Fochteloërveen afgegraven?

Een deel van het Fochteloërveen leek vanochtend te zijn afgegraven en verscheen als een wit vlak op de kaart.
Hopelijk heb ik alle fouten kunnen opsporen en repareren.

De editor iD en een onervaren mapper lijken de oorzaak van de fouten:
Een tweetal outers die zichzelf kruisen dan wel deels op zichzelf gekleefd waren. En een tweetal outers die op de inners gekleefd waren, konden verwijderd worden.

Even afwachten of alles nu weer in orde is.

2 Likes

Alles rendert weer :+1:

Misschien een idee om de multipolygoon met 107 leden (die sinds de import al zo is) op te knippen in werkbaardere segmenten?
De meerdere sloten zorgen al voor een compartimentering van het Fochteloërveen.

Dat dacht ik ook bij mijn eerste poging tot reparartie, maar dat ging geweldig fout.
Dan moet ik diepgaand gaan analyseren hoe die outer loopt, welke andere lijnen er op gekleefd liggen, etc, etc.
Daarom laat ik zulke ingewikkelde gebieden liever zo veel mogelijk met rust.
Als iemand anders een poging wil wagen, ga dan rustig je gang.

Ik ga eens kijken. Na een paar volledig vervlochten polders kan ik wel een uitdaging gebruiken.
Leunstoel, want het is iets te ver om er zelf even heen te gaan.

Gelijk een vraag: Fochteloërveen is een protected area mulipolygoon, samengesteld uit admin boundary’s plus 1 ongetagde way. Dat is op zich toch geen probleem?

Dit is inderdaad geen probleem.
Wat mij alleen wel opvalt is dat deze protected area op wel erg veel plekken vast is geplakt aan de landuses en naturals. Dus een controle in hoeverre deze MP nog overeenkomt met de natura2000 kan geen kwaad.

Hebben we daar een bron voor? Een gpx-track, anders een bron die ik in JOSM kan laden als achtergrondkaart?

https://www.pdok.nl/geo-services/-/article/natura-2000

2 Likes

Dank! Dat wijkt inderdaad op delen behoorlijk af. En het zijn nogal grofkluitige polygonen, terwijl hij in OSM op grote stukken precies langs een weg, water of landuse/natural gelegd is. Kan zijn dat daar een reden voor is, bijvoorbeeld dat het gebied met bordjes en barrieres aangegeven is zodat je inderdaad precies de rand en de ingangen kan zien. Of dat er een preciezere uitwerkingskaart is.
Maar de geschiedenis toont een toevoeging op basis van de PDOK gegevens (die bron had ik dus op die manier al kunnen weten…)

Dus ik ga het losmaken, en de huidige contouren als vrij grove losse overliggende polygoon houden. Wel hier en daar een beetje fatsoenlijk door een grenssloot laten lopen, niet midden op de weg leggen en zo.

PS. Ff dimmen: Sommige stukken zijn behoorlijk precies langs de BGT contouren. Ik teken ze daar net aan de binnenkant van de Natura2000 contour, anders heb je er nog steeds last van bij het aanpassen van landcover, naturals, landuse en wegen.

PS.2 Omtrek gedaan, was best veel werk. Begonnen aan de MPen. Dat gaat wel, ook langzaam en ik blijf geregeld met de oude outers zitten. Sommige delen zou ik sneller en beter kunnen afhandelen door ze gewoon opnieuw in te tekenen, maar… ik heb vaak geen zekerheid over wat er precies is: wetland, gras, riet, ondiep/intermittent water, hei… Ik vermoed, nee weet zeker, dat er heel veel anders is dan wat er nu in OSM staat, maar zonder survey heb ik geen andere keus dan te behouden wat er nu staat. Maar het wordt wel makkelijker aan te passen als die monsterMPen weg zijn.

1 Like

Volgende kwestie: ik heb een stapeltje woeste veelhoeken met de volgende tags:
area=yes
name=Norgerpetgaten
source=AND
toponym=forest

Dat is toch niks?
Het lijken allemaal afgeknipte stukken van een groter gebied.

Er is er 1 die ook op de OSM Carto kaart terug te vinden is, met de tags:
name=Norgerpetgaten
natural=heath
source=3dShapes
type=multipolygon

Dus ik wou alleen die laatste maar houden en de rest weggooien, okee?

Ik ben 2 keer in het verleden in dit gebied geweest. Ik kan bevestigen dat het grootste deel van Fochteloërveen veen is. bijna alle grote open gebieden zijn veen. De heide is grotendeels incorrect, dat is hoe het hele gebied geimporteerd was, en dit is nooit aangepast. Waarschijnlijk vanwege de grote en complexiteit van het gebied.

Heb tijdens 1 van mijn bezoeken deze foto genomen


Groen: Veen
Geel: (natte) weilanden
Roze: Heide
Licht groen: Bos

Goed om te weten, maar helaas te weinig specifiek om te kunnen mappen. Veen is geen landuse of landcover dus wat groeit daar dan? Ik zie denk ik ook struikenbegroeiing op de natte weiden, of is dat zegge? En er zijn ook droge stukken en beloopbare dijkjes; en wat er geen heide (meer) is, wat is dat dan wel? Waar liggen de grenzen van de waterpartijen, en wat doe ik met water wat er (vermoedelijk wegens droogte) volgens de bronnen wel, maar volgens de luchtfoto’s en satellietbeelden niet is? Bos: is helemaal opgehakt in kleine stukjes, soms staat er een bladsoort bij, soms niet, en dat lijkt vaak maar half te kloppen.

