Fjerne døde image-tagger

Jeg lurer på om vi bare skal fjerne alle de mapillary-linkene som er lagt inn på “image”-tag i Norge. Mapillary har siden endret URL-struktur slik at alle linkene gir 404-respons. Sist jeg sjekket var det bortimot 11.000 slike tagger i Norge, men det var noen år siden. Kan være flere nå.

Rogaland: https://overpass-turbo.eu/s/1ioL

Taggene det er snakk om er “image” (og “image:0” etc.).

Det er også en tag som heter “mapillary”, som fortsatt ser ut å fungere. Disse to taggene er i stort sett lagde samtidig og refererer til det samme bildet.

Helt enig. Var borti samme i går hvor image=mapillary.com/xxx ikke virket mens mapillary=xxx url en virket.

Eventuelt kan vi for å være forsiktig sjekke alle urlene i et script før de fjernes. Men det vil nok ta flere timer å sjekke. Men de følger vel et visst format de som ikke fungerer lengre så da går det mye fortere å bare kjøre en regel på de.

Enig i at de kan fjernes. Mapillary endret url’ene sine, og dermed fungerer de ikke lenger. Mange mapillary=* som ikke virker.

Vi har diskutert disse bildene tidligere, og flere så på dem som uønsket: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=66623

:cool:

Ikke så vanskelig. Bare hent ned alle taggene og sett dem i en HTML. Ingen bilder vil laste. Gjorde dette med Rogaland. Var vanskelig å ta hele landet, sannsynligvis pga. datamengde, men regner med det blir samme resultat.

Helt enig i at de kan fjernes.