Fietspad met toegang voor auto's via paal met sleutel

Hoe tag je een fietspad waarop auto’s en lichte vrachtauto’s toegang hebben door een paal (bollard) met sleutel te verwijderen? Er is geen sprake van formele vergunninghouders. De beheerder van het gebouw verderop aan het fietspad bepaalt wie permanent een sleutel van de paal heeft en wie die per geval even een kan lenen.

Ik zou zeggen:
highway=cycleway
access=private
foot=yes
bicycle=designated

Hmm, access-private betekent toch dat de weg niet openbaar is en dat de eigenaar toegang kan verlenen zolang hem/haar dat uitkomt? Dit betreft een gewoon openbaar fietpad in een sportpark.
Daarnaast lijken me de tags foot=yes en bicycle=designated overbodig, toch, op een fietspad?

is het fietspad G13 (onverplicht)?

Als ik http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:access#Transport_mode_restrictions goed interpreteer dan overriden tags als foot=yes en bicycle=designated the default permissie access=private.
Andere optie is om in plaats van access=private, diverse tags zoals motorcar=private, tourist_bus=no, goods=private, hgv=no, agricultural=private, atv=private, snowmobile=private, etc. te gebruiken.

Ja, G13
Ik heb er voorlopig motor_vehicle=private op gezet, ook op de barrier.

G13,

Waar staat dat bord.
Openbare weg volgens de wegenlegger of feitelijk openbaar weg-terrein. Gemeente, derden, etc.
Vaak zie je bij een G13, een access bordje, bij zulke access bordjes gaan we *=permissive taggen en niet =yes, want het kan ten alle tijden worden afgesloten.
Nu kan je met zo´n access bordje afsluitingen regelen, ook als daar een G13 staat bij voorbeeld verboden zonsondergang-zonsopgang

Nu zie ik ook dat G13 bordjes bij verkeersbesluit geregeld worden, alle?

Dan komt de vraag naar boven: moet bij elk G13 met een verkeersbesluit genomen worden?
Maakt het uit waar het bord staat, zo nee, waarom daar wel en ergens anders niet.

Heb je het recht ten alle tijden een fietspad met G13 te gebruiken? Misschien ligt het antwoord op eerdere vragen voor de hand.

Laatst had ik een boswachter van SBB, die elke dag na werktijd via NM gebied (verboden zondondergang-zonsopgang) over fietspad G13 naar huis fiets ook als het donker is, Mag dat vroeg ik hem, hij twijfelde.Zo lijkt het mij dat op veel fietspaden G13 permissive van toepassing is omdat een ander borden (access_sign) invloed kan hebben op het gebruik van het fietspad.

Situatie:
Is eigenaar pand beheerder van het fietspad? Geen vergunning nodig.
Met G13 geeft hij *=permissive aan, want kan zonder verkeersbesluit gesloten worden. (Dat is de vraag, eerder.)
Zo, nee dan heeft vast de eigenaar van het pand, een vergunning of een mondeling afspraak.
De bestuurders van voertuigen hebben geen vergunning nodig.

Maar gaan we nu dit soort vergunningen taggen?
Mijn inziens niet nodig.

Foot en bicycle =permissive

motorvoertuigen =no

Zo kijk ik er nu tegen aan.

Wat blijkt inmiddels… Het bord G13 staat pas verderop bij de ronding van de skeelerbaan. Of dat recent gedaan is of dat die situatie al veel langer bestaat, weet ik niet. De conclusie is derhalve dat de verwijderbare paal niet op een fietspad staat, maar op een service-weg (service= toegangsweg voor vrachtauto’s naar het baggerdepot en verkeer naar de nieuwe clubhuizen voor een aantal sportverenigingen bij de skeelerbaan).
De gemeente Zoetermeer is eigenaar van de weg en geeft aan de belanghebbenden (de sportverenigingen) een aantal sleutels permanent in bruikleen en 1x per jaar (incidenteel dus) aan het bedrijf dat de baggertransporten uitvoert.
Er staan verder geen borden, dus de serviceweg is toegankelijk voor alle verkeer dat de paal/wegversmalling kan passeren tot aan het punt waar het fietspad begint (G13). In de praktijk dus voetgangers, fietsers, ruiters, brommers, snorfietsen, motorfietsen. alleen de eerste 3 categorieen mogen verder rijden over het fietspad. Link: http://www.openstreetmap.org/#map=17/52.06984/4.46080