Fietsknooppuntennetwerk

Je kunt ook het voorgekookte gpx bestand van PeeWee downloaden, scheelt een hoop werk.

Bedankt voor jullie reacties.
Als ik het goed zie, is het GPX-bestand voor het laatst bijgewerkt in september 2012 en ik wil graag een actueel bestand.
Ik ga het osmfilter eens uitproberen, dat kende ik nog niet. Thnx!

Ik weet niet precies wat je wilt doen met die knooppunten maar die GPX is inderdaad gedateerd en bevat alleen de knooppunten en niet de wegen ertussen. Misschien heb je wat aan dit kaartje.

Daar zit wat code in om via overpass de knooppunten en routes op te vragen.

if (type == "route"){

			map.addLayers([
			
			//highway=cycleway
			make_layer(QURL + "?data=(way[highway=cycleway](bbox);node(w);way[highway=path][bicycle=designated](bbox);node(w););out+skel;", "red",name="#l#highway=cycleway<hr>Route relations:", 3, false),

			//route=bicycle
			make_layer(QURL + "?data=(relation[route=bicycle][network=ncn](bbox);way(r)(bbox);node(w););out+skel;", "blue",name="#l#NCN route <i>(LF route)</i>", 8, false,"@0.6"),

			// knooppuntenroutes
			make_a_layer(QURL + "?data=relation(bbox)[network=rcn];(way(r)(bbox);node(w););out+skel;node(bbox)[rcn_ref];out;", "green",name="#l#RCN route <i>(knooppuntroute)</i>", 5, false),

			make_layer(QURL + "?data=(relation[route=bicycle][network=lcn](bbox);way(r)(bbox);node(w););out+skel;", "#00FFFF",name="#dl#LCN route <i>(lokale route)</i>", 5, false,"4 8"),
			
			make_layer(QURL + "?data=(relation[network=icn](bbox);way(r)(bbox);node(w););out+skel;relation[network=icn];rel(r)(bbox);(way(r)(bbox);node(w););out skel;", "yellow",name="#dl#ICN route <i>(Int.route)</i>", 3, false,"4 8"),
			
			//route=mtb
      make_layer(QURL + "?data=(relation[route=mtb](bbox);way(r)(bbox);node(w););out+skel;", "#bd008b",name="#dl#MTB route", 4, false,"4 8"),
			
			//route=hiking, horse
      make_a_layer(QURL + "?data=(relation[route~'hik|foot|walk'](bbox);way(r)(bbox);node(w););out+skel;node[rwn_ref][rcn_ref!~'.'](bbox);out;", "#390000",name="#l#hiking route", 5, false),
			
			make_a_layer(QURL + "?data=(relation[route=horse](bbox);way(r)(bbox);node(w););out+skel;node(bbox)[rhn_ref];out;", "#7b9520",name="#l#horse route", 4, false),
			
			make_layer(QURL + "?data=(way[railway~'^abandoned|^disused|^dismantled'](bbox);node(w););out+skel;", "#7b3000",name="#dl#former railway lines", 4, false,"4 8"),
			
			make_a_layer(QURL + "?data=node[tourism=information](bbox);out;", "red", name="#co#info<hr>Cyclability (indicative):", 2, false),

Peewee, heb het zelf even getest maar de hele BNL gaat inderdaad niet, timeout van overpass. Methode Ligfietser lijkt me hier de beste oplossing.

( of Willy uit die code wijs kan worden … zit er zelf al met verbazing naar te kijken :wink: . En de timeout blijft )

Mee eens maar ik denk, ik noem het even omdat Willy niet precies aangeeft wat ze er precies mee wil doen.

Ik zal wat meer vertellen over de achtergrond van mijn vraag. Als informatieadviseur en projectlid van ‘Open Data’ bij de provincie Groningen krijg ik met enige regelmaat de vraag van app-bouwers: Kan ik het fietsknooppuntennetwerk downloaden als open data? Voor de provincie Groningen hebben we de knooppunten en het netwerk beschikbaar gesteld met een Public Domain Mark via het Provinciaal en Nationaal GeoRegister, maar voor de rest van Nederland geldt dat niet. Je kunt wel via een WMS van PDOK download, maar die service is slechts beperkt bruikbaar (want retourneert geen ruwe data) en de licentie is heel restrictief (want hergebruik is alleen toegestaan voor beleidsdoeleinden, anders vooraf toestemming vragen aan St. Landelijk Fietsplatform). Ik geef app-bouwers dan ook het advies om de gegevens uit OpenStreetMap te halen. Als ik zo’n advies geef, dan vind ik eigenlijk wel dat ik moet weten hoe het werkt. Daarom probeer ik het uit te zoeken en wellicht een blogje te schrijven, waarnaar ik dan kan verwijzen. Jullie feedback is dan ook zeer welkom.

Was net op deze site

Als het alleen om groningen gaat.

