Een kerk die geen kerk meer is...

Op deze plaats:

http://www.openstreetmap.org/#map=19/51.65809/5.29798

Staat de Petruskerk in Vught. Dat gebouw is echter geen kerk meer maar wordt momenteel verbouwd en heringericht (inclusief horeca) tot een belangrijk cultureel centrum.
Na de BAG import staan er nog teveel tags die niet meer kloppen. Eruit slopen dan maar?

Hi marc, er wordt nog gebouwd of verbouwd ? Zo ja, building=construction en later commercial, appartments oid en levels (3 D schema) aanbrengen.

Nee, ze zijn aan het inrichten. Alle grote bouwwerkzaamheden zijn achter de rug.
Het gaat mij vooral om de functie van het gebouw.
Nu staat er nog dat het een kerk is (dat is het niet meer) en de daarmee samenhangende informatie over welk geloof (christelijk) is ook niet meer relevant.
Dus dat kan er gewoon uit.

Volgens mij blijft een kerk gewoon een kerk.
De nieuwkerk in Dordt zijn appartementen + een keukenzaak. https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.81789/4.67361
Het gebouw heet nog steeds Nieuwkerk en ziet er nog steeds als een kerk uit. .
historic=monument staat op de node + de naam.
De denominatie kan er uiteraard af bij een gebouw waar geen diensten meer worden gehouden.

Het is als een kerk gebouwd dus als building=church taggen ook als dat niet meer de functie is, zie http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:building%3Dchurch. De nieuwe functie met amenity/leisure= aangeven. Geen religion of denomination tags gebruiken.

Daar valt zeker wat voor te zeggen, want iedereen die dat gebouw ziet zal zeggen: “Dat is een kerkgebouw”.
Alle andere verwijzingen naar die (voormalige) kerkelijke functie kunnen er dus uit.

Eigenlijk bedoel je “kerkgebouw”, denk ik? Want dat sluit mooi aan bij bovenstaande opmerking van @opani.

Nou… toch nog lastig…
veel kerken krijgen om vaak financiële redenen een andere bestemming… oké ontdoen van religie…kan ik begrijpen.
… Eigenlijk ik vind 't toch een lastige… Hoe tag je dan een synagoge die als zodanig bedoeld is, maar niet meer gebruikt wordt? http://www.openstreetmap.org/#map=19/52.29974/6.76092
B.v. De synagoge van Borne wordt in stand gehouden door een stichting. Nu cultureel centrum. … In de zin van het “doel” van de stichting is het toch nog steeds een synagoge. Ik zou dan toch taggen> religion=jewish

Tja, lastig, gebruik alt_name=Noorderkerk / Bartolomeuskerk of Synagoge, daar heb ik nog nooit een naam bij gehad. De synagoges zijn veelal verlaten, maar dan wel een monument met status en in hergebruik. Die alt combinatie is misschien ook een oplossing voor de oude torens. De denominatie kun je IMHO ook niet direct weglaten zie het begin van mijn betoog, de bouwstijlen zijn duidelijk verschillend van uitbundig tot sober behalve bij de geannexeerde exemplaren. En de stijl hoort er eigenlijk ook bij alhoewel ik die bijna niet ben tegengekomen in OSM net zomin als Jugendstill voor gewone panden ut latere tijden.

Dat is natuurlijk een typisch Nederlands probleem met onze vrijheid van godsdienst. :stuck_out_tongue:

Ik zou zeggen:

Als een gebouw een religieuze functie vervult voor de mensen waarvoor dat van belang is, en als die functie ook daadwerkelijk mogelijk is, dan zou ik het gebouw inderdaad nog als zodanig aanmerken.

Maar die kerk in Vught waar ik het over heb kan op geen enkele wijze, door wie dan ook, nog voor een religieuze functie worden gebruikt. Het is een cafe, een bibliotheek en een cultureel centrum. Maar beslist geen religieus centrum.

Ter overweging:
De kathedraal van Córdoba staat bovenop een moskee. Hoe gaan we dat taggen?

In ‘mjn’ regio (Veluwezoom) blijken al een aantal kerkgebouwen die ontkerkt zijn, geen ‘kerk’ -label meer te hebben. Het zijn deels herkenbare klassieke kerk(achtige)gebouwen, deels ook gebouwen die niet heel duidelijk als kerk herkenbaar zijn (na-oorlogse bouw, vaak zelfs zonder toren). Zeg het maar …

De Aya Sofya is ook een leuke. http://www.openstreetmap.org/search?query=istanbul%20turkije#map=19/41.00846/28.98047 Kerk en moskee geweest. Dat is dan nu wel een museum.
't Moet ook niet te makkelijk worden. :slight_smile:

… en de Stal in Bethlehem… Kerk boven stal… http://www.openstreetmap.org/way/231125538#map=17/31.70493/35.20753

Hi, na Eggies bijdrage, kan old_name een mogelijkheid zijn ? Maar ja hoe gaan we dan met een overgenomen kerk te werk die ook weer verlaten is ?

In OSM kan je slechts in beperkte mate de geschiedenis van een item weergeven. (old_name, start_date, end_date, "disused: "-prefix ) Voor al het overige kan je ofwel op de geschiedenis van het taggen (versies van het object) verder gaan of moet je naar OpenHistoricalMap gaan kijken.

Bij gebouwen behoudt kijkt men naar het uitzicht, dus een kerkgebouw blijft building=kerk. Eventueel disused:amenity=place_of_worship.

We trachten de situatie nu weer te geven. Dus een gebouw dat gesloopt is hoort niet thuis in OSM. Dus een volledig nieuw opgetrokken flatgebouw op de plek waar vroeger een kerk stond krijgt de tag building=apartments. Die kerk hoef je dan niet te taggen. Ook geen old_name, disused, etc.

just my .5 cents

Die disused had ik zelf ook al wel overwogen. Zoals we dat ook bij spoorwegen doen die nog duidelijk zichtbaar aanwezig zijn maar niet meer in gebruik.
Ik ga die tag voortaan gebruiken in voorkomende gevallen.

Zo weinig maar?

Je hebt ook nog razed en abandoned.