Fietsnetwerken Nederland - vraag/suggestie over de "Statistics

@ Moderator: Dit bericht heb ik ook bij vergissing (beginnersfout) gepost onder ‘Questions and Answers’. Sorry!

Eerst even wat achtergrondinformatie met betrekking tot mijn onderstaande vraag of observatie.

Gisteren heb ik een kleine aanpassing - na wat nadere bestudering van de routeborden - gemaakt van fietsknooppunt 26 in Oegstgeest in het netwerk “Duin- en Bollenstreek”. De aanpassing hield een feitelijke vereenvoudiging in van de daar benodigde tentakels omvattende de vier knooppuntroutes die samenkomen in KP 26 (26-75, 26-77, 26-92 en 26-94). Daardoor is een van de drie splitsingen behorende tot dit samengestelde fietsknooppunt komen te vervallen, te weten Knoop: 60611718, waar ik eerder (foutief) een tag rcn_ref=26 op gezet had. Blijft nu twee splitsingen over met tags rcn_ref=26.

Zoals bekend staat op de site van Vmarc http://osma.vmarc.be/nl/networks/nl/rcn werkelijk een schat aan informatie over de netwerken van de fietsknooppuntenroutes in Nederland. Voor ons mappers wellicht niet allemaal even relevant maar toch…

==>> Komt mijn observatie: Vóór het weghalen van die ene splitsing in KP 26 stond te teller op 150 knooppunten in netwerk “Duin-en Bollenstreek”, na het weghalen staat die teller nu opeens op 149!

Echter, bij gebruik van “getentakelde” knooppunten moeten wij IMHO duidelijk onderscheid maken tussen SPLITSINGEN en KNOOPPUNTEN.!?

Een knooppunt bestaat uit één of meerdere splitsingen. Om een juister beeld te krijgen van de samenstelling van de fietsnetwerken zouden alle splitsingen met dezelfde rcn_ref=xx (en binnen een “redelijke” afstand van elkaar?) moeten worden geteld als één knooppunt.
Hiermee verwant vraag ik mij nu ook af: hoe wordt de lengde van de netwerkroutes bepaald?

Alle (?) netwerken hebben routes met de role “connection”. Deze verbinden knoopppunten in twee aangrenzende netwerken en deze verbindingsroutes horen opgenomen te worden in beide netwerkrerlaties. Betekent dit soms dat deze vervindingsroutes dubbel geteld worden in de afstanden? Met andere woorden, worden de afstanden volledig meegeteld in de aan elkaar grenzende netwerken? Zo ja, dan zou hier toch eigenlijk een correctie op gedaan moeten worden, bijvoorbeeld zo dat de afstand van de verbindingsroutes ieder alleen voor de helft worden toegekend aan de aangrenzende netwerken?
Kan dit geïmplementeerd worden (door VMarc?) en zo ja, is dat ook wenselijk, relevant en/of belangrijk?

EDIT: gerelateerd aan mijn vraag over de afstanden is natuurlijk ook van belang hoe het AANTAL routes wordt bepaald? Worden de aantallen m.a.w. ook misschien ook dubbel geteld, bijvoorbeeld in de ‘Samenvatting’ van alle fietsnetwerken?

Beste kun je een bericht sturen aan VMarc direct.
Link staat op de overzichtspagina links onderaan.

Persoonlijk vind ik dit soort dingen niet zo spannend.
Belangrijker is dat de routes heel zijn en kloppen. Maw dat in het overzicht van VMarc geen fouten voor dat netwerk worden gemeld en ook dat als je het netwerk bekijkt, de pagina leeg is. Dus geen verkeerd gesorteerde routes, geen door elkaar gehaalde routes, etc.
En of ze nu 1 of 3 km lang zijn, het zal wel.
En om nu ook nog eens onderscheid te gaan maken tussen splitspunten en knooppunten. Het is al lastig genoeg. Nog meer spraakverwarring, nog meer punten waardoor het mis kan gaan.
Bovendien krijg je met het model dat nu in OSM is gebruikt, nooit de goede lengtes, doordat je tentakels gebruikt. Lieftst zo weinig mogelijk, maar ze zijn er wel.

