Fortau, som egen way eller tag på tilhørende veg?

Heisann

Etter å ha holdt på litt med OSM, der eg i starten var ivrig med å teikne opp fortau i nabolaget, har eg lært at fortau kan legges til med tagen sidewalk=*.

På wikien https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:sidewalk heiter det at fortau som er i direkte kontakt med eksisterande veg bør legges til som tag på vegen.
Dette gjer meir meining for meg no, enn då eg syntes det var hysterisk gøy å teikne fleire paralelle linjer langs samme gate.

Har vi nokon foretrekt måte å gjere det på i Noreg?

(Blir fortau som ligger som tag teikna opp i kartet på nokon måte?
Kva med ruteberekning for fottrafikk?)

Beklager hvis det blei veldig vidt spørsmål.

Begge deler er mulig og tillatt. Fordelen med å tagge fortau på veien er at det blir færre linjer i OSM. Ulempen er at taggingen blir komplisert (med :right og :left) dersom det ikke er samme fortau på høyre og venstre side av veien.

Jeg er vant til at fortauet helst tagges som egen linje dersom fortauet er adskilt fra resten av veien med f.eks. plen, grøft, steinblokker, gjerde e.l. Ofte er fortauet da egentlig en gang- og sykkelvei (avhenger av skiltingen). Selv tegner jeg bare inn slike, og ikke vanlige fortau inntil veien.

Det finnes mange forskjellige programmer for ruting, og jeg har ikke testet systematisk. Der jeg har sjekket ser rute-programmene for fotgjengere ut til å prioritere veier som er tagget for gående der slikt finnes. For eksempel ser jeg at footway gjerne prioriteres for gående fremfor f.eks. unclassified som ligger rett ved siden av. Men om det ikke er tagget for slikt vil en vanlig highway brukes i rutingen (om det ikke er en motorvei da).