ik heb expres even niets gezegd, maar ik ben de mapper in kwestie (het zal ook eens niet…) en ik vind dat A67-A67 helemaal gelijk heeft dat het beter is een afspraak te maken wanneer we een route als regionaal willen aanduiden. Tegelijk hoeft het van mij niet met keiharde kriteria uitgedefinieerd te worden. Het is weer zo’n situatie waar verschillende kriteria kunnen gelden en de een dit belangrijk vindt en de ander dat.

40 Km grens tussen eendaags en meerdaags - Ik wandel best veel en ik kan je vertellen dat voor de meeste rekreatieve wandelaars 20-25 Km een behoorlijke dagmars is. De meeste lokale wandelingen zijn tot 10, af en toe tot 15 Km en halfdaags, maar er zijn er nu ook in OSM ingevoerd tot wel 50 Km (snelle scan). Er zijn ook routes van 50 Km die ik zeker regionaal zou noemen.

Markering en beheerder - NS-wandelingen zijn wit-rood en soms geel-rood, maar hooguit ron 10 Km. Wandelnet is een landelijke beheerder maar zeker niet de enige, er zijn veel meer markeringen in omloop dan die van Wandelnet, en die toko’s gebruiken andere indelingen of helemaal geen indeling. De indeling van 1 beheerder is m.i. geen goed kriterium

Grenzen - Provincies zijn logische keuzen en de Wandelnet Streekpaden zijn meestal provinciepaden - maar de Kempen, de Veluwe, De Wadden zijn ook regio’s, het Kempenpad gaat zelfs over de landsgrens, net als een paar paden in Limburg.

Lengte - Het Brabants Vennenpad (regionaal) bestreekt een slechts deel van één provicie, maar het is meer dan 200 Km. De Koninklijke Weg (nationaal) loopt van den Haag naar Apeldoorn, en is maar 178 Km. Het Veluwe Zwerfpad (regionaal) is 397 Km.

Karakter - Ik zou niet weten hoe je dat hard zou kunnen maken. Paden wisselen ook onderweg steeds van karakter.

Omdat rwn niet meer uniek voor knooppuntnetwerken is, kunnen we routes echt regionaal noemen. Ik heb er een aantal gedaan waarvan ik dacht dat er geen diskussie over zou zijn, maar daar vergiste ik me dus in. dat is misschien willekeur en eigen mening, maar niet zomaar random en met de dikke duim. Ik ben ervaren wandelaar en ik heb me afgevraagd: als ik op een site wandelroutes uitzoek en ik wil een regionale route in Nederland uitzoeken, welke routes zou ik dan in de lijst willen zien om uit te kiezen?

(Grotendeels) Binnen een provincie of stadsregio (maar niet beperkt tot bv een landgoed of enkel natuurgebied)
Of in een grotere natuurlijke landstreek zoals de Veluwe, de Kempen, de Wadden, de Oosterschelde

Lengte, huidige indeling en markering, operator, grenzen - die kunnen allemaal een aanwijzing zijn, maar geen harde kriteria want dan heb je altijd uitzonderingen. Denk aan de plaatsnamen/inwonertal/“karakter” van de plaats - diskussie, daar vind ik het wel wat van weg hebben!

Even konkreet.

Ik zou het Overijssels Havezatenpad dus zeker op de lijst regionale paden willen zien, omdat het gewoon in 1 provicie ligt en ook kwa naam gebonden is aan die regio die naar een rivier genoemd is.
Ik zou het Hertogenpad ook op een lijst regionale paden willen zien, omdat het geografisch vooral aan Brabant en qua thema aan sHertogenbosch gekoppeld is (ook al is het doorgetrokken naar Roermond) .

Maar ik heb er geen probleem mee als we in meerderheid vinden dat die paden nationaal worden getagd - al zijn ze dat voor mijn gevoel niet, niet zoals het Pieterpad, het Marskramerpad, het Kustpad, de Koninklijke Weg, Het nieuwe Waterliniepad, De jacobsroutes etc. Uiteindelijk maakt het op de kaart alleen uit in het lijnkleurtje en het zoomlevel.

