Funktionell vägklass vs. unclassified/track

Jag hittar inte vad jag söker, därav min fråga.
Jag har för mig att jag sett en tabell för min fråga.

Jag vill klassa vägnätet i ett skogsområde på ett bra sätt.
Efter lite tjuvtittande på andra områden så tyckte jag att NVDB:s funktionella vägklass 9 motsvarade highway=track och funktionell vägklass 8 var highway=unclassified.

Men efter lite mappande så blir jag osäker. Hur ska man tänka? Någon har ju ändå rapporterat in vägklass till NVDB men jag kan tycka att de upplevs som ganska lika (8 och 9) i många fall.

Det går inte göra någon rak översättning av 8,9-klasserna i NVDB. Dessutom stämmer de inte alltid så väl överens med vad de är tänkta att vara ens i NVDB då de rapporteras in av enskilda vägägare som kanske inte är riktigt lika noggranna som Trafikverket är på stora vägar. Man kan ibland se ett mönster att nybyggda skogsbilvägar, även om det bara är en liten obetydlig snutt till ett kalhygge, får 8 och äldre har 9. Kortfattat: gör bedömningen utifrån vanlig OSM-tradition, bry dig inte om funktionell vägklass i detta fall.

I skogsbilvägsnätet är grunden “track”, som i Sveriges OSM-tradition innefattar “mindre viktig skogsbilväg”, alltså fullvärdiga grusvägar och inte bara traktorspår. Vägar som inte leder nånstans, utan bara till en vändplan är track, för den är mindre viktig i fråga om anslutning i vägnätet. Vägar som binder samman större vägar kan vara unclassified, om de inte är alldeles usla eller har hinder typ bommar som alltid är stängda (bommar som bara är stängda när vägen är trasig och liknande behöver inte vara ett hinder för att göra vägen unclassified).

Unclassified ska vara “viktigare” än track. Kvalitén är inte en faktor, track-grusvägar kan vara riktigt fina, lika fina som unclassified-vägar. Unclassified-vägar bör dock inte vara hur dåliga som helst för då kan man utgå från att de inte är viktiga. Är vägen grönsträngad på flygfotot är unclassified troligtvis inte lämpligt. Men en superfin nybyggd grusväg till ett kalhygge är inte mer viktig bara för att den är fin, så den ska vara track.

Vägar som leder in i byar är lämpligtvis unclassified, för de leder ju nånstans, och enskilda uppfarter till bostadshus blir highway=service. Står husen riktigtgt tätt som i en stad kan en slinga bli residential, men det är ganska sällsynt ute i landsbygdsbyar.

Det är en bedömningsfråga, och vissa gränsdragningar kan vara svåra så det kan hända att en annan kartläggare gör ett annat beslut i något fall, men det är ingen fara. Det viktiga är att man har god intention och gör så gott man kan.

(Det är lite glest mellan svaren på det här forumet, om du har facebook kan jag rekommendera gruppen osmsweden som komplement det är lite mer aktivitet där)