Dan staat het toch hier:

http://www.provinciaalgeoregister.nl/georegister/pgr.do;jsessionid=BCE93BDDE76684FA983150112FFB0487

in Groningen zoek op knoop

en is het als shape te downloaden

e-mail invoegen
shape aanvinken

etc.

Edit: net even gedaan je krijgt ze als shape binnen

Routenetwerk Fietsknooppunten Groningen (routes)
Routenetwerk Fietsknooppunten Groningen (knooppunten)

Beide aan vinken en download

Hallo Allroads,

Dat klopt. Misschien was ik niet duidelijk genoeg: De Groninger routes en knooppunten heb ik samen met ons GIS-team zelf in het Provinciaal GeoRegister gezet :wink:
Het gaat me om de gegevens van de rest van Nederland.
Daarvoor zit in PDOK een WMS-service: http://geodata.nationaalgeoregister.nl/fietsknooppuntennetwerk/wms?request=GetCapabilities.
Jammer genoeg heb je dan niet de ruwe data. Bovendien is het volgens de metadata in het Nationaal GeoRegister (zie http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/search#|6ee1f0ba-4a10-45bc-88c5-abc356c73485) niet toegestaan om de gegevens zonder toestemming te gebruiken voor iets anders dan beleidsdoeleinden.

@PeeWee: Bedankt voor je kaart en de code! Heel interessant om de API calls te zien die je gebruikt om de kaart samen te stellen.
@ligfietser: Voor de knooppunten gebruik ik het volgende commando:

osmfilter netherlands-latest.o5m --keep-nodes="rcn_ref=" --keep-ways= --keep-relations= -o=knooppunten.osm

Als ik uit het OSM-bestand in QGIS de points selecteer en die vergelijk met de knooppunten in de PDOK WMS-service lijkt het resultaat goed.
Voor het routenetwerk probeerde ik eerst:

osmfilter netherlands-latest.o5m --keep= --keep-ways="network=rcn" --keep-relations= -o=routes.osm 

Dat ging fout. Ik miste een hoop lijntjes.
Toen heb ik het volgende commando geprobeerd:

osmfilter netherlands-latest.o5m --keep= --keep-ways= --keep-relations="network=rcn" -o=routes.osm 

Als ik uit het OSM-bestand de lines selecteer, dan ziet dat er goed uit.
Kunnen jullie aangeven of ik de juiste en meest efficiënte filters heb gedefinieerd?

Dag Willy,

Misschien bevat deze site zinnige data voor jouw doel: https://www.pdok.nl/

Grtz,
Alex

Even tussendoor: Nu jullie hier toch kijken

Hier zit iets fout met knooppunten rcn
heb zelf geen idee van forward backward

@Willy, volgens mij moet dat lukken

Willy, even een toelichting op die query:

make_layer(QURL + "?data=(way[highway=cycleway](bbox);node(w);way[highway=path][bicycle=designated](bbox);node(w););out+skel;", "red",name="#l#highway=cycleway<hr>Route relations:", 3, false)

Hierin is make_layer een functie. QURL is een variabele die of het adres van overpass bevat (http://overpass-api.de/api/interpreter) , of een lokale proxy ( varieert per server ). Dit laatste om cross-domain query’s op te lossen voor browsers die daar niet goed mee om gaan. Het laatste stuk, beginnend met “red” bevat argumenten voor de make_layer functie, zoals lijnkleur, dikte, laagnaam etc. Dat maakt dus geen deel uit van de api-aanroep.
Strip ik al het overbodig weg dan blijft over:

http://overpass-api.de/api/interpreter?data=(way[highway=cycleway](bbox);node(w);way[highway=path][bicycle=designated](bbox);node(w););out+skel;

Het resultaat is hier te zien: http://mijndev.openstreetmap.nl/~ligfietser/fiets/?map=route&zoom=13&lat=53.21382&lon=6.56275&layers=B00000FFTFFFFFFFFF

Bij het maken van die kaart ( gebruikt ter controle door een groep fiets-georienteerde mappers ) liepen we tegen hetzelfde aan: de calls naar overpass lopen snel tegen een time-out aan. Daarom is het gebied wat je op kunt vragen ook beperkt. De kaart gebruikt wel ‘live’ data, of wat er voor door gaat. Wel moet erbij vermeld: het is puur een gereedschao om snel een overzicht van de verschillende type paden in een gebied te krijgen. Het is geen gebruikerskaart.

Er bestaat overigens ook een heel mooie kant en klare gebruikerskaart van Jan Kelder met knooppunten van OSM: http://planner.gps.nl/fietsroutenetwerk.html Inclusief recente download in img formaat.