Er zijn ook langere NS wandelingen (die als meerdaags bestempeld worden) bv. Cuijk naar Nijmegen (> 30 km). Mijn voorkeur gaat uit om de meerdaagse NS wandelingen hetzelfde te taggen als de 1 daagse.

Het enige echte verschil tussen een LAW en streekpad is m.i. dat een streekpad (meestal?) een rondwandeling is van meerdere dagen.
Het Maas-Niederrheinpad loopt ruwweg voor de helft door Nederland en de helft door Duitsland.
Door de grens als barriere ga je hier misschien we door meer verschillende streken als een pad langs de kust.

Mijn voorkeur zou zijn om elke LAW (rood-wit) hetzelfde te taggen.
En ook elke streekpad (of alles nwn of alles rwn).
Andere keuzes gaan waarschijnlijk tot discussie leiden.

Het is ook het makkelijkst en voor nieuwe mappers het snelst te begrijpen:
wit/rood = nwn
geel/rood = rwn

Dan ben je van alle discussies af of iets een regio is, of een provincie of ik weet niet wat.

En dat dan iets wat misschien eigenlijk een streekpad is, toch rood/wit is, is jammer dan, maar je houdt het eenvoudig en duidelijk.

En nu nog de andere kleurtjes, want we hebben ook nog:

  • wit/blauw : waterpaden, ik neig naar rwn, bijv Schipbeekpad, 80 km, Reggepad 69 km
  • wit/groen : grotere lokale rondes, ik neig naar lwn, zoals rondje Deventer, rondje Rijssen, rondje Hengelo, rondje Borne, rondje Enschede, etc,
  • wit/paars : zowel iets wat op een streekpad lijkt, bijv het Hilligenpad, dus rwn, maar ook lokale rondjes zoals het Wereldtijdpad
  • groen/rood : de Sallandse Zandloper, 64 km, ik neig naar rwn
  • blauw/groen : Het Sallandpad, 130 km, ik neig naar rwn

En mogelijk nog wat andere combinaties.

Wandelnet is maar één aanbieder die toevallig deze indeling hanteert. Dus die kan je gebruiken voor hun paden, maar dan heb je nog geen indeling voor alle andere (de meeste) gemarkeerde wandeltochten van aanbieders die niet met indeling in LAW en SP werken maar bijvoorbeeld meer met thema’s.

De indeling van Wandelnet is misschien voor NL mappers het makkelijkst te begrijpen, maar OSM-gebruikers zijn geen NL mappers en ik vind het voor OSM moeilijk te verkopen om taggingafspraken aan 1 toko te knopen.

Voor mijn gevoel is wandelnet/nivon de (enige?) organisatie die op nationaal gebied lange afstand wandelingen uit zet.

Een regionaal wandelpad (zoals het Petran pad, 111 km) zie ik meer een rwn.
Dit pad heeft een eigen markering, maar is opgebouwd uit knooppuntroutes (net als veel lokale wandelingen die 5 a 10 km zijn).

Helaas niet! De KWBN doet dit ook, in principe is dat een groter platform, en er zijn nog talloze andere initiatieven zoals de Koninklijke Weg en het Hollandsche IJsselpad. Die werken alleen anders. Gelukkig maar, anders zou je er met al dat wit-rood en geelrood helemaal niet meer uitkomen! De kruispunten zijn nu al een hopeloze puinhoop, het is een soort knooppuntennet geworden maar dan zonder knooppuntpalen.

(Dit weekeinde kwam ik nog langs een punt waar het Westerborkpad het Trekvogelpad, een streekpad en tevens een NS-wandeling loopt die nét weer even anders gaat. Daarbij waren er nieuw geplaatste markeringen maar de oude waren niet weggehaald. Een “waarzijnweinhemelsnaammeebezig” momentje.
En in NaardenBussum liepen twee waterliniepaden tegelijk maar nét even anders, eentje geel-rood en eentje wit-rood.)

Enfin, daar kunnen wij niet veel aan doen, maar het zet voor mij toch vraagtekens bij een té grote rol toekennen aan Wandelnet.

