Gebruik data Basisregistratie Topografie

Hoi,

Bij mij en diverse anderen was de indruk aanwezig dat data van de Basisregistratie Topografie (BRT) in OSM niet toegestaan is, omdat de licentie (“CC-BY-SA”) incompatible zou zijn met ODbL. De licentie van alle BRT-producten (vector én raster) blijkt geruime tijd geleden omgezet te zijn naar CC-BY (http://www.kadaster.nl/BRT). Je zou kunnen twijfelen of dit wel compatible is, maar (IANAL) waarschijnlijk is vermelding op de attribution pagina voldoende. Het Kadaster weet ook dat OSM geaggregeerd is uit allerlei bronnen, waaronder de vele duizenden mappers die veel energie hierin hebben gestoken. Misschien is dit voer voor legal-talk om dit helemaal uit te kristalliseren.

Anyways, de onduidelijkheid die nog rest, wordt volledig weggevaagd door Ben Bruns. Hij heeft op diverse plekken uiting gegeven dat het wat hem betreft prima is dat BRT-data wordt hergebruikt binnen OSM of op andere plekken. Het Kadaster juicht dat juist toe. Gisteren was ik op een bijeenkomst waar hij dit nogmaals expliciet duidelijk heeft gemaakt. Als hij dat als product manager zegt, dan is dit ongetwijfeld waar.

Let op, ik wil met dit bericht geen discussie opstarten over de import van BRT data in OSM, maar alleen dat hergebruik door het Kadaster, bij monde van Ben Bruns, wordt toegejuicht (mits vermelding op de attribution pagina). Gegeven de data van eerdere imports (AND, 3dShapes), zal het toevoegen hiervan een zeer grote inspanning vereisen! Dit geldt ook voor kleine gebieden! De actualiteit van TOP10NL is wel goed, aangezien het Kadaster erin geslaagd is om de productiecyclus zodanig te stroomlijnen dat de oudste bladen 2 jaar oud zijn. Dat betekent dat TOP10NL in het algemeen even oud of nieuwer is dan de Bing-foto’s, die grofweg van 2010 zijn.

Verder een nieuwtje: het Kadaster is ook een paar jaar bezig geweest met het automatisch generaliseren van de TOP10NL data naar een schaal van 1:50000. Een belangrijke fase hierin is afgerond, namelijk dat heel Nederland is omgezet en de rasterbeelden hiervan zijn vrijgegeven voor het publiek (uiteraard ook CC-BY). De data is bij het Kadaster aan te vragen, maar staat nog niet op PDOK. Uiteraard heb ik, in goede traditie, een aanvraag ingediend en de data ontvangen Voor degenen die alvast willen kijken, heb ik alle bladen aan elkaar geplakt en op Gigapan gezet: http://gigapan.com/gigapans?query=top50raster. Het Kadaster hoort graag feedback, dus fouten kunnen gemeld worden. Het is nog niet duidelijk waar, maar hopelijk zal die vraag gauw beantwoord zal worden.

Groeten,

Frank

Even een vraag: Hoe oud/actueel is de data die gepubliceerd is op gigapan ?

Mis namelijk wat straten die er al paar jaar zijn hier in Duiven

groen_duiven

Het TOP50raster bestand is gebaseerd op de TOP10NL levering van juni 2013. De actualiteit hiervan is hier te zien: http://www.kadaster.nl/web/file?uuid=7820dc41-c317-43e1-9c09-cbb149aee282&owner=23cbe925-35ce-4a72-ac8c-a33a0c19ae1e&contentid=7626. Let op, grote PDF.
Duiven e.o. is gebaseerd op luchtfoto’s van 2011. De updatecyclus is nu tweejaarlijks, maar de luchtfoto’s waarop TOP10NL gebaseerd is, zijn meestal van het voorgaande jaar. Het zou kunnen dat dat verbetert, omdat het Kadaster ook bezig is om het gebruik en beheer van de landelijke voorziening Beeldmateriaal (helaas geen open data) te optimaliseren.

Zat ik me ook af te vragen. En vorig jaar al de top25 ( automatisch gegenereerd ) gedownload, die vertoont het detail wat we in OSM willen, maar loopt ook tot 5 jaar achter.
En de top50 uit de link klopt al helemaal niet: Ik woon vlak bij het Julianaplein in Groningen. Als je aan de hand van de top50 hier in de buurt zou rijden/fietsen/wandelen kom je van een koude kermis thuis!
En niet 1 klein foutje, maar er klopt werkelijk niks van: niet bestaande wegen, wegen die nergens op aansluiten, ontbrekende wegen.

De vraag is dus: moeten we als OSM nog wel het kadaster als leidraad nemen, of juist onze eigen kaart …
Oftewel: ik denk dat door alle ontwikkelingenvan de laatste jaren OSM inmiddels een beter product levert dan het kadaster!

