Fiets~ en wandelroutedata nu vrij beschikbaar in PDOK

Op 19 november zijn er zes nieuwe open dataservices ontsloten via Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK). […] Dienst Landelijk Gebied (Ministerie van Economische Zaken) ontsluit de Landelijke routedatabank, ontwikkeld door Stichting Landelijk Fietsplatform en Stichting Wandelnet. Het gaat daarbij om alle regionale fietsknooppuntnetwerken, de Landelijke Fietsroutes, de Lange Afstand Wandelpaden (LAW’s) en de Nationale Streekpaden. […] Daarnaast is de data ook beschikbaar voor bedrijfsleven en particulieren volgens de PDOK Fair Use policy. […]
bron: http://www.geonovum.nl/nieuws/pdok/fiets-en-wandelroutedata-nu-vrij-beschikbaar-pdok

Deze data zou gebruikt kunnen worden om de RCN netwerken in OSM te completeren. De data lijkt beschikbaar gesteld te worden als “SDE Feature Class”, maar ik heb de feitelijke data (nog) niet gevonden via http://www.nationaalgeoregister.nl.

Aanvulling: De data kan o.a. bekeken worden via de Heron (http://www.heron-mc.org) demosite http://nieuwsinkaart.nl/pdok/, en staat daar als “Knooppunten en Landelijke fietsroutes” in de legenda.

Leuk! Echter …
Het valt me op dat de routes niet altijd overeenkomen met de feitelijke bewegwijzering op de grond en/of de locatie van o.m. de infopanelen waar routes onlangs zijn aangepast (zoals in de wijk Schuytgraaf, Arnhem).

Dit zijn de meldingen bij de LAW wandelroutes op de website http://www.nationaalgeoregister.nl/ :

Gebruiksbeperkingen: Niet te gebruiken voor navigatie

Copyright: Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, internet of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Wandelplatform-LAW. De gegevens uit deze publicatie mogen niet worden doorgestuurd naar andere instanties.

Prijs : Voor overheden: gratis, voor anderen: op aanvraag

Vreemd net nu ik vorige week een bobo van Wandelnet op een meeting hoorde zeggen dat ze met de beschikbaarheid van de gegevens op het net geen moeite hadden. Terwijl dat in de afgelopen 20 jaar wel het geval was, een uitgever zat op zijn publicaties. Ik ben dus nu verbaasd naar de diepere achtergronden.
Hendrik

Voor de fietsknooppunten staat in het nationaal georegister:
Gebruiksbeperkingen: Geen gebruiksbeperkingen opgegeven
Andere beperkingen: Geen andere beperkingen opgegeven
Veiligheidsrestricties: Geen veiligheidsrestricties opgegeven

Dat lijkt soepeler dan de wandelroutes. Maar bij Toegangs˜ en Gebruiksrestricties staat copyright - zonder nadere toelichting!?

Blijft een beetje vaag… Ik ga er maar vanuit dat kijken mag, en dat het ook geen probleem is als ik daaruit concludeer dat er ergens nog een route/knooppunt ontbreekt.

Dag Jeroen,

De fietsknooppunten routes op de kaart zijn niet geheel overeenkomstig met de bebording, in Goes en omgeving.

Kijk je ook even naar het andere draadje over de routes in Goes.
mvrgr Jan

Dit is ook het geval voor Groningen en Drenthe.

Hi, Bij het lezen van route bescrijvingen valt altijd de opmerking dat de markering boven de beschrijving gaat op. Als de gids is uitgegeven of de kaart is getekend (OSM) dan kan in de praktijk een landeigenaar (Om welke reden dan ook, misdragingen) toch besluiten geen toegang meer te verlenen. De route wordt dan middels markeringen omgeleid.
Dat resulteerd is een discrepantie tussen kaart, beschrijving en de markering. Wandelnet heeft dan ook een frequent bezochte site die gevuld is met dit soort meldingen.
Dit verklaard mogelijk het verschil tussen het spoor / track en de markeringen, de laatste hebben dus altijd gelijk. Pas als gebruiker (OSM) dan later de de route op de kaart aan, zo houdt je OSM bij de tijd dat kan, want de gids en de kaart lopen bij wijze van spreken altijd al achter op het moment van publicatie !
Hendrik

Zeker voor wandelroutes kan dat gelden. Aanpassingen in fietsknooppuntroutes vinden niet zo vaak plaats, denk ik (loopt vaak over de openbare wegen). Maar als het wel gebeurt, duurt het zeker een tijd voordat de informatiepanelen (kaarten) worden bijgewerkt.

Hoe dan ook, wij kunnen in OSM alleen vanuit de markering langs de weg werken (tenzij de rechten op andere bronnen heeeel goed zijn geregeld). Als men maar niet die gegevens gaat beschouwen als de enige juiste en het werk van anderen ‘verminken’. :confused: