Foutcontrole met Osmose

Ben bezig diverse onvolkomenheden op te lossen, die met de controle middels Osmose naar boven komen.
Loop echter tegen enkele punten aan:

 1. dubbele huisnummers
  Winkels in de buurt heb ik een aparte node gegeven met gedetailleerde informatie inclusief huisnummer. Dat laatste staat ook al op een node dat vanuit BAG is geïmporteerd. In sommige gevallen staat de BAG-node daarbij in een ander pand dan waar de winkel zich fysiek bevindt. Het gaat steeds om panden met winkels op de begane grond en appartementen erboven.
  In deze gevallen de BAG-node maar verwijderen?

 2. naamgeving
  Osmose protesteert wanneer in namen speciale tekens voorkomen zoals een plus (+) of slash (/), terwijl deze wel in de officiële namen van de objecten staan. Kan proberen de naam tussen aanhalingstekens te zetten, of dat helpt.

 3. landbouwgrond
  Veel percelen zijn voorzien van landuse=farm, hetgeen vervangen zou moeten worden door landuse=farmland. Ik kan natuurlijk e.e.a. handmatig wijzigen, maar is zoiets niet bij uitstek iets voor een ‘mechanical edit’?

Advies welkom.

HenkL praat eens met its so funny of Marc. Die hebben al van die scripts gedraaid, maar er zitten wel wat bijzondere voorwaarden in, overleg met de technische OSM ondersteuners. Lees ook even het draadje Tagging winkelketens daar staan ook enige wetenswaardigheden in.

Het samenvoegen van nodes welke hetzelfde adres hebben, is een mogelijkheid die ik zou doen.
Als de BAG adresnode verkeerd is gepositioneerd, hou dan de locatie aan waar het werkelijk hoort te staan.
(Ook BAG verwerkers bij de gemeente kunnen zich vergissen)

In deze gevallen heeft de BAG medewerker van de gemeente vermoedelijk een bepaalde wijze van plaatsing toegepast.
Persoonlijk zet ik de adresnodes van de winkels vooraan de panden (waar de ingang zich bevindt)
En de (meestal apartementen) zet ik in een rij erachter.
De BAG-nodes van de winkels voorzie ik dan van extra de informatie of voeg de BAG node samen met de al bestaande.

Heb even gekeken in Groningen, en zie daar inderdaad duizenden 3dshape imports staan met landuse=farm.
Hieronder een klein stukkie:

Maar op andere plaatsen (noordoost polder bv.) is alles wel correct als farmland uit die 3dshape import gekomen. Ik geloof dat @fsteggink destijds met die import is bezig geweest, misschien kan hij nog verklaren waarom het de ene keer wel, de andere keer niet goed is gegaan.

Omwille van de juistheid van de tagging, zou ik inderdaad voorstellen omdat middels een mechanical edit te doen. Handmatig is onbegonnen werk.

landuse=farm was op het moment van import nog een geldige tag, schijnt vervangen te zijn door farmland, maar dat wil niet zeggen dat dit ongeldig of fout is? http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:landuse%3Dfarm

Landbouwgrond:

De Noordoostpolder en de gemeentes in oostelijk en zuidelijk Flevoland heb ik een tijd geleden gedaan. Dus Flevoland is gedaan.
ook naar aanleiding van een controle site.
Hiervoor ging ik per Gemeente aan het werk. Om overzicht te houden en mogelijk fouten te bekijken visueel.
Of aan de stukken andere key value hangen.

van overpass gemeente invullen naar Josm, http://overpass-turbo.eu/s/cRH

Vertaald naar nederlandse begrippen is een farm of farmyard wat wij een boerderij noemen. Dwz een stuk grond met daarop gebouwen/stallen en een woonhuis, naast werktuigen voor het uitoefenen van het boerenbedrijf.
Dat uitoefenen vindt dan plaats op boerenland of akkers (farmland).
Ik citeer uit de wiki:

“Use the tag landuse=farmyard instead to tag an area of land with farm buildings like farmhouses, dwellings, farmsteads, sheds, stables, barns, equipment sheds, feed bunkers, etc. plus the open space in between them and the shrubbery/trees around them.”

Als je kijkt naar het plaatje hierboven in mijn post, dan zijn dat allemaal stukken grond zonder gebouwen erop. Het zijn akkers.
Als wij dus in nederland voor precies hetzelfde stuk grond en grondgebruik de ene keer (groningen) landuse=farm, en de andere keer (noordoostpolder) landuse=farmland gebruiken, dan klopt er iets niet en is het logisch om dat probleem op te lossen.

Ik weet het, er zijn in OSM nog tientallen andere objecten die verschillend worden benoemd (highway=residential vs. highway=living_street vs. highway=unclassified, heel Tilburg ligt vol met verkeerd getagde straten), maar als we iets recht kunnen trekken of op zijn minst eenvormig kunnen benoemen, dan ben ik daar een voorstander van.

Dit dus. Als je de wikipagina’s van landuse=farmland en landuse=farm bekijkt, zie je dat hetzelfde plaatje nog wordt gebruikt! De tagging is wel verschillend.

Voor de een is de boerderij het gebouw(en) voor de ander is het geheel inclusief “aansluitende akkers”. Dit ligt in Nederland ook niet vast, wat precies wordt bedoeld . Kom naar de boederij. Hierbij zegt men eigenlijk kom naar de thuislocatie, ingang veelal alleen bij de gebouwen. Land van huis, heeft meestal een aparte eigen naam (thuisslang, wat je tegen je vrouw zegt), soms met verwijzing naar de straat. Is meestal alleen farmland

Ik ben op de boerderij, dan ook lekker op het land aan het werk.

Zo wordt bij farm ook van het geheel gesproken, kom naar de farm.

Ga je dit verdelen bij landuse, naar gebruik kom je uit op de splitsing.

Dank voor de reacties.
De huisnummers, daar kom ik nu verder wel uit. Speciale tekens in een naam handhaaf ik (na controle), ook al vindt Osmose het niet leuk.
Omzetten van farm naar farmland wat mij betreft vooralsnog PM.

Maar er zijn heel veel boeren die ook nog akkers hebben die “niet aansluitend zijn”. Ik ken in spanje boeren die 5 kippen, 2 geiten en 1 koe op een klein erfje naast hun woonhuis hebben staan (waar ze ook nog 4 olijfbomen en een perceeltje bonen hebben), dat tag ik als landuse=farmyard (vroeger: landuse=farm). Maar diezelfde boer heeft 100 kilometer verder een akker zo groot als de provincie Utrecht. Daar zet ik dus landuse=farmland neer.

Voor mij blijft het duidelijk: waar de boer zijn activiteiten uitvoert (“op het land”), dat is landuse=farmland. En als een boer aan de rand van een 10.000 hectare groot akkerland woont (en daar ook nog prei verbouwt voor eigen gebruik, én 3 geiten heeft), dan nog tag ik dat als landuse=farmland. En ik teken zijn huisje op de kaart als building=house (als dat er al niet via de BAG is neergezet).

Mechanical edit zou mooi zijn. Maar wanneer je wat ongeduldiger bent kun je onderstaande werkwijze volgen.
In Zeeland heb ik in stappen (om een beetje overzicht te houden) de volgende procedure uitgevoerd:

 1. Met http://overpass-turbo.eu/ in de assistent bijvoorbeeld de query landuse=farm in Flevoland uitvoeren.
  Of anders op het gebied wat je op dat moment in beeld hebt, landuse=farm

 2. De resultaten (ja, die zijn er voor Flevoland) exporteren naar de openstaande JOSM. (laten repareren)

 3. Vervolgens in JOSM search (ctrl+F) op farm doen (daarmee worden de vlakken en niet de knooppunten geselecteerd), en in het rechtervak de tag landuse van farm veranderen naar farmland.

 4. Het resultaat uploaden

Wat ik met deze verwerking gemerkt heb dat kleine rechthoekige percelen nogal eens precies op gebouwen lagen. Dan moet je daar nog een correctie van de gegevens doen. En vervolgens zou je de boerenerven (al dan niet met kippen, geiten, schorseneren en prei) nog kunnen markeren met landuse=farmyard, en/of leisure=garden.

@Lambertus en misschien ook @Ligfietser: Kan de typfile van de Garmin-kaart dan zodanig aangepast worden, dat ‘farmland’ ook gerenderd wordt? Op dit moment wordt alleen ‘farm’ getoond.
Dank.

Farmland ontbreekt idd in de styles, zal het aanpassen ( typ file is alleen voor de opmaak). Op de OFM wordt het al langer gerenderd, behalve in de light versie, daar worden diverse landuses bewust weggelaten om het ‘licht’ te houden.

Ligfietser,
Eh, op welke termijn denk je dat je daar tijd voor hebt?

Gisteren al gedaan, is ook al aangepast bij mkgmap zodat het ook op Lambertus kaarten te zien zal zijn in een volgende update.