experimentje

De laatste tijd erger ik me aan het gebrek aan (overheids-) informatie over gesloten fietspaden. Het is zomer en dan wordt er weer overal gewerkt, maar als je een tocht uitzet kun je daar nergens iets over vinden.
Nu kent OSM de tag access:conditional ( zie https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Conditional_restrictions , pittig leesvoer ) die daar precies voor bedoeld is: een conditionele toegang die op tijd en datum, vervoersmiddel en nog veel meer beperkt kan worden.
Met mijn lokale BTM een testje gemaakt voor wat paden bij mij in de buurt, en dat gaat prima:
http://www.mijneigen.net/fiets/stremming .

De pop-up laat nu gewoon de tags van de weg zien, die zou ik dan natuurlijk uiteindelijk zo bewerken dat de stremmingstijden zichtbaar worden. Eventueel met kleur voor vandaag/toekomstig .

Ik blijf nog met wat punten zitten:

  • de condtional tag maakt gebruik van dezelfde schrijfwijze als opening_hours. Maar in die syntax kan ik geen periode opgeven die start met een tijd, bv 2018 Sep 22 06:00 - 2018 Sep 24 12:00 . Dat moet je dan opsplitsen in 2018 Sep 22 06:00-24:00;218 Sep 23;2018 Sep 24 00:00-12:00 . Dat wordt onhandig voor veel situaties. Iemand een suggestie ?

  • de HAM-vraag: is dit iets? Het zou betekenen dat OSM’ers die onderweg die gele borden tegenkomen die informatie in OSM zetten. Daarmee zou OSM/BTM wel een extra unieke toevoeging krijgen, want diverse kaarten van overheden zijn nogal onvolledig ( en dat is vriendelijk uitgedrukt ).

Een nuttig gereedschap voor opening_hours is:
http://openingh.openstreetmap.de/evaluation_tool/?EXP=2018%20Sep%2022%2006%3A00-24%3A00%3B%202018%20Sep%2023%2000%3A00%2B%3B%202018%20Sep%2024%2000%3A00-12%3A00&lat=51.5&lon=4.0&mode=0&DATE=1537682460000
Met wat experimenteren kom ik op een variant van wat je zelf al bedacht had.

2018 Sep 22 06:00-24:00; 2018 Sep 23 00:00+; 2018 Sep 24 00:00-12:00

.
Een andere variant is

2018 Sep 22 06:00-54:00

, maar helaas is dat een te grote tijdspanne. (Time spanning more than two midnights not supported).
Dus ik kan je niet veel verder helpen.

Deze knooppunten route ligt er dus nu uit.
Van vrijdag 20 juli tot en met vrijdag 31 augustus 2018

https://www.flevoland.nl/wat-doen-we/wegen-vaarwegen-en-openbaar-vervoer/wegwerkzaamheden/fietspad-n351-urkerweg

En dat komt terug op de provincie overzicht kaart.
http://flevobereikbaar.nl/ Inzoomen bij Urk.

Zo hebben andere ook kaarten.

https://www.drenthe.wegwerkmeldingen.nl/
https://www.wegwerkmeldingen.nl/
http://live.andes.nl/utrechtltc
http://live.andes.nl/zeeland
http://live.andes.nl/zuidholland

https://www.groningenbereikbaar.nl/actuele-verkeersinformatie Al deze data invoeren (zet alleen fiets aan nu staat ook auto nog aan)

Niet alleen wegwerkzaamheden maar ook evenement afsluiting hebben een effect.

Flevoland, maakt gebruik van het programma LTC
http://live.andes.nl/flevoland

Al deze informatie wordt doorgegeven aan NDW, ook evenement data. Ook Gemeentelijke info.
http://www.ndw.nu/pagina/nl/103/datalevering/120/open_data/

Dit zou een bron zijn om mee te gaan werken.

Er is dus niet een goede landelijke kaart waarmee we kunnen vergelijken. ( te gebruiken layers)
Waar je op een bepaalde datum je gpx kan vergelijken en of er op de route afsluitingen zijn of extra drukte.
Moeten/kunnen, we dat zelf maken.
Dat zou al een stap zijn in planning van eigen routes.

