Fietspad langs de Zuidelijke Rondweg Waddinxveen is verwijderd

https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.0257&mlon=4.6413#map=15/52.0257/4.6413
Het fietspad langs de Zuidelijke Rondweg tussen Coenecoop (fietsknooppunt 12) en de rotonde Beijerincklaan is vanaf april j.l. opgeheven en ook fysiek verwijderd. https://www.waddinxveen.nl/inwoners/nieuwsberichten_42248/item/fietspad-zuidelijke-rondweg-afgesloten_128233.html
Informatie bij de gemeente Waddinxveen leert dat deze situatie naar verwachting de komende 6 - 7 jaar zal blijven bestaan. De fietsverbinding komt t.z.t. wel terug, maar anders uitgevoerd - o.a. deels via een parallel aan de Zuidelijke Rondweg aan te leggen ventweg. Dit alles in verband met de onwikkeling van de nieuwe woonwijk ‘Park Triangel’ in Waddinxveen. Voor info: https://www.waddinxveen.nl/inwoners/plannen-en-projecten_42593/item/park-triangel-woningbouw_102362.html

Nu in verband met OSM:
Over het genoemde fietspad loopt een deel van de fietsknooppuntenroute 12 - 15. Voor het verwijderde fietspad heeft de gemeente Waddinxveen een prima aangegeven omleiding ingesteld middels de bekende gele borden. De knoopuntenroute is echter NIET aangepast. De omleiding loopt via Coenecoop, tunneltje onder het spoor, Parklaan tot aan de rotonde, LA Tweede Bloksweg tot aan de rotonde Zuidelijke Rondweg. Zie het bijgevoegde plaatje:

Omdat de fietsroute 12 - 15 op OSM nog over het opgeheven fietspad loopt, heb ik het fietspad maar even op ‘construction’ gezet, maar ik wil het fietspad eigenlijk verwijderen omdat het niet meer bestaat.
Kan ik dat doen en hier aan iemand vragen om de knooppuntroute via de omleiding te laten lopen? Dit dan zonder dat de officiele knoopuntenroute ook is aangepast, of moet dat via de koninklijke weg d.m.v. een melding en afwachten totdat de bordjes ook zijn omgehangen?
Mijn voorstel zou zijn om op OSM de fietsknoopuntenroute via de aangegeven omleiding om te leggen en dan zal ik wel een melding doen van het verwijderde fietspad. Mee eens?

Edit: melding via meldsysteem.nederlandfietsland.nl is gedaan (melding 14334).

Ik heb de route omgelegd. Mijn standpunt is dat de route de weg volgt en niet de weg de route. Dus als er geen weg meer is, moet de route wel een andere weg volgen en de omleiding is duidelijk geef je al aan.
De laatste tijd zie ik overigens vaker dat men op de gele borden ook de knooppunten aan geeft.
Bij de werkzaamheden bij Dieren had de aannemer ook nog nieuwe knooppuntborden in de stijl van de gele borden gemaakt.
Misschien een hintje aan de gemeente?

Als ik in de editor kijk, zie ik nog de oude situatie…
Dus nog even wachten met verwijderen van het niet meer bestaande fietspad?

Nee, hoor, als je nu kijkt, is ie weg.
Dat heb je met oudere mensen, die worden vergeetachtig :slight_smile: In dit geval niet opgeslagen.

Top! En thanks. :slight_smile: Fietspad is inmiddels verwijderd.

Er ligt nu een mooi hagelnieuw fietspad aan de ZW-kant van de Parklaan. Gezien de situatie lijkt het logisch de fietsknooppuntroute 12-15 over dit nieuwe fietspad te leiden en niet meer over de Parklaan die rommelig zal blijven wegens langdurige en wisselende bouwactiviteiten.
Zie comment bij changeset: https://www.openstreetmap.org/changeset/60413685

Route 12-15 over het fietspad gelegd

Dick, bedankt weer :slight_smile:
Wat fietsroutes betreft, verwacht ik dat het daar voorlopig wel stabiel zal zijn.