Fietsroute relaties op residential area Benthuizen

Op de residential area (way 6336730) van Benthuizen stonden, naar ik aanneem abusievelijk, twee fietsrouterelaties. Die heb ik verwijderd. Zie: http://www.openstreetmap.org/?lat=52.075012&lon=4.54304&zoom=18&layers=M Ik heb de veroorzaker een berichtje gestuurd.
Wat mij aan die residential area opvalt, is dat die totaal niet overeenkomt met de werkelijkheid. Ik weet niet of de vorige mapper ook nodes heeft verschoven, of dat de bron van de oorspronkelijke data (AND) erg onnauwkeurig is. Hoe herstel je zoiets? Gewoon ‘op gevoel’ aanpassen of is er een formele bron die gebruikt kan worden. In dat laatste geval laat ik de import van de data daarvan graag over aan een ander.

PS. Omvat een residential area alleen bebouwd oppervlak, of horen hier ook sportvelden en industrieterreinen bij?

Landuse=residential van de AND import is erg onnauwkeurig. Ik zou niet gauw weten waar/hoe betere data van het Kadaster geïmporteerd kan of mag worden maar die is er denk ik wel als ik naar hun kaarten kijk.

Dus zo lang die er niet is, mag je die gerust verbeteren, sportvelden en industrieterreinen horen er niet bij nee.
Zie ook http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=20420