Maar dan staat het nog niet in OSM.

Kennelijk heb ik het fout uitgelegd: al deze sites hebben namelijk een gebrek aan data. Veel afsluitingen ontbreken, zijn onvolledig, of het in geval van bovenstaande site alleen werk ivm de ringweg.

Grote afsluitingen en met name voor autoverkeer vind je wel. Maar juist die kleine weggetjes/bruggen voor fietsers/voetgangers ontbreken volledig.

Het idee is juist om net als de BTM een site te presenteren met actuele informatie: OSM’ers zijn het actiefst in het signaleringen van wijzigingen lijkt me. Want geloof me: overleggen met overheden is niet echt makkelijk. Dat lijkt raar in 2018 maar echt, de samenwerking steden/provincie/waterschap/rijkswaterstaat is ver te zoeken. Laat staan ‘losse’ aannemers die eens wat borden langs de weg zetten.

In Rijnsaterwoude heeft ook zo’n situatie gespeeld. In overleg met enkele actieve mappers aldaar besloten om het traject dat eruit ligt op ‘construction’ te zetten en de route-relatie er gewoon op laten zitten. Resultaat is dat het stuk weg / pad niet meer routeert en in de praktijk volg je de genoemde gele omleidingsborden - prima te doen. Nadat de actieve mappers geconstateerd hadden dat de oorspronkelijke route weer open was, is de ‘construction’ tag er weer afgehaald en alles routeert weer zoals vanouds.
Voorbeeld 2: Tussen Waddinxveen (Coenecoop) en Moerkapelle is het fietspad langs de Zuidelijke Rondweg verwijderd i.v.m. de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk. Over het verwijderde fietspad liep ook een deel van een fietsknooppuntenroute. Omdat het hele fietspad niet meer bestaat, valt er ook niets op ‘construction’ te zetten. De omleiding is keurig aangegeven met de bekende gele borden, maar knooppuntenbordjes zijn (nog?) niet aangepast. Nadere informatie bij de gemeente Waddinxveen leerde dat de periode van afsluiting wel een jaar zou kunnen duren en daarom is in dit geval na overleg met mede-mapper dvdhoven besloten om de knooppuntenroute ook over de omleiding te laten lopen. Hier dus een verschillende aanpak.

Kortom: ik zou er meer voor voelen om iedere situatie waar een tijdelijke afsluiting bestaat individueel te bekijken en in overleg met andere mappers en OSM-(route)deskundigen en eventueel na poging tot consensus op het forum de situatie zo optimaal mogelijk aan te passen. Ook hier een taak voor de lokale actieve mapper(s) - ook die is in de hierboven beschreven aanpak van @noordfiets onontbeerlijk, dus wat dat betreft geen verschil.
Als de afsluitperiode maar kort is (b.v. max. 2 maanden) dan zou ik er helemaal niets aan doen, behalve dan misschien het plaatsen van een note.

Maar het doel is nu juist om dat in kaart te brengen …

Voor de helderheid: het gebruik van construction voor een korte afsluiting is verkeerd, zie wiki. Construction is van toepassing als de weg daadwerkelijk wordt aangelegd, niet omdat bv het asfalt wordt vervangen. Als de weg er gewoon is maar je kunt er een periode geen gebruik van m aken dan is de access tag de juiste, in lijn met de gedachte dat je mapt wat er is.
De conditionele toegangstag is juist bedoeld voor dit soort zaken. Het voordeel is dat goede routers er al mee overweg kunnen. Vergelijk dit met bijvoorbeeld een binnenstad waar een voetgangersgebied de tag access:conditional=delivery @ (08:00-11:00) kan hebben, en/of bicycle:conditional=yes @ (20:00-08:00) .
Een note is enkel zinvol als toevoeging, bv. een korte uitleg van de reden van afsluiting. Maar een note heeft geen structuur, dus je kunt er niet zo veel mee.

Het is ook een tag die geen invloed heeft op het kaartbeeld, al bestaat en gedocumenteerd is, geen invloed heeft op routers buiten de aangegeven periode, en simpel te traceren is en zelfs met een bot te verwijderen als de afsluitingsperiode in het verleden ligt. Het botst ook niet met bestaande conditional tags die geen absolute tijdsaanduiding hebben.
En de tag conditional kun je eenvoudig uit overpass halen.

