Forslag til tagging av tungtrafikkfelt

Statens vegvesen skal skilte om kollektivfeltene til tungtraikkfelt i E6 nord og sør. Se Tungtrafikkfelt på europaveiene inn mot Oslo | Statens vegvesen

I følge definisjon om skilt 506 (tungtrafikkfelt) fra Lovdata:

Kjørefelt for motorvogn med tillatt totalvekt høyere enn angitt. Feltet kan også brukes av uniformert utrykningskjøretøy. Skiltet angir at kjørefelt for tungtrafikk begynner. Skiltet gjelder fram til skilt 507 «Slutt på tungtrafikkfelt» eller til første vegkryss. Skiltet oppheves også av vegvisingsskilt som angir annen bruk av feltet.

Siden dette gjelder som generelt motorvogn som er over angitt tillatt totalvekt (ikke aktuell vekt), ikke bare lastebiler. Det vil si at f.eks. busser over angitt tillatt totalvekt kan kjøre der også.

Her er forslag til taggingen av feltet:

Alt. 1
Eksempel: hvis det er 3 felt med tungtrafikkfelt på høyre felt med 3,5 t på skiltet:
motor_vehicle:lanes=||no
+
motor_vehicle:lanes:conditional=||yes @ weightrating>3,5

Alt. 2
Eksempel: hvis det er 3 felt med tungtrafikkfelt på høyre felt med 3,5 t på skiltet:
motor_vehicle:lanes:conditional=||no @ weightrating<3,5

Alt. 3
Eksempel: hvis det er 3 felt med tungtrafikkfelt på høyre felt.

Om det står 3,5 t på skiltet (fordi hgv-taggen antar godskjøretøy over 3,5 t tillatt totalvekt):
hgv:lanes=||designated
+
bus:lanes=||yes
+
motor_vehicle:lanes||no

Om skiltet står annet enn 3,5 t:

(eksempel hvis det står 7,5 t)
hgv:lanes:conditional=||designated @ weightrating>7,5
+
bus:lanes=||yes
+
motor_vehicle:lanes||no

Hva synes dere om forslaget til taggingen av tungtrafikkfelt?

(Redigering: lagt til ny alternativ)

Kanskje se det an litt først. Har inntrykk av at SV vil eksperimentere med ulike løsninger i månedene fremover. Folk vil ikke finne seg i at veiene bare er fremkommelige rundt lunchtider og på natten …

Men ellers bare hgv:lanes=||designated (uansett vekt) i tillegg til psv:lanes=||designated + motor_vehicle:lanes=||no som er der i dag. Holde det enkelt.

2 Likes