Kijk er eens naar met g-sat of bing: het is ook een %#(&!-kruising voor fietsers. Je ziet er de gekste capriolen.
En ook hier, weliswaar als ‘noodoplosing’ voor de route, een fietspad wat er eigenlijk niet is :wink:

heb even gekeken tel ik daar nu vijf bekeuringen die ik kan schrijven, als ik rond me heen kijk? staan wel fietspad borden :wink:

Ach, die bus kan het ook niet helpen dat ie stilstaat op het zebrapad … die is nu eenmaal zo lang.

Maar dit is nu net de goede kijkrichting: je staat aan het eind van het fietspad, je moet naar het fietspad aan de linker-overkant. Voor je zie je geen fietspad of strook. Steek je schuin over of ga je eerst rechtdoor, slaat dan links af op het fietspad daar en direct weer rechts? Op OSM is voor het laatste gekozen en een virtueel fietspad rechtdoor getrokken.

In ieder geval is de route hersteld en bijven de fietsers niet meer midden op de kruising staan !

En aan dit : https://www.google.nl/maps/@53.21937,6.54833,3a,75y,247.78h,67.65t/data=!3m4!1e1!3m2!1sn6YMeXGwrXYyv0BxyDkKjg!2e0 kunnen we ook niks doen: drie bekeuringen in 1 blik :wink:
Puur volgens de regels moet je komend van de brug en onderweg naar de supermarkt eerst schuin rechts, dan oversteken, haaks links over een niet aangegeven fietsstrook, haaks links, haaks rechts, en dan weer haaks rechts vanaf het fietspad naar de supermarkt oversteken ( per voet … ). Geen mens die dat doet !

Vandaag met het Fietsplatform overleg gehad of wij de data van hun mogen gebruiken voor OSM (dat mocht) en hoe we in de toekomst het beste dit op elkaar af kunnen stemmen. De intentie is eerst eens kijken in welke mate de LF routes die in OSM zitten, ook overeenkomen met hun data (zij beheren immers het netwerk). Die LF routes zijn ooit ingevoerd in OSM maar of evt. wijzigingen in de routes ook zijn geupdate in OSM is mij niet bekend. Want zowel OSM als het fietsplatform is gebaat met een zo actueel mogelijke route. Wat betreft de knooppuntroutes ligt het nog wat ingewikkelder, daar zijn talloze instanties (gemeentes, regios) voor verantwoordelijk en het Fietsplatform heeft een coördinerende functie. Lijkt me lastig om die databases 1:1 te krijgen. Bijkomend probleem is dat hun routes zijn ingetekend op basis van Top10 kadaster kaarten en het OSM een eigen netwerk van wegen heeft (deels AND data, veel fietspaden zijn naderhand ingetekend door vrijwilligers). Tzt krijg ik het ‘definitieve’ netwerk van Flevoland (op pdok.nl staat alleen een soort concept versie, het netwerk is onlangs uit de grond gestampt met de nodige kinderziektes) om te mogen invoeren in OSM. Dus als er vrijwilligers zijn die met de invoering hiervan mee willen werken laat maar horen (knooppunten is niet veel werk, route relaties des te meer).

Wat betreft die LF-routes: als zij dat inderdaad landelijk coördineren, is er dan een centraal punt waarop de wijzigingen kenbaar worden gemaakt?

Het is makkelijker en vooral sneller om a.d.h.v. zo’n lijst de situatie ter plekke te gaan bekijken en OSM te updaten, dan om elke route steeds opnieuw van begin tot eind te moeten controleren. Dat laatste is natuurlijk niet reëel.

Het meldpunt is hier
http://meldsysteem.nederlandfietsland.nl/
Maar dat meldsysteem is niet openbaar, zo’n melding gaat naar de beheerder van het netwerk die zo’n bordje moet plaatsen/controleren.

En hier kan je de gpx tracks downloaden:
http://www.nederlandfietsland.nl/landelijke-fietsroutes/gps-tracks-lf-routes
die kunnen we vergelijken met de tracks van LF routes uit bv http://cycling.waymarkedtrails.org
De echt grote verschillen tussen beide routes (als die er zijn) kan je vrij snel zien en die moeten dan nader onderzocht worden.

Ze staan ook op pdok.nl, die je als overlay kunt leggen in oa Josm.
http://www.fietsplatform.nl/netwerkbeheer-en-promotie/landelijke-routedatabank

Ik heb ook gevraagd of er een overlay van de OSM kaart op hun website gemaakt kon worden, dat wordt onderzocht.
Nu staat er op http://www.nederlandfietsland.nl/ alleen een kaartje met google maps ondergrond.

@Ldp:
Hier staan wat wijzigingen vermeld:
http://www.nederlandfietsland.nl/landelijke-fietsroutes/actuele-info-lf-routes
De LF14 en LF16 kloppen idd niet meer. Beide LF routes zijn aangepast :sunglasses:

Maar misschien is het zinvol dat we op een andere wijze op de hoogte gehouden kunnen worden van wijzigingen in de tracés.
Bv dat ze het hier ergens op het forum melden of mailen op de mailing lijst. Ik zet het op de to-do lijst.