Wat je kunt bereiken is een kaart met een overlay waarop je kunt zien welke paden/wegen om wat voor reden dan ook afgesloten zijn. Want daar gaat het me om.

Stel je hebt een brug die volgend jaar onderhoudt krijgt en je geeft die als tag access:conditional=no @ (2019 Sep 1-2019 Sep 30). Dan is er niks wat door die tag ontregeld wordt, maar je kunt er wel belangrijke informatie aan ontlenen.

(NB Ik wil nog wel benadrukken dat dit geen nieuwe tag is, of zelfs maar een nieuw gebruik. Het is gewoon een al lang bestaande tag met uitgebreide beschrijving van de syntax. Hij wordt alleen niet vaak toegepast, vermoedelijk omdat de syntax wat ingewikkelder is. Hij zou bijvoorbeeld op bosgebied met het bekende bordje zonsopgang-ondergang moeten staan, maar dat komt maar op een paar plaatsen voor => access:conditional=yes @ (sunrise-sunset) . Of op een weg => ‘overtaking:hgv:conditional=no @ (Mo-Fr 06:00-19:00)’.)

Het maakt in het veld geen enkel verschil of er op de kaart op een stuk weg een tag ‘conditional’ of ‘construction’ staat om aan te geven dat de weg (tijdelijk) is afgesloten. In beide gevallen sta je voor een bouwhek met ter plaatse een d.m.v. gele borden aangegeven omleiding. Dat gebeurt over het algemeen zo goed dat dat in de (fiets)praktijk zelden tot onoverkomelijke problemen leidt, ook al gaat je uitgerekende route wel via de afsluiting.
Nee, tagging met ‘construction’ of access:conditional is alleen van belang voor hoe de route-engine daarmee omgaat.
Op grond van mijn toch best redelijke en langdurige gebruikservaring met de OpenFietsmap (OFM) is gebleken dat een ‘construction’ tag bij tijdelijke afsluitingen effectief de routering over het afgesloten wegdeel verhindert, terwijl dat bij gebruik van ‘access’ niet altijd het geval is, bijvoorbeeld als er over het betrokken wegdeel een routerelatie ligt of niet.
Ik weet prima dat de OFM niet heilig is en er zijn nog veel en veel meer andere route-engines die gebruik kunnen maken van het onderliggende OSM kaartmateriaal.

Zie het bovenstaande aub als onderbouwing van mijn eerdere reactie hierboven en hoop daarmee mijn redenering wat inzichtelijker gemaakt te hebben. Het moge duidelijk zijn dat ik het maken van een soort overlay kaart waarop je kunt zien welke paden/wegen om wat voor reden dan ook afgesloten zijn, voor mij een beetje overkill lijkt. Kost ook meer effort om die op te zetten en ook om die recent te houden.
Op zichzelf is zo’n kaart een loffelijk streven en mijn opmerkingen zijn dan ook in generlei mate bedoeld om het idee / initiatief van @noordfiets onderuit te halen. Ik kijk er alleen ‘iets’ anders tegenaan… en met OFM-oogkleppen op :wink:

PS. het bij Waddinxveen verwijderde fietspad komt t.z.t. weer terug en de maatregel is derhalve ook ‘tijdelijk’, zij het wat langdurig in dit geval.

.

In het ene geval is de weg er wel, in het andere geval niet. Dus voor mij is dat wel een groot verschil, juist in het veld.

Dat begrijp ik niet? Op de BTM staan alle lagen met allerlei eigenschappen dus een laag met conditional is ook geen punt. Juist daarom heb ik destijds die lagen apart opgezet: zodat je er eenvoudig een eigenschap als laag aan toe kon voegen.
Dus dat opzetten van zo’n kaart kost me nauwelijks inspanning. Paar minuten was het …
Interpretatie van de tag waarde is ook geen punt. Bestaat zelfs al een downloadbaar script voor …

Voor het veldwerk is het net zoveel werk (**) als voor de OFM om afgesloten wegen aan te geven. Daar zit geen enkel verschil in, en uiteraard afhankelijk van actieve mappers. Het enige verschil is dat je dan de tag conditional gebruikt, en daaraan geeft ook de wiki de voorkeur. En zelfs de OFM zou er baat bij hebben, omdat je ook in de toekomst kunt kijken.

