G13 + bestemmingsverkeer

Hoe map ik dit?
https://goo.gl/maps/Tck2FsESmWeFV5UY9

highway=cycleway
access=destination
traffic_sign=NL:G13

Of

highway=unclassfied
access=destination
bicycle=yes
traffic_sign=NL:G13

Of?

Het is een fietspad, dus highway=cycleway, geen highway=unclassified. Daarnaast maakt access=destination het ook bestemmingsverkeer voor fietsers, wat niet klopt.

Ik zou dit gebruiken:
highway=cycleway
motor_vehicle=destination
traffic_sign=NL:G13

Ik heb het idee dat hier de bebording inderdaad niet klopt. Gezien de “weg” redelijk breed is en geen paaltje of andere barrière heeft, lijkt het me eigenlijk bedoeld als toegangsweg voor motorvoertuigen maar alleen voor bestemmingsverkeer. Behalve voor fietsers, die mogen wel doorfietsen. Waarom dat G13 bord er dan hangt snap ik ook niet.
De gemeente zal de uitzondering vanuit een andere hoek hebben benaderd en dus de weg een “fietspad” hebben gemaakt, maar het dus geen “fietspad” is voor bestemmingsverkeer. Beetje rare beredenering. Typisch Nederland dit.
Uiteindelijk komt het op hetzelfde neer.
Persoonlijk zou ik het dan toch als highway=unclassified en motor_vehicle=destination taggen, gezien dat de reguliere manier is om zo’n situatie te taggen. Er van uitgaande dat je er van de andere kant ook kan inrijden. Gebruik van cycleway is voor vele routing interpretaties reden om er met auto sowieso nooit over te navigeren, ook al tag je het als motor_vehicle=destination. Wat ook wel logisch is.

ik weet niet hoeveel mensen/Apps/programma’s OSM gebruiken voor routing naar locaties aan dit soort paden maar naar mijn idee is de bedoeling van G13 met uitzondering aan te geven dat dit in eerste instantie een fietspad is en als je het zo bekijkt is de bebording ook juist.

Ik vindt motor_vehicle=destination in dit geval al ruim, motor_vehicle=private zou naar mijn idee ook niet misstaan.

Als highway=unclassified vindt ik deze weg te smal, ~3,6 m is niet breed genoeg voor twee auto’s en het is niet éénrichtingsverkeer.

De bebording is natuurlijk niet juist, maar dat is niet ongewoon in Nederland. Feitelijk staat hier dat fietsers an voetgangers hier mogen (niet moeten) rijden en lopen, behalve als je als fietser of voetganger naar een aanliggend perceel moet.
Ander verkeer mag er sowieso niet en volgens het bord ook niet als je naar een aanliggend perceel wilt. Maar dat zal de ambtenaar niet bedoeld hebben. Er hadden natuurlijk een bord “verboden voor auto’s, motoren en brommers” moeten staan en dan m.u.v. gebruikers van aanliggende percelen.
Een soortgelijke discussie eens gehad met een verkeersambtenaar in Eijsden; die vond een verbodsbord zo onvriendelijk staan…

I rest my case.

Ik zou het als cycleway taggen met moped=no en motor_vehicle=destination. Wat een router dan met bromfietsen doet weet ik niet.

Nu wordt het een beetje semantisch, maar ik ben het niet met je eens.
Uit het RVV: “ingeval op een onderbord het woord “uitgezonderd” in combinatie met symbolen voorkomt: het verkeersbord geldt niet voor de aldus aangeduide weggebruikers of het aldus aangeduide verkeersgedrag.”*
Oftewel, gebruikers van de aanliggende percelen mogen de G13 negeren. Volgens mij is daar niks fout aan.
Spaart ook weer 2 verkeersborden uit (C12 en C13 allebei met onderbord vs. G13 met onderbord). Daarnaast is op een G13 een elektrische scooter toegestaan en bij C13 niet.

  • en als er geen symbolen op staan maar tekst? Ja ik weet het ook niet, komt vaak genoeg in het echt voor, maar is blijkbaar niet de bedoeling…

Of gewoon access=destination + bicycle=designated + foot = yes?
Access=* overschrijft weliswaar de defaults van highway=cycleway, maar bicycle=* overschrijft access weer.

