Fin artikel der bruger OSM-data til at estimere effekt af cykelinfrastruktur i København

Forskere fra KU og DTU har lavet en fin artikel der bruger detaljeret OSM-data for cykelstier, -baner, mv. til at estimere cykelinfrastrukturs effekt på mængden af cykeltrafik (den er ikke overraskende positiv). Fri adgang til artikel, og supplerende materiale.

Jeg har ikke fundet diskussion af kvaliteten af OSM-data eller alternative kilder i artiklen, måske er OSM bare indiskutabelt bedste kilde? I så fald: klap på skulderen til alle dem der har kortlagt cykelinfrastruktur i København!

2 Likes

OSM er det eneste offentlige datasæt som der kan køres beregninger på, da OSM geometrien hænger sammen. Geodanmarks vejmidter hænger ikke sammen samt mangler fx kørselsretning som fx OSM har det for ensrettet cykelstier og dobbeltrettet+ ensrettet gader. OSM er de facto kort når trafikforskere verden over inden for cykelforskning kigger på verden.

Så alle der bidrager til OSM hjælper også forskere