Het grote punt is waarschijnlijk dat ik de OFM niet gebruik (*), maar gewoon op de kaart een route uitzet,of zonder route gewoon een eindje ga fietsen, voor plezier of naar een klant. En het is best handig om dan te zien dat het bruggetje verderop is afgesloten, omdat je dan al 5 km eerder je route aan kunt passen. En niet door een geel bord teruggestuurd wordt naar waar je net vandaan kwam. Wat hier op het platteland wel eens neer komt op 10 km om namelijk :frowning:

Maar goed, als er niemand iets voor voelt?

(*) Orux maps en kaarten van OpenAndromaps ( OSM extract ) en eigen thema ( dikke rode fietspaden ). Routeren, als ik dat een keertje doe, met Broute.
(**) Over werk gesproken … in mijn omgeving staat ineens op vrijwel ieder fietspad ‘foot=yes’ . Dat is vaak fout. Een fietspad waar een trottoir naast ligt of aan de overzijde van de weg een trottoir heeft mag niet belopen worden.
Dat overal corrigeren zou ik meer werk aan hebben dan aan het aangeven van afsluitingen …

Niemand die er iets voor voelt? Ik zou nog geen conclusie trekken - BikePC is maar n=1 … :wink:

Dat heb je niet. Ik geef een hint voor anderen om even dieper te kijken dan vindt je echte fietsdata op die site.
En die data hoort er natuurlijk ook in.
Je trekt terecht de conclusie, dat vele meldingen gebaseerd zijn op de auto, vaak tussen de regels door moet je maar begrijpen hoe het voor de fietser is. Zo ook mijn voorbeeld Urk, wie buiten Flevoland kijkt nu die Provinciale site.

Zelf zet ik de wms layer wegwerkmeldingen aan dan gpx er overheen om te kijken of ergens problemen kan verwachten.
Niet ideaal, je wilt weten wat er op de bewuste datum geldt.
Al die sites geven niet die mogelijkheid.
Dat is de eerste stap.
De tweede is de uitwerking, tagging tijden met ook de eigen waarneming. Het experimentele deel. Drie lagen, komende, actief, geweest. Dan kunnen andere zien waar al getagd is, waar conditional verwijdert kan worden.

Alles valt of staat bij het kunnen gebruiken van. Het zichtbaar maken.
Er zijn minder mensen die plannen, organiseren, maar als ze organiseren doen ze het voor meerdere. Meerdere hebben er baat bij zonder dat ze het weten.
Routering, die is gebaat bij conditional, hangt wel af hoe ze het gebruiken, planning op een bepaalde datum, weinig apps die het kunnen, dan hoe actueel houd de app de data, een voorwaarde.

Ik zie dus een koppeling van stap 1 en 2, als remedie voor het beter slagen, beter geinformeerd zijn.

Vele fietspaden liggen in openbaar gebied, maar niet alle behoren tot de categorie vastgelegd wegenlegger veranderingen in een verkeersbesluit. Dus ze worden niet allemaal gemeld. En Gemeenten gaan daar heen verschillend mee om.
Dan het feitelijk openbaar, de eigenaar bepaald en dat kunnen onverplicht fietspaden zijn, zomaar afgesloten worden. Dat recht hebben ze.

Het punt is dat die fiets-data zeeeeer onvolledig is. En bovendien alleen de Stad ( Groningen dus ) omvat. En zelfs daar niet klopt.
Zelfde geldt ook voor auto’s: er ontbreekt erg veel omdat er helemaal geen kaart voor de provincie is ( nou ja, de provincie zegt van wel, maar groningenbereikbaar zegt van niet ).
Heb zowel met provincie als groningenbereikbaar contact gehad, maar daaruit krijg je toch het idee dat de samenwerking niet optimaal is ( had ik ook al eens vastgesteld bij het doorgeven van een fout fietsknooppunt … )

Nou was mijn idee: het is 2018, dus wat is er makkelijker dan alle aannemers/wegbeheerders even in een centrale database een stremming te laten invoeren. Maar dat schijnt dus niet te kunnen. Dan kan ik ( als IT’er ) wel gefrustreerd weer iets roepen over ‘overheden en automatisering’, maar ik kan ook gewoon zelf eens iets proberen.

