foot=yes/no

Wanneer is het zinvol de tags foot=yes of foot=no te gebruiken?
In Nederland geldt volgens mij dat alleen bij snelwegen en autowegen (motorway of trunk) automatisch geldt foot=no; en anders foot=yes. Tenzij verkeersborden ter plekke anders aangeven.

Gebruik van de tag foot=yes is dus overbodig bij de meeste wegen en zeker bij highway=footway (zoals helaas nogal eens gebeurt).

Maar hoe te taggen bij bv. een fietspad met sidewalk=right? Voor het fietspad zelf geldt hier foot=no, voor de sidewalk natuurlijk foot=yes. Maar de sidewalk wordt tegelijk met het fietspad gemarkeerd, niet afzonderlijk.

Dan heb je zelf het antwoord al gegeven. Slechts indien uit de default logica van de tagging tezamen met de Nederlandse verkeersregels er iets verkeerds uit zou komen dien je foot=yes/no te gebruiken. Anders is het een voorbeeld van needless tagging.

En om eerlijk te zijn: ik kan me zo snel geen voorbeeld inbeelden.
Heel misschien een mountainbikepad waar expliciet voetgangers, middels bebording, verboden zijn?

sidewalk=right betekend ‘je mag hier lopen en er is zelfs een speciale voorziening(stoep) voor aanwezig’ foot=yes is daarmee dus overbodig.

foot=yes wordt veel gebruikt bij tracks, bospaden, service roads e.d. die afgesloten zijn bijv. met een C01 verkeersbord in combinatie met access=no. Er zijn talloze voorbeelden waar foot=no geldt op tertiaire, secundaire en primaire wegen, dus niet alleen snelwegen. Als er een fiets/voetpad naast z’n weg ligt gebruik dan foot=use_sidepath, bij een C16 verkeersbord gebruik je foot=no

Een voorbeeld van een overbodige tag die de verkeersveiligheid kan bevorderen: op de overgang van een kleine weg naar een fietspad, staat vaak een rood wit paaltje. Dat ding zie je vaak op het laatste moment en er fietst wel eens iemand tegen aan. Zo’n paaltje map je als barrier=bollard. De tags foot=yes en bicycle=yes zijn overbodig omdat dit al wordt geïmpliceerd door de tag barrier=bollard. Maar als je de tags foot=yes en bicycle=yes toch meegeeft en je plaatst ze op de ‘unclassified road’, dan wordt de weg roodomrand op de OFM. Indien je 50 meter voor het paaltje een node op de ‘unclassified road’ plaatst, dan is de weg 50 meter rood omrand. Iemand die regelmatig op de kaart kijkt, wordt zo gewaarschuwd voor het paaltje.

Dit wordt inderdaad veel gebruikt, maar de tag vehicle=no is een betere oplossing voor deze situatie.

Zodat mensen met een rolstoel of rollator er niet kunnen lopen :slight_smile:

Behalve als er ook gefietst mag worden.

Dank voor de reacties. Zal her en der wat overbodige tags verwijderen (met controle natuurlijk).

Juist bij een C01 behoort geen foot=yes daar dit een geslotenverklaring voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers betekent.

En als je dan toch bezig bent.
Bollard.
Controleer gelijk, hoe het met de andere 1 sporige vervoersmiddelen zit. Wordt vaak vergeten, vanwege de default toepassing.

C1, vehicle=no, maar dan ook horse=no

foot=yes, is vaak foot=permissive (bordje bepalend)

use_sidepath, dan alleen als de sidepath aansluitend ingetekend is, anders routeert het niet goed.

Als er iemand een way met traffic_sign=NL:C01 tagt, moet je nog steeds de juiste access tags toevoegen op OSM. Met traffic_sign alleen ben je er nog niet. Als je access=no gebruikt moet je ook foot=yes daar aan toevoegen. Gebruik je Vehicle=no dan hoeft foot=yes niet, hangt een beetje van de onderborden af,bv bestemmingsverkeer of fietsen wel/niet toegang.

Daarom behoort imho bij C01 ook niet access=no maar vehicle=no.