Volgens die redenering is het Floris-V-pad gekoppeld aan één regio, namelijk Holland. Het loopt bijna volledig door het voormalige graafschap behalve het laatste stukje bij Bergen op Zoom. Ook het Groot Frieslandpad is sterk gekoppeld aan één regio (Friesland) en loopt door West-Friesland, de provincie Friesland en de voormalig Friese Ommelanden.

Maar we kunnen toch wel de indeling van OSM qua routes van Wandelnet aan de indeling van Wandelnet knopen?

Mijn voorkeur gaat uit naar nwn voor LAW en rwn voor Streekpad. LAW’s hebben vaak een bovenregionaal karakter, omdat ze niet in een rondje lopen. Zelfs het Overijssels Havezatenpad komt door meerdere regio’s: de Kop van Overijssel, Salland en Twente.

Routes van andere aanbieders kunnen we hier los van indelen. Bieden ze routes aan die door het hele land lopen, dan zijn die nwn. En routes die, net als streekpaden, in dezelfde regio blijven zijn dan rwn. Dvdhoven geeft een mooi voorstel hiervoor.

Dat is niet volgens mijn redenering, je trekt hem te ver door met lichtelijk gezochte argumenten.

Floris V is samengenomen met het Pionierspad en het Friese Woudenpad, tot 1 lange LAW: het Diagonaalpad. Was dat niet gebeurd, dan zou ik het Friese Woudenpad zeker regionaal vinden, Pionierspad ook wel denk ik, Floris de Vijfde is een grensgeval. NordHolland en ZuidHolland plus een stuk Brabant tot 1 regio promoveren, dat is net iets teveel lijkt mij.

Het Groot Frieslandpad doorkruist het hele land van de NoordHollandse duinenkust via het IJsselmeer, Friesland, Drenthe, Groningen tot een heel eind Duitsland in.

Kan je regionaal noemen, tuurlijk. Je kan ook West-Europa een regio noemen dan is bijna alles regionaal.

Maakt verder niet zoveel uit hoor, wit-rood=nwn (behalve de NS-wandelingen en als het internationaal is) en geel-rood=rwn is voor mij ook geen probleem, al is het dan voor een paar paden minder logisch dat sommige routes zouden ontbreken op een lijst regionale wandelingen.

Waddenwandelen is dan regionaal rwn, ook al is het eigenlijk een verzameling lokale eilandwandelingen. (De naam vind ik zowizo vreemd, je wandelt niet op de wadden maar op de waddeneilanden, maar dat terzijde.)

Voor de niet-Wandelnet verzamelingen hebben we nog geen duidelijk voorstel. Geel-blauw bijvoorbeeld kan dacht ik van lokaal tot regio-overstijgend zijn.

Praktisch voorstel: Gewoon naar eigen inzicht in alle redelijkheid rwn toekennen. Bij twijfel niet inhalen (eerst bespreken, moet ik ook 's aan denken!)
Wie een route rwn ziet en denkt dat die anders zou moeten zijn, ff overleggen.

Hoe dan ook, Nederland wandelland is nu al een stuk overzichtelijker en het wordt nog beter!

Ik blijf het praktischer vinden om gewoon aan te houden:
wit/rood = nwn
geel/rood = rwn

Anders blijf je oeverloze discussies houden wat een regio is.
Dat zie ik nu al gebeuren en daar wordt ik zo moe van.
Gewoon, kort, helder duidelijk.
En geen persoonlijke voorkeuren

Ik ben ook voor duidelijkheid en tegen het naar eigen mening bepalen of iets rwn is.

Mijn voorstel:

Wandelnet:

  • LAW (wit-rood): nationaal → nwn
  • Streekpad (geel-rood): regionaal → rwn

Andere aanbieders:

  • Lange bovenregionale routes vergelijkbaar met een LAW: nationaal → nwn
  • Lange (bijv. > 30 km) rondjes: regionaal → rwn
  • Korte (bijv. < 30 km) rondjes: lokaal → lwn

Als andere aanbieders ook een kleur-categorisering hebben, dan kunnen we die vertalen naar nwn/rwn/lwn, net als bij Wandelnet.