Interessante toepassing, ik denk dat OSM hier inderdaad een goede meerwaarde kan bieden.
Houdt de rendering in http://www.mijneigen.net/fiets/stremming/ rekening met de vraag of de betreffende stremming op dit moment al / nog van kracht is (obv de waarden in de access:conditional) ?

Ben zelf ook bezig geweest met accoess:conditionals, maar dan vooral met jaarlijkse terugkerende sluitingen, zoals in het broedseizoen. Met behulp van een programmeur hebben we een kaart gemaakt die voor de huidige datum -of elke andere datum die je aanklikt- per pad laat zien of het op dat moment is geopend of gesloten (er zijn meerdere regimes, maar in april gaat alles in onderstaand voorbeeld dicht, in andere gebieden is het alleen op 1 januari dicht, ik vermoed om aanspraak op recht van overpad te voorkomen)
https://openkaart.net/wandel/#map=15/52.1227/4.5353

Ik zou mijn renderer ook graag (laten) aanpassen om ook conditionals met een jaartal te kunnen verwerken.

Ik denk zelf dat er wel iets meer rek in zit, :
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:construction

Dit lijkt me correct, voor een normale deklaagvervanging gaat “construction” wel erg ver

Dit vind ik op zich een ongelukkig argument en daarmee zouden gebruikers die data tijdig verversen (online routes of wekelijkse OFM-downloads) worden benadeeld door mensen die daar te lui voor zijn.
Maar een aantal gevallen waar we het hier over hebben vallen al wel in de categorie van meer dan 6 maanden (en de planningen lopen nog wel eens uit). Zelf zou ik een kortere periode als criterium aanhouden , en dat kwam her in het forum ook wel naar voren.

In die zin kan je de werkzaamheden zelf (en de sluiting) beter waarnemen dat de planning, dus dat pleit weer voor highway=construction ipv planningsdata

En constrution lijkt me ook gepast bij reconstructie, dat gaat verder dan alleen de deklaag vervangen, en wat mij betreft ook sluitingen in het kader van een bredere reconstructie (daarbij is er ook vaak sprake van gedeeltelijke deconstructie van een pad dat er verder nog wel deels ligt, zoals

Interessant! Heb je voorbeelden van zulke routers?
Mij viel juist op dat de routes die ik tegenkom dat niet doen,
zoals bij de voorbeelden in de stad Groningen die je gaf, waar de fietsrouter die OSM.org zelf presenteert en ook Brouter toch routeren over een pad met acees:conditional sluiting die vandaag van kracht is :

https://www.openstreetmap.org/directions?engine=graphhopper_bicycle&route=53.2044%2C6.5680%3B53.2060%2C6.5747#map=16/53.2061/6.5715

en

http://brouter.de/brouter-web/#zoom=17&lat=53.205116&lon=6.57142&layer=OpenStreetMap&lonlats=6.568118,53.204439|6.574486,53.205824&nogos=&profile=trekking&alternativeidx=0&format=geojson

Nee, ik splits nu twee soorten: met beperkte tijdsaanduiding en zonder. Een stremming zal altijd een beperkte periode zijn.
Het verder evalueren heb ik nog niet gedaan, omdat ik eerst wil peilen of het zin heeft.

Het idee is actieve en komende afslutingen een aparte kleur/laag te geven, en bij het klikken op de weg een pop-up met datum en reden ( als die laatste in een note staat ).
Voor tags met een jaartal bv gebruik ik deze query : way[~‘.*conditional’~‘[0-9]{4}[ ]’]
Die filtert ways met een variant van een tag waar conditional in voorkomt en als waarde een groep van 4 cijfers (jaartal) gevolgd door een spatie ( zoals in de conditional syntax vastgelegd ). Als je daarin het stukje [0-9]{4} vervangt door 2018 zou je alle ways krijgen waar de afsluiting begint of stopt in 2018. En zo zou je nog meer regex varianten kunnen maken.

