Gatenavn på ways kan bli utdatert selv ved adresseimport?

La merke til at Kong Fredrik Vs gate i Stavern ikke hadde noen treff når man søkte på osm.org.

Det viste seg at gaten hadde det gamle navnet Kongens gate, mens adressenodene hadde det nye navnet

Er dette et enkelttilfelle, eller et utbredt problem?

Hvis det kan være utbredt så har man et lite prosjekt :slight_smile:

Ja, det er bare adressenodene som oppdateres av adresseimporten (1 gang per måned).

Veinavn må oppdateres manuelt. Det er mange av dem som er feil. Mange veier fikk nye navn i forbindelse med kommunereformen i år, men er ikke oppdatert i OSM. Det er også mange veinavn som ikke er i OSM, og da vil ikke Nominatim finne adressen det søkes etter selv om adressenoden er der.

Bruk OSM Inspector: Adresses i JOSM for å se det som bør rettes. Den sammenlikner adressenoder og veinavn.

Forøvrig: De “rene” adressenodene (som ikke har andre tagger) blir oppdatert i adresseimporten, men addr-tags som er lagt til tourism=, leisure=, shop=, amenity= osv blir ikke oppdatert, så mange av dem er feil. F.eks. er det mange endringer i postnummer hvert år.

Jeg tok en liten runde på bakgrunn av OSM Inspector da jeg så det var mye rødt i nærområdet. La til en god del navn og veier.
Hva gjør jeg når vegnavnet er riktig, men adressen fortsatt har rød prikk med identisk navn?

Flott. Det tar et par dager før OSMI blir oppdatert. Bare sjekk igjen litt senere.

Gammelt gatenavn kan settes som old_name=*