Flyttet hav-relasjonene ut i havet

Jeg har flyttet hav-relasjonene rundt den norske kysten ut i havet, nærmere bestemt utenfor den norske grunnlinjen, dvs. utenfor øyene. Det gjelder Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerak.

Barentshavet er en russisk relasjon der flere tusen (norske) natural=coastline var brukt som avgrensning, men sjøen ved kystlinjen har jo helt andre navn, f.eks. Varangerfjorden. Skagerak hadde kystlinje fra mange øyer inkludert, men også der brukes andre navn på sjøen i skjærgården.

Den nøyaktige avgrensningen kan gjerne justeres. Poenget var bare å få havene bort fra kystlinjen og fra større og mindre sjøområder nær kysten som har andre navn.

Om det skulle bli protester på dette fra russere og svensker så er denne tråden egnet til å få sagt i fra om man er enig eller uenig i Norge.

1 Like

Fra et rent praktisk perspektiv er jeg enig i beslutningen din. Detaljerte multipolygons av denne størrelsen, men mange tusen medlemmer er vanskelige å jobbe med, så å bli kvitt dem gjør nok livet lettere på mange måter.

Jeg er dog av den oppfatning at det ikke er noe hinder for at et havområde kan ha flere navn. Det er ikke vanskelig å argumentere for at (i alle fall deler av) Varangerfjorden også må kunne sies å være del av Barentshavet. Navne-strukturer til havs er i stor grad hierarkiske, akkurat som på land.

Tenker også at grunnlinjen i mange tilfeller ikke er et naturlig område å stoppe et havområde ved. Om jeg vasser på en ytre strand (dvs. ikke dypt i en fjord eller vik) i Øst-Finnmark, f.eks. her, ville jeg nok tenkt at jeg vasset i nettopp Barentshavet.

Teoretisk sett er det teknikker man kunne brukt for å kartlegge nettopp denne type områder på en mer “riktig” måte, men det ville nok krevd super-relasjoner, som jo ikke akkurat er i vinden. Å detalj-kartlegge disse havene på en riktigere måte enn det du foreslår er nok ikke praktisk gjennomførbart i dag, om man ønsker å unngå problemene du forsøker å løse.

Oppsummert: Jeg støtter avgjørelsen men ønsker å understreke at jeg ser på den som en trade-off der man vinner enklere vedlikehold på bekostning av noe nøyaktiget.