Ik kan me in de redenering van Herrieman vinden. Het is dus een G13, met alle beperkingen die er bij horen, behalve als je een gebruiker van een aanliggend perceel bent. Voor die groep is het geen fietspad maar een unclassified(?). Dit klinkt mij als een conditional, maar daar voel ik weinig voor.
Een access=destination dekt m.i. de lading ook niet, omdat je daar weer uitzonderingen op moet maken die per default voor een G13 gelden (bicycle en foot).

Dit noteren we normaal bij een G13
highway=cycleway
mofa=no
moped=no
traffic_sign=NL:G13

Uit https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Access_restrictions#Netherlands volgt dat MV’s, moped’s, mofa’s en horses geen toegang hebben tot een G13 (hand_cart, carriage etc laat ik even buiten beschouwing). Dor het onderbord hebben deze nu toegang als ze een gebruiker van een aanliggend perceel zijn.

Zal ik er dan dit van maken?
highway=cycleway
horse=destination
mofa=destination
moped=destination
motor_vehicle=destination
traffic_sign=NL:G13

Moped valt eigenlijk ook onder motor_vehicle, maar omwille van de duidelijkheid toch maar genoemd.

Ik vind het prima!

Volgens mij is dit de makkelijkste oplossing die voor alle vervoerwijzen correct is:

highway=cycleway
vehicle=destination
horse=destination
bicycle=designated
traffic_sign=NL:G13

vehicle=destination heeft voor mij hetzelfde bezwaar als access=destination. Je verbiedt eerst fietsers op een fietspad en vervolgens laat je ze weer toe.
In principe is het correct, maar ik mag graag proberen het bord te volgen dat er staat. Dus de uitzonderingen toevoegen aan de bestaande regel.

Vind ik prima, je kan het vergelijken met voetgangerzones in binnensteden,
die getagd worden met highway=pedestrian, traffic:sign=NL:G07, bicycle=yes motor_vehicle=delivery o.i.d.

Allemaal bedankt voor de input. Weg is aangepast volgens voorstel:

highway=cycleway
horse=destination
mofa=destination
moped=destination
motor_vehicle=destination
traffic_sign=NL:G13

G13 staat niet in de lijst, waarbij de werkingssfeer mag worden uitgebreid:
Administratieve bepalingen BABW

Onderborden:

Hier is bewust G13 niet vernoemd. Als dit zo expliciet beschreven is, besloten/vastgesteld dat het mag, mocht het eerst niet.

Onderborden:

Uitvoering BABW

Gebruik van het woord “Uitgezonderd” is hiermee vastgesteld, dat het om een beperking gaat.

Niet de verruiming van de werkingssfeer.

Daarmee is de bordkeuze niet zo goed.

Locatie Spijkerweg,

“gebruikers”

Hierbij dacht ik nog aan:

Je zou kunnen kiezen voor *=agricultural", want de percelen zijn louter landbouw/agrarisch. Landbouwverkeer, voor vervoersvormen om een agrarische dienst te verrichten, controle, bewerken, oogsten, schouw, etc.
motor_vehicle=agricultural horse=agricultural.

Wellicht is dat daarom de keuze van de bewoording door de gemeente.

Gezien de omgeving een vertaling van “gebruikers van aanliggende percelen”
destination is een wijder begrip, zie ook gebruik bij “bestemmingsverkeer”, rechterlijke uitspraken. En zou in routering ook zo kunnen worden opgevat.
Aan het eind links, Zeepad, is ook een art. 461 regime.
https://www.mapillary.com/app/?pKey=184373270221066

Rechts zou hetzelfde regime hebben.
https://www.mapillary.com/app/?pKey=947716442721441

Hadden ze de term “Uitgezonderd landbouwverkeer” bij G13, gebruikt dan was de groep veel groter geweest, een doorgaande functie van alle landbouwverkeer was mogelijk geweest.
Wat dan met ze tagging nog steeds kan, *=agricultural"

We hebben dus *=destination nodig, eigenlijk zouden we de destination nog moeten beperken met een “gebruikers” groep.
Maar daar is geen tag combinatie voor.

net als
exploitatie van aanliggende percelen