G13 Florijn-Weikespad Boxtel

Hier is me onduidelijk of G13 al of niet voor een deel van Florijn geldt.
Er staat slechts een bord G13 (op de foto onder de klimop).
Aan de zelfde paal ertegenover zit het bord einde G13.
Voor de rest staat op de Florijn en toegangswegen nergens het G13 bord.
Voor het Weikenspad is het duidelijk daar heb ik het al aangepast. mofa=no.

Hoe moeten we dit mappen op de Florijn?

https://maps.google.nl/maps?ll=51.57085468048956,5.321554904499139&t=h&z=17

Nog even de juiste positie.
http://www.openstreetmap.org/#map=19/51.60180/5.32793

Zo te zien is Weikespad een highway=residential, ondanks de rode kleur en het fietspad achtige karakter, er liggen echter ook huizen aan dat Weikespad dus de bewoners moeten er met hun auto in en uit kunnen. Dus is het alleen een highway=cycleway met mofa=no (G13) vanaf hier naar het zuiden.

Voor Florijn lijkt me hetzelfde te gelden, ook hier garages bij de huizen. Wat dat rare bordje einde G13 betekent is me een raadsel.

Leuk, maar merkwaardig wijkje. Dit zijn de leuke uitzonderingen. Zelf zou ik nog op het noordelijke stuk bicycle=designated toevoegen, want het is volgens mij ingericht op fietsers met auto’s te gast. Eigenlijk meer een cyclestreet.
In Dordt komen ze nu ook zoals de Nassauweg langs de begraafplaats. http://www.openstreetmap.org/#map=19/51.79967/4.67369
Marius… als je nu dat gekreukelde bord “onverplicht fietspad” even weghaalt bij de Esschebaan en vooraan bij jou in de straat zet dan is het raadsel voor Ligfietser ook weer opgelost. :smiley:
http://goo.gl/maps/0sB19

Eggie

Misschien het paaltje vastmaken aan de weg/ het fietspad. Toegang regelen (foot=yes, bicycle=yes) voor routers die er iets mee doen.

Het trottoir is apart aangelegd: sidewalk:right=yes (en dus niet van die segregated=yes).

Done

Wil je alle adviezen even controleren.
geef aanbevelingen maar door dan komt het met onze wijk in orde.

Marius

“Toegang regelen (foot=yes, bicycle=yes)”: ik bedoelde eigenlijk, dat paaltje taggen, want highway=cycleway geeft al aan dat het bicycle=yes (of bicycle=designated) is.

Dan foot=yes op een fietspad: buiten Nederland (b.v. in Duitsland) is dat niet ongewoon vanwege het feit dat de regels daar anders zijn; zonder expliciete aanduiding (bord) mag je kennelijk niet op een fietspad lopen. Dus zij stellen dat als het wél mag, je het expliciet erbij moet zetten. Wij hebben gezegd dat we het niet overal apart gaan taggen, want je mag overal lopen, tenzij het expliciet is verboden. (Ik denk dat we daarover nog een keer hier van gedachten moeten wisselen, want ik ben bang dat routers er geen rekening houden met die landenafspraken.)

Nog een opmerking: ik begrijp niet waarom het Weikespad naar het noorden een bicycle=designated heeft (en op Mapnik wordt het dan als fietspad gerenderd). Tenzij er borden zijn, heeft het geen bijzondere status en ik zou zelf niets extra taggen (over fietsers). Dat de inrichting ons doet denken aan een ‘fietsstraat’ maakt het nog niet tot een fietsstraat.

Ha Frank,

bicycle=designated wordt niet gerenderd op mapnik als fietspad. Denk dat de rendering nog loopt. Wel zie je dan in ofm een dun rood lijntje aan weerszijde van een witte weg. In mapnik is de weg gewoon wit. … maar geen verwijzing naar fietsers is ook wat voor te zeggen.
Parallelle wegen bij mij in de buurt heb ik steeds zo getagd als ze een verbinding vormen tussen doorlopende fietsroutes en niet echt bedoeld zijn voor gemotoriseerd verkeer, behoudens bestemmingsverkeer.
Voorbeeld : http://www.openstreetmap.org/#map=19/51.78210/4.60555
Landbouwverkeer kan hier wel komen.