Vergelijkbaar…
Bijvoorbeeld…
Rondjes…
Als…
Vertalen…

Sorry, maar als je de variatie aan routes in Nederland bekijkt dan is dit geen duidelijke aanwijzing en zijn er meer grensgevallen dan duidelijke gevallen.
Die van Wandelnet zijn we nou wel uit.

Van de andere routes (dat zijn er heel veel meer) kan je eindeloos over blijven steggelen hoe de indeling moet zijn, of je pakt het pragmatisch aan, dan zal je over de meeste routes weinig bief hebben en alleen de niet zo duidelijke moet je bespreken en desnoods voorkeuren turven.

Dat is dus wat anders dan 1 persoonlijke voorkeur, en ook niet diskussiëren over wat een regio is (wat in het lijstje van A67-A67 nog steeds zit).

Het is: inschatten wat het wel zal worden, bij twijfel vooraf bespreken en verschillen van inzicht praktisch oplossen.

Ik zal de twee (MI) streekpaden die Wandelnet (MI ten onrechte) wit-rood heeft ingedeeld vanavond weer nwn maken.

Volgens mij zijn de volgende routes kandidaten voor rwn (nu nwn):

Elfstedenpad, Ronde, 280, geel-rood
Willibrorduswandelpad, Ronde met varianten en kleine rondjes, 225, geel-blauw
Grebbeliniepad, Geen ronde, 90, blauw-groen
Hollandse IJsselpad deel 1, 40, blauw-groen met logo
Rond de Dom, Ronde om Utrecht, 125, geel-blauw
Voornepad, ronde met spaken, 90, geel-rood-geel
Rondom de SintJan, Ronde om sHertogenbosch, 120, rood-blauw
Dommelpad, Geen ronde, 120, gele driehoek
Airborne Market Garden, geen ronde, 220, rechthoekig groen vlak en twee witte balken
Graaf van Hornepad, Ronde om Weert, 90, geel-blauw
Uilenspiegelpad, Ronde, 150, geel-rood
Grensdijkjespad, Geen ronde, 120, rood-blauw
Hertog Hendrikpad, Ronde om Eindhoven, 90, geel-blauw
Kromme rijnpad, geen ronde, 25, paaltjes met Blauwe rechthoek met witte hiker
Zuiderwaterliniepad, Geen ronde, 150, via knooppuntroutes met eigen logo
Peerkepad, geen ronde, 160, ik denk geen markering op de weg!

Vanwege de lengte van deze routes en het naar mijn mening regionale thema van de langere routes, vind ik het goed om deze routes als regionaal (dus rwn) aan te merken.

Dit themapad loopt door Brabant, Belgische Kempen en Zuidlimburg. Het is niet gemarkeerd, maar ligt wel vast in een goed onderhouden beschrijving en recent gidsje. Er worden jaarlijks wandelingen met gids over georganiseerd. Ik laat deze maar zoals hij is (bij twijfel niet inhalen), alleen zal ik wel even de sortering en integriteit kontroleren/verbeteren.

Ik ben er klaar mee! Op waymarkedtrails is goed te zien dat de wandelpadenindeling in Nederland nu veel evenwichtiger is.
Bijvoorbeeld https://hiking.waymarkedtrails.org/#?map=9!52.108!5.8979 en https://hiking.waymarkedtrails.org/#?map=12!52.0408!4.7772
Nog steeds erg vol, maar er zijn nou eenmaal veel wandelpaden en je kan de kaart tenminste weer zien!

Goed werk!

Nog bedankt voor de verhelderende interventie!

Hier heeft een mapper net een pad verwijderd waar een wandelknooppuntroute 63 -65 overheen liep. Krijg alleen een conflict als ik het wil terugzetten.
https://www.openstreetmap.org/changeset/77455961#map=16/51.9891/4.7158

en

https://overpass-api.de/achavi/?changeset=77455961

Kun jij eens kijken Peter?
Gr eggie