Hier kun je veel kanten mee op natuurlijk. Een weg die is afgesloten maar er gewoon is zou je nooit met construction moeten taggen. Zo’n weg verschilt niet met een weg die een access=no tag heeft. Het enige wat je dan doet is de access=no tag uitbreiden met een tijdsaanduiding. Ik ben zelf dus wel voor zo’n lange periode.

Dat tot nu toe iig in ons land construction=yes wordt gebruikt is omdat andere oplossingen onbekend zijn. Of die vervolgens worden gebruikt door de router is ook afhankelijk van de data-set. Zo’n dataset is vaak een extract waarin alleen routeerbare wegen staan, en de vraag is of wegen met construction daar dus in staan.
Dat geldt ook voor conditional tags, maar aangezien access=* wel wordt meegenomen zou dat een grotere kans hebben.

Het imo grote voordeel is juist dat met een conditional plus tijdsaanduiding de leeftijd van de kaartdata geen rol meer speelt.
Het is een ‘set-and-forget’ tag die met een bot ook nog makkelijk op te ruimen is.

De tag conditional is approved in 2012. Er is nog een proposal, ‘temporary’ met dezelfde syntax, uit 2012 waar de stemming nog niet actief is. De vraag is daar of deze tags niet gewoon bij elkaar horen. Bij beide tags moet de datum geëvalueerd worden dus dat maakt niet zoveel uit.

Welke routers er op dit moment mee overweg kunnen kan ik niet beantwoorden. Ze zouden het moeten doen, maar omdat de tag eigenlijk niet gebruikt wordt (?) is dat moeilijk te testen. En als ze het wel doen is het de vraag of de dataset de tags ook meeneemt. De 3 die ik er in mijn buurt ingezet heb zullen iig nog niet in allerlei datasets zitten, want die staan er nog maar 3 dagen.

Het belangrijkste argument wat in beide proposals naar voren komt is dat de tagging ‘complex’ is en niet in editors ondersteund. Inderdaad moet je de tags met de hand invoeren, maar erg complex is het nou ook weer niet. Maar ik snap dat het voor de gelegenheidsmapper die even iets in Potlatch wil invoeren een obstakel kan zijn.

Dat alles betekent niet dat mijn doel, het maken van een overzicht van afsluitingen, gewoon overeind kan blijven zonder OSM te benadelen, maar er zelfs nuttige informatie aan toe te voegen die voldoet aan alle regels van de wiki. En omdat afsluitingen beperkt voorkomen zal het voor actieve mappers ook niet veel werk zijn, en de databasebelasting minimaal.
En daarna wordt het een kip-ei verhaal: zolang niemand de tag gebruikt ‘omdat je er niks aan hebt’ zal dat ook zo blijven, en support in editors uitblijven.

Probleem met een conditional ‘access=no’ tag is dat meer specifieke tags dat effect teniet doen. Zelfs een bicycle:oneway=no zou er al voor kunnen zorgen dat fietsers over die weg geleid worden.

Voordeel van construction=yes is dat het meteen voor iedereen geldt, ook voor voetgangers.

Dus de meest logische aanpak is om ‘construction=yes’ uit te breiden met een conditional. Dan kunnen routers buiten die periode die tag negeren.

Lijkt me niet, een oneway-tag geeft geen access-rechten, maar alleen een rij-richting.
Wat raar is, is dat construction vaak gewoon niet waar is. Normaal gesproken is de norm dat je tagt wat er is. Een afgesloten weg is er nog steeds. Je mag er alleen niet komen. Bij andere opjecten dan wegen lossen we het ook op met een access-tag. Een bosperceel waar je niet mag komen is ook niet getagd met construction.

Overigens, access=no geldt ook gewoon voor voetgangers.

Misschien heb ik het mis, maar ik vertaal oneway naar access:forward and access:backward.

Ik ben het met je eens als de weg alleen afgesloten is door een verbodsbord. Maar mijn ervaring is dat er bij werkzaamheden een deel van het wegdek gesloopt is, en er meestal overdag met zwaar materieel rond gereden wordt. In die gevallen zie ik het niet als weg.

