Får man kalkera av Aerial - Yahoo eller inte?

Hej!

När jag använder Aerial - Yahoo som bakgrund i Potlatch så kan jag på vissa ställen se enstaka ljusare linjer som jag vet är vägar, Jag bor på ett ganska så litet ställe och har åkt dessa vägar många gånger. Är det tillåtet att “kalkera av” dessa linjer (markera ut dem med noder) då jag antar att aerial är byggt på fria flygfoton/satellitbilder eller är det enbart tillåtet att bygga ut OpenStreetmap med hjälp av gps-spår?

/ T.

Undrar det själv, vi har inte ett avtal från yahoo om detta. Dock så är SteveC inte emot det, så det borde vara ok… :-/

Men Reglerna som gör det ok är:

  1. Du har varit där
  2. Du vet vad vägen heter (Du har varit där och skrivit ner namnet)
  3. Du vet något om vägen.

Alltså vad som är intressantast med OSM är ju att vi vill ha massa data om vägarna, så att vi kan veta om det är en grusväg eller asfalt, om det är 60 eller 110. Osv…

Jag brukar använda OpenAerialMap från JOSM. Då borde det väl inte vara något snack om att det kommer från en öppen källa? Dessutom är det smidigare än att använda Yahoo-varianten eftersom ingen webbläsare behöver startas för att hämta kartorna. Tänk bara på att om man är för utzoomad så hämtas inte kartorna i full upplösning. Lägg till följande url i WMS-inställningarna: http://openaerialmap.org/wms/?VERSION=1.0&request=GetMap&layers=world&styles=&srs=EPSG:4326&format=image/jpeg

Tack för klargörandena, då är jag klokare. Man vill ju inte trampa i klaveret så att osm får sitt rykte nedsvärtat eller så. Ska det göras så är det lika bra att det görs rätt med detsamma. Ni grabbar verkar vara hemma på det här så jag kommer säkert med fler rågor vad det lider.

/ T.