Er dubletter ok?

Jeg finder af og til spisesteder og og butikker på kortet for mit lokalområde, der tilsyneladende er dubletter af allerede oprettede steder. I starten gik jeg ud fra der blot var tale om fejl og fjernede dubletten.

Men efter lidt kontakt med brugeren bag oprettelsen viser det sig dog, at det er steder som er oprettet på baggrund af oplysninger fra CVR eller Fødevarestyrelsens kontrolrapporter.

Et par eksempler:

En kaffebutik er også blevet oprettet som café fordi de tilbyder friskbryggede smagsprøver, og nok derfor hos myndighederne også er registreret som cafe.

Men giver det mening at kaffebutikken oprettet to gange på OSM (på samme adresse)? Det man som kunde og kortbruger ser ude i virkeligheden er jo kun én kaffebutik. (Node: ‪Europa Kaffe & Te‬ (‪10812998757‬) | OpenStreetMap)

Et andet eksempel: Bagerforretningen i Den Gamle By i Aarhus er oprettet som to bagerier lige ved siden af hinanden fordi Fødevarestyrelsen har oprettet to separate smileyrapporter for den. Til trods for at den i myndighedernes kontrolsystem altså af en eller anden grund opfattes som to enheder, er det jo i praksis én og samme bager man finder på stedet. Igen: Giver det mening at der på OSM vises to bagerforretninger? (Node: ‪Den Gamle By Bagerbutik‬ (‪10812959189‬) | OpenStreetMap)

Indtil nu har jeg tolket ‘One feature, one OSM element’-retningslinjen som om, at ét objekt ude i virkeligheden generelt kun skal repræsenteres ved ét kortelement. Men nu er jeg kommet i tvivl, da dette system med at oprette spisesteder, caféer o.l. på baggrund af CVR og Fødevarestyrelsens registre tilsyneladende er ret udbredt. Vil gerne høre andres tanker om dette.

Hello!

I can just speak for Germany, but here we find it important to only have one restaurant if there is one restaurant. Duplicates do not make sense and would not be accepted when systematically added by someone using a public database without first checking what’s already in place.

If this is not in consent with the Danish OSM community (like e.g. the automatic address updates you have) it should be stopped. Globally, the “one feature - one OSM element” rule applies :slightly_smiling_face:.

1 Like

Personligt syntes jeg det komplicerer muligheden for at tilføje flere oplysninger om en butik, hvis der er flere punkter pr. butik. F.eks. hvilken af punkterne skal toiletforhold knyttes til?

1 Like

Dubletter der er oprettet udelukkende fordi en ekstern database har dubletter synes jeg er klart uhensigtsmæssigt (to bagerier, hvor der fysisk kun findes ét). Når jeg finder sådanne dubletter prefixer jeg nogle gange og tilføje en note, så de ikke bliver importeret igen (fx duplicate:amenity=cafe, note=“already mapped as node xxx”)… Ikke kønt, men bedre end at de bliver importeret igen?

I andre tilfælde har jeg selv tilføjet en form for dubletter, når jeg mener at et enkelt punkt ikke er nok (fx texas collective silkeborg | OpenStreetMap). Men jeg er enig i pointen fra @JensTyller, om at det komplicerer situationen for fælles data, der nu skal vedligeholdes i flere kopier (fx navn, toiletforhold, åbningstider). Forslag til forbedring modtages.

1 Like