Ik zie access=no veel meer als een absoluut verbod voor alles wat niet over de muur vliegen kan zoals in het geval van militaire terreinen (waarvan de militairen, mits van de juiste kleur natuurlijk weer uitgezonderd zijn, maar daar is OSM niet voor).

Wat is de voorkeursstijl: alles verbieden en dan alle wel toegstanen impliciet met ‘yes’ taggen of alles toestaan en de niet toegestane met ‘no’ taggen?
access=no AND foot=yes of vehicle=no en afhankelijk van de onderborden iets als vehicle=destination, agricultural etc.

Maar ik kan het mis hebben…

Dat heb je ook :smiley:

CO1: Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.

http://www.verkeersbordenoverzicht.nl/

De toegang is dus niet alleen voor voertuigen verboden.

In geval van C01 zonder onderborden mag je het dus taggen als access=no + foot=yes of vehicle=no + horse=no

Dus geleiders van koeien, varkens en schapen mogen er wel komen :smiley:

Er staat ook dat het verboden is voor geleiders van vee.

Dus in geval van vehicle=no, naast horse ook cow, sheep en pig=no? :wink:

Vee:

De belangrijkste diersoorten die tot vee gerekend worden zijn rund (zie ook rundveerassen), varken, schaap (zie ook schapenrassen) en geit. Daarnaast zijn er verschillende soorten pluimvee zoals kip, kalkoen, parelhoen, gans en eend. Soms rekent men de ezel tot vee, en ook wel het paard en verschillende pelsdieren. In toenemende mate houdt men in Europese regionen andere, soms meer exotische dieren als vee, zoals struisvogel, emoe, hert en kangoeroe. Ook het houden en kweken van vis (visteelt) rekent men tot veeteelt.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vee

Access=no; foot=yes lijkt me dus aanzienlijk handiger :smiley:

Dat lijkt me geen goed idee, daarmee gaat eerder informatie verloren dan dat de database erop vooruit gaat.
Zie de nadere toelichting in https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=60131

Daar waar foot=yes staat zou het ook heel goed iets anders kunnen zijn, zelfs op een footway (zoals permissive op een footway of no op een fietspad met naastgelegen voetpad)

Als yes expliciet getagd is, dan is het ook echt bekeken.
Als je alles verwijdert wat overeenkomt met de default, dan weet je niet of het onbekend is of dat het bewust is weggelaten.

Foot=yes is alleen echt overbodig als dat al dwingend volgt uit de andere tags (bijvoorbeeld: access=yes).
Veel nuttiger dan weghalen van foot=yes is volgens mij het bekijken van paths waar niets staat over access.

Daar wordt default aangenomen dat die toegankelijk zijn voor allerlei soorten vervoerswijzen, maar in de praktijk kunnen dat ook paden zijn die alleen zijn ingetekend vanaf een luchtfoto terwijl er in het veld hekken staan waardoor je er niet op kan en ook niet op mag komen.

In mijn buurt heb ik daar veel last van (vaak stukgelopen op hek) en heb toevallig gister een mapper die veel paths neerzet zonder nadere info gevraagd hier meer informatie over te geven (access=unknown is ook al informatie, dan weet je tenminste dat het nog nader bekeken moet …)
http://resultmaps.neis-one.org/osm-discussion-comments?uid=978786

Hm, default mogen we van getekende highways uitgaan van access=yes voor die categorieën waarvoor dat geldt en no voor die waarvoor dat niet geldt. Zie ook en juist: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Access-Restrictions#The_Netherlands

Dus op een path niet foot, bicycle etc. = yes en op een motorway niet foot, bicycle = no tenzij bebording anders bepaalt.

Als we de defualt tags op alle highways gaan expliceren, dat is imho databasevervuiling. Alleen de non-defaultsituatie dient gemapt te worden of als er dingen niet ‘regelmatig’ zijn, bijvoorbeeld oneway=no op een fietspad aan een zijde van de weg, waar aan de andere zijde van de weg ook een fietspad ligt, maar dit meer om andere mappers te waarschuwen (zou ook met een note kunnen).