Begin vorig jaar was TOP10NL (waarvan TOP25raster afgeleid is) nog voornamelijk gebaseerd op luchtfoto’s uit 2009. Toen was het bijwerkproces nog niet zo gestroomlijnd als nu het geval is. Zie de link in mijn vorige mail voor de actualiteit van de juni-release.

V.w.b. TOP50: dit is de eerste publieke release van het proces automatische generalisatie. Kaartgeneralisatie is een vak apart. Het Kadaster is de eerste organisatie ter wereld die op zulk groot opgezette wijze heeft besloten om kaarten op kleinere schalen (1:50000 of kleiner) via een automatisch proces te generaliseren. Mocht je niet precies weten wat kaartgeneralisatie inhoudt, Wikipedia bevat hier meer info: http://en.wikipedia.org/wiki/Cartographic_generalization.

Deze release is er dan ook voor bedoeld om feedback te verzamelen. Als je rare situaties ziet, kun je dit melden op brt-leveringen@kadaster.nl. Mij valt het bijv. op dat bruggen niet of nauwelijks zichtbaar zijn en dat gescheiden rijbanen soms plotseling in elkaar overlopen. Volgens mij gebeurt dat ook ten westen van het Julianaplein. De gewijzigde situatie die in OSM is te zien, zat waarschijnlijk nog niet in de luchtfoto’s van 2011. Het kan niet anders, of het Kadaster weet dit zelf ook. Zie bijv. de toevoeging van de Hanzelijn.

Het is natuurlijk gemakkelijk om op het Kadaster af te geven. Bij gebruik van elke kaart, navigatiesystemen, of wat dan ook, dien je je ervan bewust te zijn dat de gegevens mogelijk niet actueel zijn. Hetzelfde geldt voor OSM! Natuurlijk proberen wij er alles aan te doen om de actualiteit zo goed mogelijk te houden, maar je weet net zo goed als ik dat dit een gigantische klus is. De wereld is groot. Zelfs Nederland is groot, als je voldoende detail wilt toevoegen. De wereld verandert continu. Op het moment dat je de kaart bijwerkt, is de kaart alweer verouderd.

Wat je als leidraad moet nemen, dat hangt er helemaal van af van wat je ermee wil doen. Wat is het doel van de kaart? Moet je erop kunnen navigeren, of dient het meer als achtergrond / illustratie? Aan welke eisen moet de data / kaart voldoen? Hoe belangrijk is actualiteit?

Je kunt OSM en de BRT niet 1 op 1 vergelijken, omdat het doel waarmee beide kaarten gemaakt worden verschillend is. Er zijn punten waarin OSM beter is (actualiteit van belangrijke infrastructurele wijzigingen) en punten waarin de BRT beter is (consistente classificatie en minder selectieve updates).

Ik denk juist dat, aangezien OSM en de BRT beide open data zijn, ze juist elkaar kunnen aanvullen en versterken. OSM en de BRT zijn geen directe concurrenten van elkaar.

Om met het laatste te beginnen: ik geef niet af op het kadaster. Zou niet weten waar je dat uit afleidt?
Ik denk juist dat het kadaster ( als voortzetting van de altijd wat gesloten reagerende TD ) een goede weg is ingeslagen, maar zich nog steeds in een overgangsfase bevindt.
Die wat mij betreft eindigt in een ‘Open Kadastrale Kaart’ waar de ‘crowd’ een groot deel van de actualisaties gaat uitvoeren.

Maar … stel ik ben een vreemde mogendheid ( ok, ouderwetse uitdrukking ) en ik wil NL binnen vallen. Dan zou ik toch echt OSM gebruiken !

Ik weet dat het niet in de Nederlandse volksaard zit, maar ik denk werkelijk dat de OSM gemeenschap zichzelf wel eens wat meer op de borst mag kloppen, en wat minder op moet kijken naar
de klassieke autoriteiten.

( De situatie rond het Julianaplein zat overigens al wel correct in de gegevens: de top25 raster is correct, dus de top10 zou dat dus ook moeten zijn. Geautomatiseerde generalisatie is natuurlijk altijd moeilijk. Maar hier gaat het wel erg mis. )

Als ik de data op de gigapan bekijk is sommige data up to date en komt zeer waarschijnlijk uit OSM (bospaden/boswegen/landuse).

Het lijkt mij een combinatie van de topo kaarten van het kadaster waar ook osm data in is verwerkt, naast veel andere bronnen.
Persoonlijk vind ik dat overigens prima.
De Bing foto’s in mijn directe omgeving zijn overigens meer dan 10 jaar oud, blijkbaar is dit gebied als laatste aan de beurt voor een update.

Het zou mijn zinvol lijken om de kaart van het kadaster te mogen gebruiken om de witte vlekken in te vullen in OSM. En dan
bedoel ik met name de bospaden/boswegen.

Overigens vind ik de kaart erg druk (in de bossen) waar zandwegen als brede wegen zijn getekend i.ip.v. een lijn.