Mijn heel persoonlijke insteek is, laat al die punten, die je nu aanhaalt, asjeblieft rusten. Leuk als er niks meer te doen is, maar nu niet spannend. Het staat in VMarc en wie kijkt daar nu verder in, dan een handjevol mappers, die zich met fkp bezig houden?
Laten we gruwelijk blij en dankbaar zijn dat Marc de tijd heeft genomen dit overzicht in elkaar te zetten en ook het draaiende te houden wat al een hele klus is, zo is mijn ervaring van het afgelopen jaar.
Ik ben al erg blij dat het overzicht er is en er een tool is om te controleren of de boel in orde is.

@Dick,
Bedankt voor je snelle reactie. Volgens mij hebt jij echter mijn vraag/suggestie niet helemaal goed begrepen :slight_smile:

WIJ hoven in deze juist NIETS ANDERS te (blijven) doen wat betreft de invoer van gegevens. Mij gaat het om de manier waarop VMarc de daaruit voortvloeiende netwerkgegevens analyseert, wat is de basis en wat wordt hoe en als wat geteld en geregistreerd?

Dat jij dat persoonlijk niet kunt ‘boeien’ kan ik wel snappen, maar als VMarc de gegevens analyseert en meet moeten die gegevens wel ergens enige relevantie hebben, voor deze of gene? En waarom dan ook niet signaleren als daar ook wellicht inconsistenties in verwerkt zitten?

De netwerkbeheerders geven zelf ook dat soort informatie, sommige ook op hun informatie panelen. Zo was mij al opgevallen dat “Haaglanden” voor hun netwerk een lengde van 378 km met 134 knooppunten opgeven (o.a. op paneel bij KP 41 in Wassenaar). Deze cijfers wijken significant af van VMarc’s gegevens (of andersom, zo men wilt): 454 km en 194 knooppunten voor hetzelfde netwerk. Dat is wel 20% en liefst 45% meer dan wat Haaglanden zelf opgeeft.

Opsporing van fouten in OSM is uiteraard belangrijk(er) maar het één hoeft het ander toch niet uit te sluiten?

Er komen wel eens routes bij in een netwerk en kan me niet voorstellen dat ze alle borden bij de knooppunten bijwerken met de totale lengte van het netwerk. Je mag al blij zijn als ze een sticker over het kaartdeel plakken waar de nieuwe situatie op staat.

Kan me voorstellen dat de borden een knooppunt waar wij tentakelen als 1 punt tellen, maar dat vmarc dit wel ziet als 3 knooppunten aangezien een nummer ook elders voor kan komen. Een check op zelfde knooppuntnummer in een straal van 500 meter of gelijke nummers die in 1 relatie zitten als 1 tellen zou het verschil wellicht kunnen verminderen. Geen idee of zoiets er al in zit.

@Sander,
Antwoord op je laatste vraag is (vermoedelijk) neen!

De door mij gisteren verwijderde splitsing van KP 26 in Oegstgeest lag op een afstand van 75 m (via het fietspad aldaar, 60 m hemelsbreed) vanaf een van de overgebleven twee andere splitsingen, namelijk de splitsing waar ook het informatie paneel staat. Vanaf die splitsing is de tweede nog overgebleven splitsing weer op 105/100 m afstand.

Als het “objectief” vast te stellen zou zijn, liefst via de netwerkbeheerders, wat de totale lengde van een netwerk is en hoeveel knooppunten er in het netwerk zitten zouden wij met die gegevens een soort referentie of “ijkpunt” kunnen creëren tegen welke wij de kwaliteit van de OSM database zouden kunnen afmeten. Het onbedoeld of foutief toevoegen van routes of knooppunten zou daardoor misschien makkelijker te monitoren kunnen zijn?

Maar ja, zoals je zelf schrijft, hoe vaak wordt er werkelijk routes toegevoegd of uitgebreid aan een bestaand netwerk en weten die beheerders van de netwerken überhaupt wat de gegevens van hun eigen netwerken nu werkelijk zijn?

