Gdzie można uzyskać dobre dane na temat dokładnej lokalizacji szczytów

Często jest tak iż tak ogólnie to wiadomo gdzie jest góra, ale gdzie szczyt to już samemu ustalić nie idzie. Jakie są dobre, dostępne dla nas źródła w tym temacie dla Polski? A przynajmniej dla Krakowa i okolic?

Przykładowy problem: http://www.openstreetmap.org/node/2591701792

Pewnie wysokościowa osnowa geodezyjna by tu mogła pomóc. Nie ma np. na Kopcu Kościuszki znaku punktu osnowy? Pisali kiedyś, że jest jaki geoportalowy wms z tymi punktami, ale w samym geoportalu nie mogę tego znaleźć.

Co to jest osnowa geodezyjna można przeczytać tutaj:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wysoko%C5%9Bciowa_osnowa_geodezyjna_w_Polsce

Natomiast tu:

http://geoforum.pl/archiwum/2002/84text1.htm

jest mowa o jakiejś płycie CD z tymi danymi…