Endre highway=cycleway, footway=crossing til highway=footway

Det er en gjenganger at gangfelt og andre gang-kryssinger (fortau til fortau) er tagget på denne måten. Jeg forstår ikke logikken i taggingen, hverken fra et IT-teknisk synspunkt eller et veifaglig synspunkt.

Kan vi masse-endre disse til highway=footway, footway=crossing for å reflektere virkeligheten og at det ikke er snakk om en sykkelvei? Evt. filtrere på der hvor det er crossing=zebra, for da er det garantert ikke sykkelvei.

Å bruke highway=footway + footway=crossing + crossing=marked på gangfelt høres fornuftig ut, og ser ut til å passe bra med beskrivelsene på wikien. Tok en titt på noen cycleway crossings rundt Lillestrøm og det ser ut som mesteparten er tagget sånn fordi man startet med en gang- og sykkelvei og la på footway=crossing og/eller cycleway=crossing. Basert på det jeg har funnet i nærområdet mitt ser det ut som taggingen er veldig variert så det føles egentlig ut som noe som passer bedre som en Maproulette challenge enn en mekanisk edit.

Hvilke variasjoner i taggingen ser du i nærområdet ditt?

Tror alle disse kunne blitt standardisert på highway=footway + footway=crossing (ikke alle disse er ting du vil endre på, men tok det med uansett):

highway=footway + footway=crossing
highway=footway + footway=crossing + designated
highway=cycleway + footway=crossing
highway=cycleway + cycleway=crossing
highway=cycleway + cycleway=crossing + crossing=marked
highway=cycleway + cycleway=crossing + crossing=uncontrolled
highway=footway på ene siden av veien, highway=cycleway på den andre

Antallet i Norge i dag er:
highway=footway + footway=crossing: 18825
highway=footway + cycleway=crossing: 8
highway=cycleway + footway=crossing: 808
highway=cycleway + cycleway=crossing: 548

OK, forstår hva du mener med variasjon, i både tagging og i fysisk anlegg. Det er mye det samme jeg ser.

highway=cycleway + cycleway=crossing + crossing=unmarked ser jeg ikke noe galt med. Det blir ikke riktigere å si at det er en gangvei som krysser veien uten oppmerking.

highway=cycleway + cycleway=crossing + crossing=marked kan i teorien være sykkelkryssing, men det er langt mer sannsynlig at det er gangfelt slik som i eksempelet ditt. Disse samt crossing=zebra er de jeg først og fremst tenker på.

Bruken av crossing=uncontrolled ser ut til å hovedsakelig være i betydningen crossing=unmarked, mens wikien sier at det er for å angi “ikke [lys]regulert”, så uncontrolled og unmarked er vel å regne for samme gruppen for dette formålet og jeg ville tatt dem samtidig.

Jeg har aldri vært med på å foreslå til hverken Maproulette, Streetcomplete eller andre. Er det en prosess for det?

StreetComplete har et quest guidelines dokument, og selve forslaget lages som en issue på Github

MapRoulette er i større grad en liste av ting noen mener burde gjøres/sees på så der er det fritt fram å lage en “challenge”. Man kan også la de være private og dele ut linken til de man vil. Lagde https://maproulette.org/browse/challenges/28318 basert på cycleway + footway/cycleway=crossing så kan du se hvordan det ser ut.

Har spilt roulette litt nå. Dette var veldig tungvint. Finnes det ikke en måte å angi i roulette-oppgaven at default-handlingen er å endre til highway=footway ved oppdaget feil, og så kan man heller gå inn i editoren hvis det var en annen endring som var riktig?