Erik,

om jou vermoedens te bevestigen: momenteel zit er niet veel (geen?) intelligentie achter de cijfers in het overzicht:

  • knooppunten worden meerdere keren geteld als ze bestaan uit meerdere nodes
  • knooppunten worden over netwerken heen meerdere keren geteld als ze voorkomen in meerdere netwerken
  • routes worden meerdere keren geteld als ze voorkomen in meerdere netwerken
  • voor de lengte van een route wordt de som gemaakt van de lengte van alle wegen in de route
  • indien er in de route apparte wegen zijn voor heen- en terugweg, dan worden beide bij elkaar opgeteld in de totale lengte van de route
  • wegen van tentakels worden ook meegeteld bij het bepalen van de lengte van de route

Dit zou inderdaad een mooie uitbreiding van de logica kunnen zijn.

Uit eigen ervaring wordt er de laatste tijd weer veel veranderd, in ieder geval hier in het oosten en ook in het zuiden. Twente ligt al een paar jaar overhoop en zal dat nog een paar jaar blijven. De Achterhoek wordt regelmatig aangepast. Veluwe ligt ongeveer stil. Maasduinen heeft net een enorme slag gemaakt van wijd mazig naar smal mazig. NoordOost Brabant is bezig alle centrumroutes om te zetten naar normale nummerroutes.
Dus je kunt zeggen, bij diverse netwerken verandert er nogal wat. Fkp is zeker niet statisch

@vmarc

dat is tenminste heldere taal, bedankt. Het is altijd het prettigst werken nals je een beetje weet wat eer achter de cijfers schuil gaat! :slight_smile:

De vraag is nu, zou het wenselijk/nuttig zijn om hier wat meer ‘intelligentie’ in aan te brengen? “Need to know” versus “Nice to know”?

Jij zal er ongetwijfeld de nodige (extra) moeite moeten doen willen wij hier eventueel graag wat verandering in aan brengen…

Jouw tool is voor ons zo wie zo enorm nuttig zo als die er nu is, bedankt ervoor. Of er noodzaak voor dan wel behoefte aan uitbreiding/verbetering zal ik nu niet in mijn eentje kunnen inschatten.

Ik kan nog 2 fietsknooppuntennetwerk noemen die nu aan verandering onderhevig zijn. Ik dacht eerst dat het alleen was omdat er nieuwe wegen waren, maar bepaalde organisaties (Krimpenerwaard, GHZ, Reeuwijkse plassen en nog eentje) zijn opgegaan in de Groenalliantie, die het dus nodig vonden om zowel aan het netwerk Reeuwijkse Plassen als het Groene Hart extra knooppunten en routes toe te voegen. En dan noem je dat netwerk: Zuid-Holland. Lekker verwarrend ook nog.

En om de ellende kompleet te maken voor fietsers zonder GPS staan er oude en nieuwe borden door elkaar.

Bij het OV is er voor de haltes (stops) zoiets als een stop_area, een relatie met alle haltes/stations die binnen één haltecomplex/busstation/station vallen.
Misschien een idee om voor fietsroutenetwerken ook zoiets te maken, waardoor je voor knooppunten die uit meerdere nodes bestaan kan zien dat ze uit één knooppunt bestaan.

Tijmen

Ik geloof dat er in dit verband geen nood is aan extra tagging. Als we er van uitgaan dat 1 routerelatie de verbinding beschrijft tussen 1 knooppunt en 1 ander knooppunt, dan weten we dat alle nodes met eenzelfde rcn_ref tag binnen deze routerelatie (nodes die behoren tot een weg in deze route relatie en/of nodes die expliciet lid zijn van de route relatie) tot hetzelfde “logische” knooppunt behoren.

In afwezigheid van route relaties kan eventueel (zoals eerder in dit draadje gesuggereerd) de “redelijke” afstand tussen de nodes dienen als criterium om verschillende nodes met dezelfde rcn_ref (of rwn_ref) tag te beschouwen als 1 logisch knooppunt.