Een weg die er gewoon perfect bij ligt, maar die alleen een verbodsbord gekregen heeft kom ik nooit tegen.

Een voordeel om toch construction te gebruiken is het feit dat zo’n weg niet vergeten wordt om weer eens open te stellen. In Tiel was een mapper doorlopend bezig de wegen die tijdelijk afgesloten waren maar helemaal van de kaart te halen. Hij bleek niet voor reden vatbaar. Ik kijk nog steeds met argusogen naar Tiel *( en omstreken…

Edit… Het ging overigens over Wijk bij Duurstede… highways werden vervangen door barrier=yes…

Ja, ook zo iets. Zie ik ook bij GM terugkomen, hele paden verdwenen …
Die conditional tag zorgt er trouwens ook voor dat de afsluiting niet vergeten wordt, maar dan automatisch.

Zo vertaal ik het niet. Default heeft iedere weg al een impliciete tag access=yes. Vul je dat aan met bicycle:oneway=yes dan is die tag geldig. Staat access=no aan dan heeft de oneway-tag geen betekenis meer. Je mag er immers niet in.

Hmm, een smalle weg in de binnenstad met een rood-omrand wit bord voldoet aan die eis toch? Staat op access=no, foot=yes.
Een opgebroken weg vanwege riolering staat op construction, terwijl het trottoir wel te gebruiken is. De tag construction:foot=no ben ik nog niet tegengekomen.

Waar het mij om gaat is dat met de conditional-tag afsluitingen/beperkingen zichtbaar zijn te maken. Met construction is dat niet mogelijk. Ik weet aan de hand van die tag niet of het een afgesloten weg is, of een te bouwen weg.
Nu kun je zeggen dat dat voor het routeren niet uitmaakt, immers dicht is dicht. Maar we hadden vroeger als regel dat we niet taggen voor renderer/router, maar wat er daadwerkelijk is. Een router zou al rekening moeten houden met de conditional tag, immers als een voetgangersgebied na 20:00 wel met de fiets toegankelijk is, of een weg in de spits verboden is voor sluipverkeer etc.
Zoals ik al eerder schreef: een bijkomend voordeel is dat een conditional tag een tijds-stempel heeft, en dus een oudere download van de kaart toch de goede informatie geeft. Ook kan ik alvast in de toekomst werken. Als de gemeente een afsluiting eind september aankondigd kan ik die nu al eenvoudig in OSM zetten.
En wat te denken van een bos met access:conditional=yes @ (sunrise-sunset; jul-mar). Of een brom/fietspad door een natuurgebied met een extra moped:conditional= yes @ (jul-apr) ?
Of een weg waar alleen 's nacht aan gewerkt wordt, access:conditonal=no @ (22:00-07:00;2018 nov 01-2018 nov 15).

Dus … er bestaat een tag die het mogelijk maakt afsluitingen conditioneel te maken, die in overeenstemming is met de wiki, die er voor zorgt dat oudere downloads bij routeren toch kloppen, flexibel is door meer mogelijkheden, het mogelijk maakt op een kaart als BTM de afsluitingen in een gebied als aparte laag zichtbaar te maken, en mappers de mogelijkheid geeft een afsluiting als set-and-forget waarde in OSM te plaatsen.

Ik begrijp niet waarom je dan nog de voorkeur zou geven aan construction …

Wanneer de conditional tags werkelijk werken dan heeft dat natuurlijk de voorkeur boven construction…

Als je bicycle:oneway=yes ziet als een korte version van bicycle:forward=yes, bicycle:backward=no dan is dat prima te combineren met een access=no.

In feite is dat het geval op de meeste fietspaden binnen de stad het geval, access=no en bicycle:forward=designated.

Je geeft het zelf al aan ‘vanwege riolering’. Kan je over die weg rijden? Nee. Dus niet, mag je over die weg rijden, maar kan je over die weg rijden. Tijdens werkzaamheden aan de riolering kan je niet over de wegrijden. Dus is construction=yes prima.

Het trottoir geeft verwarring omdat we die niet apart intekenen. Dus is het handiger om in dat geval juist wel het trottoir in te tekenen.