Eggie

Ja Eggie.

Aan het N-deel van het Weikespad liggen alleen wat landbouwpercelen en geen woonhuizen.
Ik laat het zo

Marius.

Mijn bezwaar is dat als het niet “designated” is voor fietsers, wij het in OSM niet als zodanig taggen.

Edit: Ter verduidelijking: als het niet “aangewezen” is aan de fietser (of te wel, het is geen fietspad of fietsstraat), is het hoogstens bicycle=yes, en dat hoeft weer niet omdat je overal mag fietsen als het niet verboden is (tenzij er is een verplicht fietspad ernaast, natuurlijk). M.i. is de inrichting alleen niet genoeg om het een ander status te geven dan “residential”.

ik vind het wel degelijk bicycle=designated, bij het verkeersbord ‘doodlopende weg’ staat een onderbord uitgezonderd fietsers, en bovenop ook nog een fietsroute: http://goo.gl/maps/ObXUK
Gegeven daarnaast de kleur en de aard van de weg (behalve fietsers zou alleen een plaatselijke boer er ook met zijn trekker gebruik van maken) en je zou dit gewoon als highway=cycleway mogen mappen, of anders highway=unclassified (er liggen idd geen woningen aan dus geen residential) met bicycle=designated.

Ligfietser.

Dit was blijkbaar ook het inzicht toen dit stuk verhard werd.
Zal ik Weikespad Noord weer terug wijzigingen in cycleway ?

En de Florijn ?
Tijdens de inrichting in 1997 werd ons verteld dat het een fietsstraat zou worden die Boxtel Oost voor fietsers met de Bosche weg zou verbinden.
Vandaar ook die rode tegels.
Er komen ook veel fietsers door die Vught den Bosch en de Gamma als bestemming hebben.
Ook het uitzicht op het Dommeldal trekt fietsers.
Het krioelt er van de vogels soms te veel ganzen.
In het midden zou nog een paaltje komen om autoverkeer te ontmoedigen maar dat hebben we toen als bewoners verworpen.
Doodlopend is het daarom ook niet.
Maar ja borden fietsstraat of auto’s te gast ontbreken.

Marius.

Het voordeel van cycleway is dat routers die paaltjes niet “herkennen” die weg niet kunnen gebruiken voor autoverkeer om in dat wijkje te komen via het pad. Maar ja dan heet dat misschien weer taggen voor de renderer? :confused:

Nadeel van cycleway: nu mag je met de motor of bromfiets over dat pad om in de wijk te komen (die kunnen gewoon langs de paaltjes), als het een cycleway is, zit die op slot voor dit verkeer.

Bord “doodlopend” geeft m.i. juist aan dat je met alle voertuigen de weg mag gebruiken tot aan die paaltjes. Er is niets bijzonders geregeld voor fietsers (alleen zij kunnen nog verder rijden, anderen niet, over die onverplichte fietspaden).
Ik heb vele wegen hier op de Betuwe opgenomen in fietsknooppuntroutes zonder bicycle=designated erop te zetten.
En de inrichting van de weg is zoals het is maar geeft niets aan over de status van de weg. (Eens dat het highway=unclassified is i.p.v. residential.)
Ik zou het dus niet voorzien van een bicycle=designated, maar ik ben de mapper ter plaatse niet, dus Marius zal doen wat hem goed dunkt.
Ik ben ook ongelukkig met highway=cycleway in dit geval omdat het de status van de weg niet goed weergeeft.

Vanuit agrarisch oogpunt:
Daar liggen op het eind perceels ingangen, de weg zal onder de categorie erftoegangswegen vallen.
Er staat geen woonwijk/huizen aan.
Lijkt mij dat dit highway=unclassified is.
Temeer omdat je daar van een bedrijventerrein af komt, wat niet highway=residential is.