Misschien heeft SBB wel een hele gedetailleerde kaart. Of misschien zijn er goede obliekbeelden van?

PS Ik zie dat ik e wel erg laat kennen als zo’n poldergast die er niks van weet! Hier in de buurt hebben we het wel oer veen, maar dat is dan afgegraven veen, waar inmiddels heel wat anders van gemaakt is. Veen is dus natural=wetland, wetland=fen, daar valt het hele gebied dan onder. Daarbinnen kan je dan vooral echt water hebben. Maar ik heb ook wel wat stukjes met bomen / gras/struiken gezien, al dan niet aangelegd, en die dijkjes die nu meestal als gras zijn aangeduid. Op grote delen meen ik toch nog wel een weideland / akkerland struktuur te herkennen (BGT geeft soms sloten midden door het water…) dus het maakt een aangelegde indruk.

Natuurbeheerplan 2023 kaart Beheertype, Provincie Fryslân.

2022

Heb geen antwoord op alle vragen, maar ik kan nog wel wat extra info geven.

Dit gebied is een hoogveen moeras met allerlij veen planten aanwezig, zoals veenmos en veenpluis. Kan getagged worden als wetland=bog lijkt mij.
wetland=bog. .

Het groenere gebied aan de zuidwest kant dient als waterbuffer voor het hoogveen gebied, om het water niveau daar hoger en constanter te houden. Deze gebieden zullen dus aardig wat fluctueren in water niveau over het jaar. Een deel zal dus intermittend zijn.

De hogere dijken in veengebieden zijn normaal gesproken gemaakt van gewoon zand, dus hier groeit meestal of gras of heide. Denk dat de kaart gewoon dit detail niet laat zien.

Het bos in het noorden van het gebied is een mix van voornamelijk heide en kapbos volgends mij. Waarschijnlijk is dit gebied net zo out-of-date als de rest van het gebied, en is ondertussen al aardig wat gekapt en herplant.

Overigens is volgens mij de access situatie ook niet in orde. He hele gebied ten oosten van de voormalige gevangenis Veenhuizen is naar mijn weten niet toegankelijk. Een aantal van deze paden heb ik toen zelf kunnen bevestigen, maar het pad door de “waterleiding door het kolonieveld” zou ik niet weten, denk echter van niet.

PS: Dit hele gebied is een beetje overwelmend out-of-date. Wou zelf hier al een keer aan beginnen in het verleden, maar alle nodige veranderingen waren te veel voor mij. Plus de groote van het gebied maakt het lastig om in 1 keer alles te zien.

Ik kan het verschil met wetland=fen niet beoordelen… mij lijkt de watervoorziening een mengeling van neerslag en andere waterbronnen.

Fen voor laagveen, Bog voor hoogveen. En dit gebied is een hoogveen gebied. Één van de laatste grote actieve hoogveen gebieden van west europa zelfs.

Waar haal je ze toch altijd weer zo snel vandaan!
De kreten op die kaart, hoe zou je die in OSM-speak vertalen?
Ik weet bv niet of Ruigteveld nou een naam is of een begroeiingstype, en indien begroeiing, hoe kan het dan ook op een stuk water staan?

Uit de grootste Wetenschap, weten waar het staat.

Zo heb ik een Qgis file, van een eerdere vergelijking. (Plaatsing naam labels is een kunst apart, en kan voor verwarring zorgen)
Nu met actueel luchtfoto.
De Provincie categoriseert, tekent in, o.a. voor het natuursubsidiebeleid, SNL subisidie.


Ruigteveld is een beheertype N12.06 Ruigteveld
De kreten, die vertaalslag kunnen we maken, kijken, wat matched met OSM tags.

Aha, en dat komt overeen met die verklaring van waar het water vandaan komt: grondwater/oppervaktewater voor laagveen, en vastgehouden neerslag voor hoogveen dat niet bij het grondwater kan. Net een filmpje gekeken waarin uitgelegd wordt hoe ze met dammen en damwanden het water proberen vast te houden, zodat het hoogveen zich kan herstellen. Het lijkt te lukken!

Tja, dan moet overal waar nu fen en heath staat, bog komen. Ik zal beginnen, op basis van de natuurbeheer van Allroads, maar ik weet niet of ik het helemaal goedkrijg. In ieder geval beter dan het nu is, denk ik.

Het Drentse deel is trouwens groter, maar daar zal ook wel een kaart van zijn, dat is voor later.

Het beheertype Ruigteveld omvat grootschalige droge ruigten met plaatselijk struweel .

Op de kaartjes zie ik wel ruigte, maar dan half ondergelopen, en in het water steken weer plukjes en eilandjes gewas omhoog. Ik neem aan als gevolg van wisselende waterstanden. Dan is het toch niet droog?

Droge ruigte zou ik denk ik als natural=scrub vertalen, als zijn het vooral kruidgewassen en grassorten lijkt mij.

Maar intermitterend onderlopende “droge” ruigte, niet met een duidelijke waterlijn van de plassen gescheiden… wet_meadow? Of gewoon alleen maar wetland, ook al zou het “droog” moeten zijn? Anders moet ik domweg een waterlijn kiezen en doen alsof het aan de ene kant alleen water is en aan de andere kant aleen scrub.

PS1. Ik heb nu droog ruigland als scrub gemapt, zichtbaar water als water, en daartussenin wetland zonder kategorie.

PS2. Ik zie wel behoorlijke verschillen tussen het beheerplan en de luchtbeelden, ik denk dat het nog wel een paar jaar duurt voordat de werkelijkheid zich aan de plannen heeft aangepast.