Vanuit tweewielig oogpunt:
Aan het eind staan paaltjes, dit houd niet in dat alles er niet langs mag, ze hebben het fysiek moeilijk gemaakt om met bepaalde voertuigen te passeren.
Vandaar ook het bord “doodlopend”.
Rechtdoor is met bord “onverplicht fietspad” duidelijk aangegeven, wat mag en dus ook wat niet mag.
Aan het eind rechtsaf het paaltje op de Florijn, wat nu aan de weg vast zit “node”.
Daar missen nu de access tags op.
Zowel motor, brommer scooter paard mogen deze paaltjes passeren. =yes
Zo ook de bollard aan de Braspenning."

Vanuit fietsers oogpunt:
Het paaltje op het onverplicht fietspad.
staat ook nog geen bicycle=yes op. Zal dus niet routeren.

Bord “doodlopend”, staat vaak als informatieve aanwijzing/suggestie, vooraankondiging dat het verder dood loopt, maar niet voor fietsers. Dus op dat stuk weg geen extra tag voor fietser. Ik lees het vaak als met grote ( lees vierwielige vervoersmiddelen) niet doorgaand en wellicht slecht te keren (vrachtwagens). PAS OP met inrijden, tenzij je er echt moet wezen, wordt dus gauw gemeden.
Dus om moeilijke situatie aan te duiden en verkeersstroom te reguleren, af te dwingen. Plaatselijk verkeer maakt er wel gebruik van en vindt men dat er nog te veel langs rijdt, dan een paaltje, tweewielers kan dan nog, dat zijn ook niet de drukke verkeerstromen. En keren gaat wat makkelijker.

Zo kom ik wegen tegen, waar aan twee zijde bord “doodlopend” staat, in mijn ogen meer om vrachtverkeer te weren vanwege moeilijk rijsituaties.

Weikespad, ook hier staat “doodlopend” meer voor de vrachtwagens/auto, zodat ze niet de Florijn op gaan rijden. Paaltje.
Zo ook de kleuring van de weg, rood, suggestief, en het werkt, associatie met fietser, minder vier/tweewielig verkeer. Maar het mag wel.
Het is dus een suggestief gedegradeerde weg.

Het is niet strict noodzakelijk bicycle=yes op paaltjes te zetten, zie
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Tag:barrier%3Dbollard

Standaard wordt access=no, foot=yes en bicycle=yes geimpliceerd. 
Als deze waarden niet gelden, tag dan expliciet wie de barrière kunnen passeren

Dus het routeert wel voor fietsers en wandelaars

Okay, dank, een vraag, als wel op dat paaltje mofa=no wordt gezet, wordt foot bicycle dan nog geimpliceerd, is routerend.

Dat ligt er aan wat de router doet met die paaltjes. Als het de wiki volgt, kan een scooter er niet langs, immers access=no. Die tag met mofa=no voegt dan niets extra’s toe. Als een router standaard alleen motorcar=no op die paaltjes ziet, dan kan een scooter er ook niet meer door maar een fiets of voetganger nog steeds wel.

Iedereen bedankt voor het meedenken.
Om het zuiver te houden heb ik Weikespad Noord als normale weg aangegeven en de paaltjes geplaatst.
De Florijn als residential road met bicycle = designated.
Als je nl van Weikespad N of Z de florijn ingaat kom je het G13 bordje tegen.
Zit in google streetview onder de klimop, ondertussen is het weer zichtbaar.

Marius

…ahaa… dat is duidelijk! :open_mouth: http://goo.gl/maps/FuzA5 …maar dan is de Florijn een onverplicht fietspad! (mofa=no) Dan mag je niet eens met je auto of snor/bromfiets/auto bij de huizen komen. Er zou dan een bord moeten staan “met uitzondering van bestemmingsverkeer”
Denk dat het echt de Brabantse ontspannen oplossing is. Niet te moeilijk doen dus.

Wordt vervolgd denk ik zomaar. Ik ga voor highway=cycleway en dan de “uitzonderingen”=destination

Eggie

edit: Zoek hier het andere bordje fietspad. http://goo.gl/maps/xxk7i